Hyppää pääsisältöön

Omainen vammaisen henkilön hoitajana

Suomen omaishoidon verkostossa on määritelty omaishoitajaksi henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Valtaosa ihmisistä toimii omaishoitajina ilman sopimusta tai yhteiskunnan tukea. Osa omaishoitajista solmii omaishoitosopimuksen hyvinvointialueen kanssa, jolloin he saavat omaishoidontukea.

Omaishoidontuki on tuki hoitajalle, joka hoitaa omaistaan joko hoidettavan kodissa tai omaishoitajan kodissa. Omaishoidon kokonaisuus sisältää palvelut hoidettavalle, omaishoitajan palkkion, vapaapäivät hoitajalle sekä omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoitajaliiton verkkosivuilta löytyy lisätietoa aiheesta. Keski-Suomen hyvinvointialueella on omaishoidon perusteet, jotka määrittelevät, kenelle tuki voidaan myöntää ja mitä tuki sisältää. 

Omaisen hoitaminen vie voimavaroja ja tämän vuoksi myös omaishoitajan hyvinvoinnista tulee huolehtia. Uusille omaishoitajille lähetetään ohje ja mahdollisuus omaishoitajien terveystarkastukseen omalla terveysasemalla. Jos jaksaminen tai mielen hyvinvointi mietityttää, on hyvä ottaa rohkeasti asia puheeksi käyttämässäsi sosiaali- tai terveydenhuollon palvelussa. Myös mielen hyvinvoinnin verkkosivuilta voi löytää sopivan avun.

Omaishoidon vapaa voidaan järjestää joko omaishoidettavan kotiin tai kodin ulkopuolelle kolmella eri tavalla:

  • Sijaishoidossa joku perheen hyväksymä henkilö hoitaa hoidettavaa sijaishoitosopimuksella ja sijaishoitajalle maksetaan siitä palkkio.
  • Tilapäishoitoa omaishoidettavalle järjestetään joko perhehoitona tai asumisyksiköissä.
  • Omaishoidon palvelusetelin saatuaan omaishoitaja voi valita palveluntuottajan, jonka kautta hoitaja tulee perheen kotiin ja omaishoitaja pääsee virkistymään.

Omaishoitajan jaksamisen tueksi voidaan myöntää myös harkinnanvaraista vapaata, jos omaishoitotilanne on erityisen raskas ja sitoo omaishoitajaa lähes kaiken aikaa.

Vertaistuki voi myös auttaa jaksamaan, kun voi jakaa mieltä painavia asioita samassa tilanteessa olevan tai olleen henkilön kanssa.

Lisätietoa: