Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Nuori istuu puistonpenkillä talvisessa maisemassa.

Nuoren itsenäinen elämä

Oman talouden hallinta, omilleen muuttaminen, ammatinvalinta ja työelämään siirtyminen ovat osa itsenäistymistä.

Oman rahan ansaitseminen ja vastuullinen rahankäyttö ovat osa itsenäistymistä. Vanhemmat ja huoltajat voivat avata lapselle pankkitilin lapsen iästä riippumatta, mutta vasta 15-vuotias voi avata oman pankkitilin, johon vanhemmilla ei ole käyttöoikeutta. Verkkopankkitunnuksien ikäraja vaihtelee pankkikohtaisesti, mutta yleensä tunnukset saa n. 10–12-vuotiaalle. Pankkitilin avaaminen tai pankkitunnusten hankkiminen vaatii yleensä aina voimassa olevan passin tai henkilökortin.

Työstä voi saada palkkaa samana vuonna, kun täyttää 14 vuotta, mutta vain huoltajan suostumuksella. 15-vuotias voi tehdä ja allekirjoittaa työsopimuksen työnantajan kanssa itse. Työsopimuksessa sovitaan nuorelle maksettavasta palkasta. Nuoren ei yleensä tarvitse maksaa palkasta veroa, mutta työnantajalle tulee silti toimittaa verokortti.

Opintotukea voi saada pääsääntöisesti 17 vuotta täyttänyt opiskelija, josta ei enää makseta lapsilisää. Alle 18-vuotiaalla tai kotona asuvalla opiskelijalla vanhempien/huoltajien tulot vaikuttavat opintotuen määrään. Nuoren kuntoutusrahaa voidaan maksaa 16–19-vuotiaalle nuorelle, jonka työ- ja ansiokyky on heikentynyt esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi.

Apua ja tukea:

Kun asuu omillaan, on huolehdittava siitä että rahat riittävät. Tulojen on oltava menoja suuremmat eli rahaa on saatava enemmän kuin sitä kuluttaa. Raha-asioiden hallintaan on hyvä laatia oma taloussuunnitelma.

Vaikka omaa rahaa olisi käytössä, jossain elämänvaiheessa voi joutua ottamaan lainaa, kuten opintolainaa tai asuntolainaa. Joskus voi käydä niin, että rahat eivät riitä kaikkiin laskuihin ja lainojen takaisinmaksuun. Jos kyseessä on tilapäinen rahan puute, Kelasta voi hakea perustoimeentulotukea ja tarvittaessa sosiaalitoimesta täydentävää toimeentulotukea. Myös seurakunnan diakoniatyö auttaa äkillisissä tilanteissa. Jos tilanne jatkuu pidempään, voi ottaa yhteyttä esimerkiksi sosiaaliohjaajaan tai mennä käymään avoimessa talousneuvolassa.

Jos maksamattomia laskuja ja velkaa alkaa kertyä, kannattaa olla yhteydessä lainan myöntäneeseen tahoon, kertoa omasta tilanteesta ja neuvotella mahdollisista maksujärjestelyistä. Esimerkiksi puhelin- ja nettiliittymälle sekä sähkösopimukselle voi saada myös halvemman vaihtoehdon. Apua raha-asioissa voi saada talous- ja velkaneuvonnasta, sosiaaliohjaajalta, oman asuinkunnan sosiaalipalveluista, Kelasta tai esimerkiksi diakoniatyöstä tai Takuusäätiöstä. Esimerkiksi Takuusäätiön Kysy rahasta -chatissa voi keskustella talousasioista osaavien aikuisten kanssa nimettömänä ja luottamuksellisesti. Täältä löydät lisää opastusta talousasioissa auttaviin palveluihin.

Lue lisää:

Moni nuori alkaa pohtia oman asunnon hankkimista täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Omilleen muuttaminen on yksi suurimmista muutoksista nuoren elämässä eikä päätöksen kanssa kannata kiirehtiä. Itsenäinen asuminen edellyttää vastuullisuutta, kykyä huolehtia erilaisista velvollisuuksista sekä taitoja selvitä kodinhoidosta ja arjesta itsenäisesti. Ennen kaikkea tulee selvittää taloudellinen tilanne: riittävätkö rahat oman kodin hankintaan ja itsenäiseen elämiseen?

Ensimmäinen oma koti on yleensä vuokra-asunto. Asunnon voi vuokrata yksin tai kavereiden kanssa. Opiskelijat asuvat usein soluasunnossa, jossa jokainen asukas tekee vuokrasopimuksen omasta huoneestaan. Kimppakämpässä asukkaat tekevät yhteisen vuokrasopimuksen, ja jokainen maksaa oman osuutensa vuokrasta. Jos muuttaa omilleen alle 18-vuotiaana, vuokrasopimuksen tekemiseen tarvitaan vanhemman tai huoltajan suostumus. Usein vuokranantaja vaatii ensiasuntoon muuttavalta nuorelta myös henkilötakauksen. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi nuoren vanhemmat sitoutuvat tarvittaessa maksamaan asunnon vuokran. Ennen muuttoa tulee hoitaa monia virallisia asioita, kuten muuttoilmoitus, kotivakuutus sekä sähkö- ja nettiliittymäsopimukset. Lisäksi kannattaa tehdä lista hankinnoista, joita omaan kotiin tarvitaan.

Opiskelijoilla ja muilla pienituloisilla tulot eivät aina riitä kaikkien asumiskustannusten kattamiseen, jolloin on mahdollista hakea asumiseen tukea Kelasta. Jos taloudellinen tilanne on niin heikko, ettei rahaa jää välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, on mahdollista hakea Kelasta perustoimeentulotukea ja tarvittaessa sosiaalitoimesta täydentävää toimeentulotukea. Toimeentulotuki on kuitenkin vasta viimesijainen tuki ja edellyttää, että ensin on haettu muita mahdollisia tukia, kuten asumistukea.

Lue lisää:

Ammatinvalinta on tärkeä päätös. On hyvä miettiä ennen opintoihin hakemista millä alalla haluaisit työskennellä. Tukea ammatinvalintaan voit saada koulujen ja oppilaitosten opinto-ohjaajilta. Oman alueen Ohjaamo voi myös auttaa ammatinvalinnan kysymyksissä.

Lue lisää:  

Peruskoulun jälkeisiin opintoihin haetaan yleensä yhteishaussa, joko keväällä tai syksyllä. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen ja lukioon mahdollista hakea jatkuvassa haussa, riippuen oppilaitoksesta. Korkeakouluihin voi hakeutua myös täydennyshakujen kautta, tarkemmat tiedot löytyvät oppilaitoksen sivuilta. Hakeminen onnistuu helpoiten Opintopolku-sivuston kautta. Sivulta löydät myös paljon hyödyllistä tietoa opiskeluihin ja hakemiseen liittyen.

Apua ja tukea:

Etuudet opiskelun aikana

Opintojen aikana opiskelijalla voi olla oikeus erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin, Kelan sivulta löydät tietoa näistä. 

Haasteita opiskelussa?

Jos sinulle tulee opintojen aikana haasteita selviytyä opinnoista kannattaa olla mahdollisimman pian yhteydessä opinto-ohjaajaan, omaan ohjaavaan opettajaan tai kuraattoriin. Opintosuunnitelmaa voi pyrkiä muokkaamaan ammattilaisten kanssa itselle sopivammaksi. Opiskelijaterveydenhuoltoon kannattaa olla yhteydessä, jos oma terveydentila tai opinnoissa jaksaminen huolestuttaa. Oppilaitoksella on tukea opintoihin tarjolla. 

Lue lisää:

Apua ja tukea:

Arjen hallinta pitää sisällään joukon erilaisia arjen taitoja ja niiden hallitsemista. Näitä taitoja voivat olla esimerkiksi omasta terveydestä ja taloudesta huolehtiminen, tiedon hankinnan ja käsittelyn taidot sekä vuorovaikutustaidot. Arjen hallinta koostuu arjen eri rutiineista. Lisäksi arjen hallintaa vaikuttaa oma kokemus siitä, että arkipäiväinen elämä on hallinnassa myös haasteita kohdatessa. Keskiössä on usein oma koti. Arjen hallinnassa pohjimmainen tarve ihmisellä on kokea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta. 

Omaa arjen hallintaa voi kehittää muun muassa Mielenterveystalon harjoitteiden avulla. Lisäksi voit suorittaa itsenäisesti Nyyti ry:n Elämänhallintakurssin

Jos et ole työllistynyt, kun opiskelusi tai työsi loppuu, niin on hyvä ilmoittautua heti TE-toimistoon työnhakijaksi. Työnhakijaksi voit ilmoittautua käymällä TE-toimiston asiointipisteellä paperisella lomakkeella tai sähköisesti TE-toimiston oma-asioinnin kautta. Työttömänä työnhakijana saattaa olla oikeus työttömyysetuuteen. Mikäli sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen vaan esimerkiksi maksaja on asettanut odotusajan, eikä sinulla ole tuloja tai säästöjä, niin voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea. 

TE-toimiston tai työllisyyspalvelun virkailija voi auttaa sinua tarvittaessa saamaan apua työnhakuun tai työhakemuksen ja CV tekemiseksi. Tarjolla voi olla erilaisia valmennuksia, jossa käydään esimerkiksi asiakirjojen tekemistä tai haastattelutilanteita läpi. Yhteyden omaan virkailijaan saat Oma asioinnin kautta

Työttömänä voi hakea työttömyysetuutta Kelasta ja työttömyyskassasta. Lisäksi tilanteesta riippuen voi olla oikeus myös yleiseen asumistukeen ja/tai perustoimeentulotukeen, joita haetaan Kelasta. 

Lue lisää:

Avoimia työpaikkoja löytyy eri sivujen kautta, esimerkiksi: 

Apua ja tukea:

Valtaosa nuorista haluaa toimia mahdollisimman turvallisesti liikenteessä. Osa kuitenkin kokee, että riskinotolla liikenteessä voi saada arvostusta kaveriporukassa. Kavereiden merkitys turvalliselle liikkumiselle onkin suuri. Kaverit voivat tukea toisiaan liikkumaan turvallisesti. Millainen liikenteessä liikkuja sinä olet?

Nuoret ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Nuoria on Suomen väestöstä vain noin 11 prosenttia, mutta lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori.

Liikenneturvan sivuilta löydät vinkkejä turvalliseen liikkumiseen eri kulkuvälineillä.

Sähköpotkulaudalla:

10 kohtaa turvallisempaa sähköpotkulautailuun

Youtube- sähköpotkulauta

Pyörällä:

Turvallisesti polkupyörällä

YouTube – tunne liikennesäännöt

Mopolla, mopoautolla tai mönkijällä:

Vinkkejä turvalliseen mopoiluun

Vinkkejä turvalliseen mopoautoiluun

Turvallisesti mönkijällä

Auton kyydissä:

Kaverin kyydissä – uskalla sanoa ääneen, jos pelottaa

Kuinka hyvä matkustaja olet -tee testi