Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
lapsi nauraa syksyisen lehtipuun alla

Neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten neuropsykiatristen vaikeuksien taustalla on kehityksellisiä aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä eli ne liittyvät aivojen rakenteisiin. Nepsy-häiriöitä ovat erityisesti ADHD, autismikirjon häiriö ja Touretten oireyhtymä. Nepsy-piirteet voivat näkyä lapsen ja nuoren arjessa, vaikka diagnostiset kriteerit eivät täyttyisikään. Ne ovat synnynnäisiä ominaisuuksia. Neuropsykiatriset häiriöt johtuvat erilaisesta tavasta hahmottaa maailmaa, ne eivät liity kasvatukseen.   

Neuropsykiatriset vaikeudet vaikuttavat toimintakykyyn, kuten sosiaaliseen vuorovaikutukseen, käyttäytymiseen sekä itsesäätelyyn. Arjen sujumiseen ja toimintakyvyn edistämiseen on olemassa monia keinoja. Lapsen ja nuoren tuki ja kuntoutus toteutetaan yksilöllisten tavoitteiden sekä lapsen, nuoren ja perheen edun mukaisesti.

Meillä kaikilla on joitain nepsy-piirteitä. Kun nepsy-piirteet aiheuttavat harmia, puhutaan nepsy-vaikeuksista. Nepsy on niin tavallista, että jokaisella luokalla on oppilaita, joilla on nepsy-vaikeuksia. Keski-Suomen hyvinvointialueella nepsy-lasten ja -nuorten palveluita kehitetään koko ajan ja tavoitteena on, että mahdollisimman moni saisi apua jo varhaisessa vaiheessa ennen kuin nepsy aiheuttaa isoja arjen ongelmia. 

Jos nepsy-sana ei ole ennestään tuttu, kannattaa katsoa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön video "Mikä ihmeen nepsy?".

Vanhempi, oletko pohtinut, voisiko lapsellasi olla neuropsykiatrisia vaikeuksia?

Jos olet huolissasi lapsesi aistisäätelystä, keskittymisestä, toiminnanohjauksen, tunne-elämän ja/tai sosiaalisista taidoista, älä jää huolesi kanssa yksin. Ota asia rohkeasti esille muiden lapsesi kanssa toimivien aikuisten kanssa, kuten varhaiskasvatuksessa, kerhossa, perhekeskuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa.

Huoli kannattaa ottaa puheeksi jo silloin, kun haasteet eivät ole vielä kasvaneet suuriksi. On olemassa toimivia keinoja arjen toiminnan sujuvoittamiseksi ja varhaisella tuella on mahdollista ehkäistä ongelmien kasautumista. Lapsesi asiassa sinun asiantuntijuutesi vanhempana on erityisen tärkeää.

Neuropsykiatristen oireiden vaikeusaste voi vaihdella paljon ja oireet saattavat näyttäytyä eri tavalla eri ympäristöissä. Aina ei voida määritellä onko kyse häiriöstä, joka johtaisi diagnoosiin, vai onko kyse lapsen persoonallisuuden piirteistä, jotka korostuvat lapsen kokemasta kuormituksesta tai jonkin kehitysvaiheen yhteydessä, kuten uhma-, murros- tai nuoruusiässä.

Tieto lisää ymmärrystä

Ethän syyllistä itseäsi lapsesi haasteista. Oman lapsen neuropsykiatristen vaikeuksien tunnistaminen ei ole itsestään selvää kenellekään vanhemmalle. Kuitenkin ymmärryksen lisääntyessä sinun on vanhempana helpompi löytää toimivia keinoja lapsesi tukemiseksi ja kotiarjen helpottamiseksi.

Joskus oman lapsen käytöksen ymmärtämiseen ei kuitenkaan löydy vastauksia hyvistäkään tietolähteistä, eivätkä yleiset neuvot ja ohjeet jostakin syystä tepsikään juuri oman lapsen kohdalla. Tällöin kannattaa hakea ammattilaiselta apua.

Voit hakea apua neuvolasta, koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta. Voit myös kysyä apua omaks.fi-palvelun etäperhetyöntekijän tai nuorten etätyöntekijän chatista.

Voit kysyä myös neuvoa nepsy-tiimin yhteydenottopuhelimesta.

Lisätietoa