Hyppää pääsisältöön

Vammaisen perheenjäsenen asioiden hoito

Monet perheet joutuvat joustamaan ja miettimään asioiden järjestelyjä, kun lapsella on vamma tai sairaus. Vanhempien on mietittävä työssäkäynnin ja arjen yhdistämistä, sisarusten roolia ja jaksamista, omaa jaksamista sekä parisuhteen kestävyyttä. Joskus vanhempien ajatukset keskittyvät päivään kerrallaan, mutta joskus ajatukset voivat harhailla pitkälle tulevaisuuteen. Myös erilaiset elämän taitekohdat kuten ripillepääsy ja armeijaan lähtö voivat palauttaa ajatukset lapsen erilaisuudesta liittyviin haasteisiin, vaikka muuten vanhempi olisi jo sinut asian kanssa.

Omaishoito

Omaishoidontuki on tuki hoitajalle, joka hoitaa omaistaan joko hoidettavan kodissa tai omaishoitajan kodissa. Omaishoidon kokonaisuus sisältää palvelut hoidettavalle ja omaishoitoa tukevat palvelut sekä omaishoitajan palkkion ja vapaapäivät. Omaishoitajaliiton verkkosivuilla on lisätietoa aiheesta. Keski-Suomen hyvinvointialueella on omaishoidon perusteet, jotka määrittelevät, kenelle tuki voidaan myöntää ja mitä tuki sisältää. Tutustu Keski-Suomen hyvinvointialueen omaishoidon palveluihin.

Työstä poissaolo 

Jos vanhempi joutuu olemaan pois töistä alle 16-vuotiaan vammaisen tai sairaan lapsen vuoksi, esimerkiksi lääkärikäyntien tai sairaalajaksojen vuoksi, voi hän saada tältä ajalta Kelan kautta erityishoitorahaa. Hoitava lääkäri tuolloin tekee hakemuksen liitteeksi tarvittavan lausunnon.  

Omaishoitajaliiton Työ ja omaishoito -tietopankissa kerrotaan työn ja omaishoidon yhdistämisestä.