Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso mahdolliset poikkeusaukioloajat täältä.
nainen kävelee rollaattoriin tukien

Tietoa kuntoutuksesta ja apuvälineistä

Kuntoutuksen ja apuvälineiden avulla voidaan vaikuttaa toimintakykyyn sekä tukea osallisuutta eri elämän osa-alueilla. Joskus toimintakyky on väliaikaisesti heikentynyt ja silloin kuntoutusta saa lyhyempänä jaksona tai apuvälineen saa tilapäisesti lainaan. Kun henkilön toimintakyky on pysyvästi heikentynyt, kuntoutus voi olla säännöllistä ja pidempikestoista. 

Vammaisen henkilön kuntoutuksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin muidenkin. Kuntoutustarve arvioidaan ja sen mukaisesti tehdään suunnitelma, kuinka voidaan lähteä tavoittelemaan kuntoutumista. Vaikka vamma tai sairaus onkin pysyvä, voidaan kuntoutuksella edistää henkilön elämänlaatua ja hyvinvointia. Kuntoutus toteutetaan aina yhteistyössä vammaisen henkilön kanssa hänen toiveitaan kuunnellen.

Voit hakeutua itsenäisesti suoraan kuntoutuksen työntekijän arvioon tai kysyä neuvoa lähimmältä terveysasemaltasi. Kuntoutuksen työntekijä tekee arvion terapian tarpeesta, kestosta ja terapian tavoitteista yhdessä sinun kanssasi. Aloite arvioon menemisestä voi tapahtua myös perheen tai ammattilaisen, esimerkiksi lastenneuvolan, varhaiskasvatuksen tai esi- ja perusopetuksen kautta. Kuntoutusta on tarjolla vastaanottona, etävastaanottona ja kotikäynteinä.

Tälle sivulle olemme keränneet perustietoa erilaisista kuntoutusmuodoista sekä ajanvaraus-välilehdelle tiedon, mistä pääset hakemaan kyseistä kuntoutusta.

Apuvälinepalvelut

Apuvälineisiin liittyen voit olla yhteydessä terveyskeskuksen apuvälinepalvelupisteelle. Apuvälinepalveluista löydät lähimmän terveyskeskuksesi, jossa on apuvälinepalveluita sekä puhelinnumero.

Fysioterapia

Löydät fysioterapian ajanvarauksen Fysioterapian palvelusivuiltamme.

Tästä pääset lasten fysioterapian verkkosivulle.

Voit keskustella fysioterapeutin kanssa etäyhteydellä omaks.fi-palvelussa toiminta- ja liikuntakykyyn vaikuttavista asioista, apuvälineistä sekä etäfysioterapiasta matalalla kynnyksellä.

Selkä, olkapää- ja polvioireiset voivat tehdä sähköisen oirearvion Omaolo-verkkopalvelussa.

Puheterapia

Löydät puheterapian yhteystiedot täältä.

Toimintaterapia

Löydät toimintaterapian yhteystiedot täältä.

Apuvälineitä ovat muun muassa tavalliset pyörätuolit, rollaattorit, kyynärsauvat, vessanpöntön korottajat, tarttumapihdit ja liukulevyt. Myös yksilölliset jalkojen tai käsien asentoa tukevat asusteet, erilaiset hoidon kannalta välttämättömät laitteet ja yksilöllisesti valmistetut erikoisvälineet kuuluvat apuvälineisiin. Apuvälineiden hakeminen alkaa yleensä terveyskeskuksen apuvälinepalvelupisteestä ja sieltä ammattilainen ohjaa asiaa eteenpäin.

Apuvälineitä myönnetään lyhyt- ja pitkäaikaislainaan vamman, sairauden, ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi. Lyhytaikaislaina voi vaihdella yhdestä päivästä kahteen kuukauteen. Tätä pidemmissä lainoissa tehdään yksilöllinen arvio, joka perustuu valtakunnallisiin apuvälineiden saatavuusperusteisiin. Voit hakeutua apuvälinepalvelupisteelle ilman ajanvarausta. Apuvälineiden palvelusivuilta löydät terveyskeskukset, joissa apuvälinepalvelupisteet sijaitsevat sekä yhteystiedot. 

Liikkumisen apuvälineet

Liikkumisen apuvälineet mahdollistavat liikkumisen myös silloin, kun liikuntakyky on esimerkiksi sairauden vuoksi heikentynyt. Peruskunnon ylläpitämisen vuoksi arjen aktiivisuus on tärkeää vaivoista riippumatta. Apuvälineet, esimerkiksi kävelykeppi tai rollaattori lisäävät liikkumisen turvallisuutta sisällä ja ulkona sekä vähentävät kaatumisvaaraa. Apuvälineen valinnassa sekä oikeissa säädöissä sinua auttavat fysioterapeuttisi tai apuvälinepalvelupisteen ammattilaiset. Sinua lähimpänä olevan apuvälinepalvelun yhteystiedot löydät verkkosivuilta Apuvälinepalvelut

Pienapuvälineet

Pienapuvälineitä ovat muun muassa syömisen, pukeutumisen ja peseytymisen apuvälineet. Näihin luokitellaan esimerkiksi paksunnetut tai kevennetyt aterimet, sukanvetolaitteet, napittajat ja erikoissakset. Pienapuvälinetarpeen arvion tekee toimintaterapeutti ja lisätietoa saat myös apuvälinepalvelupisteeltä.

Fysioterapia pyrkii palauttamaan liike- ja toimintakykyä. Henkilö voi tarvita fysioterapiaa, kun hänen liikkumis- ja toimintakykynsä on heikentynyt esimerkiksi ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden seurauksena.

Fysioterapiassa arvioidaan, kuntoutetaan ja ennaltaehkäistään kaikenikäisten vammoja ja sairauksia. Vastaanotolle voit hakeutua ilman lähetettä. Ajanvarauksen ohjeistuksen löydät alta. 

Fysioterapiassa arvioidaan toimintakykyäsi ja laaditaan yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma. Fysioterapiaa toteutetaan muun muassa yksilö- tai ryhmäkäynteinä sekä myös etäyhteydellä. 

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapiassa kuntoutetaan ja ennaltaehkäistään lasten liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttavia haasteita. Fysioterapeutit tekevät toimintakyvyn ja terapiatarpeen arviointeja, ohjausta ja neuvontaa, apuvälinetarpeen arviointeja sekä toimivat moniammatillisesti yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

Lasten fysioterapia tarjoaa lapsille arviointia, ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta.

Jos sinua hoitava lääkärisi tai terveysaseman kuntoutuksen työryhmä toteaa, että sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi arjen suoriutumistasi ja hyötyisit säännöllisemmästä ja pidempikestoisesta kuntoutuksesta, voi julkisen terveydenhuollon lääkäri kirjoittaa kuntoutussuunnitelman, jolla voit hakea Kelan kautta vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutustarpeen pitää tuolloin lääkärin arvion mukaan kestää yli vuoden. Lääkäri tarvitsee lausuntoa varten kuntoutuksen työntekijän arvion eli kuntoutuksen hakeminen alkaa silloinkin terapeutin tekemän arvioinnin kautta.

Kelan terapioissa kuntoutuspäätös on pidemmälle ajalle, usein vähintään vuodeksi kerrallaan. Terapia voi toteutua 1-2 kertaa viikossa ja terapialle on asetettu selkeät tavoitteet, joiden toteutumista seurataan yhdessä oman terapeutin kanssa. Kelan terapian maksaa Kela ja matkoista asiakas itse joutuu maksamaan siihen saakka, kunnes Kelan myöntämien matkakorvausten omavastuu on täynnä. Tämän vuoksi kannattaa kirjata ylös kaikki kilometrit ja taksimatkat, joita olet tehnyt terveydenhuollon vastaanotoille tai kuntoutukseen, koska kaikki ne kerryttävät Kelan omavastuuta.

Mikäli kuntoutussuunnitelma on laadittu ja vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta on suositeltu, sinulla on oikeus saada lääkinnällisenä kuntoutuksena terapiaa joko Kelan kautta tai terveydenhuollon järjestämänä. Jos Kelasta saa kielteisen päätöksen, ole yhteydessä kuntoutussuunnitelman laatineeseen tahoon ja pyydä järjestämään suositeltu kuntoutus terveydenhuollon yksikössä.

Alle on listattu vinkkejä ja linkkejä, jos haluat perehtyä aiheisiin omatoimisesti tai saada vinkkejä arkeen.

Kuntoutus

Toimintaterapia

Puheterapia

Ravitsemusterapia

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Ohjevideoita apuvälineiden käyttöön:

Puheterapia on asiakkaille, joilla on haasteita kommunikoinnin, puheen, äänen, kielen, nielemisen ja syömisen häiriöiden kanssa. Puheterapeutin vastaanotolla voidaan arvioida myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja.

Puheterapian vastaanotolle voit hakeutua itsenäisesti ilman lähetettä, terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana tai lääkärin lähetteellä. Puheterapiaa voidaan toteuttaa myös kotikäyntinä.

Lasten ja nuorten puheterapia

Lasten ja nuorten puheterapia toteutuu lääkinnällisenä kuntoutuksena, jonka avulla tuetaan lapsen toimintakykyä sekä kehitystä. Lasten puheterapia aloitetaan laaja-alaisella yksilöllisellä terapia-arvioinnilla. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan yhdessä huoltajan kanssa lapsen kehityksen ja toimintakyvyn tueksi tukitoimia. Lisäksi puheterapeutti voi antaa ohjeita lähiympäristölle lapsen kommunikaation ja vuorovaikutuksen tukemiseksi. Puheterapia-arvioon ohjaudutaan usein terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen tai koulun aloitteesta eli sieltä, missä ongelma havaitaan.

Toimintaterapiassa tuetaan, edistetään ja mahdollistetaan yksilön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä toimintalähtöisesti. Toimintaterapeutti arvioi ja toteuttaa toimintakyvyn, terapiatarpeen, kodinmuutostöiden sekä pienapuvälineiden tarvetta.

Toimintaterapiassa harjoitellaan sinulle merkityksellisiä toimintoja. Toimintaterapiassa laaditaan yksilöllinen suunnitelma arviointisi ja tavoitteidesi pohjalta. Toimintaterapeutti arvioi ja suunnittelee rannetukien sekä yksilöllisesti lastojen ja ortoosien tarvetta ja opastaa niiden käytössä. 

Toimintaterapian vastaanotolle voit hakeutua itsenäisesti ilman lähetettä, lääkärin lähetteellä ja terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana. Toimintaterapiaa toteutetaan tarpeidesi mukaan vastaanotto-, osasto-, tai asiointikäynteinä sekä etävastaanottona.

Lasten ja nuorten toimintaterapia

Ajatus toimintaterapiaan hakeutumisesta herää usein siinä vaiheessa, kun lapsi tai nuori tuntuu jääneen taidoissaan ikätovereista ja näitä taitoja halutaan vahvistaa. Lasten toimintaterapia aloitetaan laaja-alaisella yksilöllisellä toimintaterapia-arvioinnilla. Arvioinnin perusteella lapsen vahvuuksien, kehityksellisen tason sekä mielenkiinnonkohteiden mukaan toteutetaan toimintaterapiaa ja suunnitellaan yhdessä lapsen lähipiirin kanssa tarvittavia tukitoimia.

Lasten toimintaterapia pohjautuu usein tavoitteelliseen leikkiin, jonka kautta motivoidaan lasta uusien taitojen oppimiseen sekä tuetaan lapsen kehitystä.  Lasten toimintaterapia lähetteen voi tehdä lapsen varhaiskasvatuksen ohjaaja tai koulun erityisopettaja sekä terveydenhuollon ammattilainen. Lasten ja nuorten toimintaterapia toteutuu lääkinnällisenä kuntoutuksena.