Hyppää pääsisältöön
Lapsi pitää punaista palloa päänsä päällä.

Erityislapsen tai -nuoren harrastukset ja kaverit

Sosiaaliset suhteet ovat erityisnuorelle ja -lapselle yhtä merkityksellisiä kuin muillekin. Niiden kautta lapsi tai nuori saa kokemusta omien tunteidensa hallinnasta ja muiden tunteisiin vastaamisesta sekä yhteistyöstä ja ongelmanratkaisusta. Erilaiset harrasteryhmät tai muu vapaa-ajan toiminta uusien ihmisten kanssa antaa hyvää harjoitusta toisen ihmisen kanssa toimimiseen ja vuorovaikutukseen.  

Harrastusryhmien toiminta vaihtelee paljon paikkakunnittain. Isommissa kaupungeissa löytyy useita erityisliikunnan ryhmiä, joihin saavat osallistua myös kaupungin ulkopuolelta tulevat erityisliikunnan harrastajat. Jos paikkakunnalla ei ole sopivia harrastusryhmiä, vanhemmat voivat kysyä iltapäivätoiminnasta, voiko erityislapsi tai -nuori jäädä sinne koulun jälkeen, vaikka muuten perheellä ei olisi tarvetta iltapäivätoiminnalle. Tällä tavoin erityislapsi tai -nuori voi tavata kavereita sekä harjoitella sosiaalisia tilanteita koulun jälkeen valvotusti.

Kuntien nuorisopalvelut ovat kaikille kunnan nuorille tarkoitettua palvelua. Joskus erityisnuori voi kuitenkin tarvita tukihenkilöä tai muuta avustavaa henkilöä voidakseen osallistua nuoripalveluiden toimintaan. Nuorisotiloihin voi myös soittaa etukäteen, jos haluaa varmistaa, voiko sieltä saada nuorelle tukea ensimmäisille käynneille. 

Mistä muualta kavereita ja harrastuksia voi etsiä?

Esimerkiksi Suomen Paralympiakomitean Valtti-toiminta auttaa lapsia ja nuoria löytämään oman harrastuksen, jonka pariin Valtti-tukihenkilö hänet saattaa.

Kehitysvammaisten Tukiliiton yhdenvertaista kaveritoimintaa on myös Keski-Suomessa. Myös paikalliset järjestöt järjestävät erilaisia kerhoja ja leirejä, joista saa parhaiten tietoa liittymällä järjestön jäseneksi.

Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen Järjestöjä-sivulta löytyy eri vamma- ja sairausryhmäkohtaisia järjestöjä, joilla on toimintaa myös Keski-Suomessa. Jos kaipaat erityisesti Keski-Suomessa toimivien vammaisjärjestöjen yhteystietoja, löydät niistä lisätietoja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen verkkosivuilta.  Järjestöjen kautta löydät alueelliset tapahtumat sekä mahdollista vertaistoimintaa.