Hyppää pääsisältöön
Lääkäri tietokoneen ääressä.

Vaikuttavan terveydenhuollon ekosysteemi

Ekosysteemin tehtävänä on edistää vaikuttavan terveydenhuollon teknologioiden tutkimusta, osaamista, soveltamista ja käyttöönottoa Keski-Suomessa. Ekosysteemi kehittää vaikuttavuuteen perustuvia toimintamalleja sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn sekä kumppanimalleja julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä yritysten välille.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ekosysteemihankkeella edistetään kansainvälisen tason, private-public-patient -ekosysteemin rakentumista Keski-Suomeen. Ekosysteemiyhteistyöllä tuetaan hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tuotteiden ja palveluiden kehittämisprosesseissa sekä edistetään ja kehitetään terveydenhuollon hoitoprosessien ja menetelmien vaikuttavuutta. Onnistuessaan ekosysteemi tuottaa lisääntyvää hyvinvointia Keski-Suomen väestölle.

Tavoitteet

Ekosysteemin keskeisenä tavoitteena on edistää vaikuttavuuden toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa ja mahdollistaa terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa sekä resurssitehokasta kehittämistä ja validointia. Uusien digitaalisten ratkaisujen avulla pyritään lisäämään potilaan omatoimisuutta hoitoon ja kehittämään hoidon vaikuttavuuden arviointia. Ratkaisuja hyödyntäen edistetään myös älykkäällä tiedolla johtamista terveydenhuollossa ja vähennetään ammattilaisten työkuormaa.

Lisäksi toimenpiteillä lisätään Keski-Suomen houkuttelevuutta innovatiivisten ja ketterien toimijoiden näkökulmasta. Tämä parantaa Keski-Suomen maakunnan elinvoimaisuutta ja edistää uuden liiketoiminnan syntymistä Keski-Suomessa. Merkittävää ekosysteemityössä alueellisesti on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö ja suuntautuminen hyvinvointialueen kehittämiseen heti sen suunnittelun käynnistyttyä.

Kumppanuus ekosysteemissä

Hankkeen aikana rakennetaan ekosysteemin toimintamalli ja organisointi yhdessä ekosysteemin kumppaneiden kanssa. Ekosysteemin kumppaneina Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on joukko alan globaaleja suuryrityksiä, joilla on halu olla mukana rakentamassa vaikuttavuuspohjaisten pilottien toteuttamista Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä.

Kehittämistyön keskiössä ovat innovatiiviset kasvuyritykset ja ratkaisut, joita ekosysteemiyhteistyöllä kehitetään.

Vaikuttavuusohjelman osahankkeet

Ekosysteemin ensimmäinen toimenpide on ollut vaikuttavuusohjelma diabeteksen ja kardiovaskulaaristen sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, joista on käynnistymässä yhteensä kolme pilottia vuonna 2022. Kumppaneina vaikuttavuusohjelmassa ovat olleet Novartis, Medtronic ja Innovestor.

Toimenpiteiden tavoitteena on mm.

 • edistää potilaan/asiakkaan omahoitoon sitoutumista digitaalisuuden avulla,
 • sairauden ennaltaehkäisyn ja hoidon tulokset ovat vaikuttavia; potilaan/asiakkaan terveys ja elämänlaatu lisääntyy mitattavalla tavalla
 • vaikuttavan hoidon arviointi perustuu luotettavaan mittaamiseen
 • terveydenhuollon prosessien sujuvoittaminen ja resurssien käytön optimointi.

Pilotit ovat:

 1. Interaktiivisen sekundääriprevention digihoitopolun rakentaminen sydänpotilaille (Buddy Health Care & Sydänsairaala, pilotin toteutus Tampereen Sydänsairaalassa)
 2. Tyypin 2 diabeteksen ensimmäisen vuoden digihoitopolku (Buddy Health care & perusterveydenhuolto), pilotti käynnistyy 9/2022
 3. Onnikka-painonhallintasovelluksen pilotointi diabetesriskissä olevilla, diabeetikoilla ja ylipainoisilla potilailla (Onnikka & perusterveydenhuolto). Pilotti käynnistyy Keski-Suomessa kaikilla alueilla Kinnulaa, Jämsää ja Pihtipudasta lukuun ottamatta kesäkuussa 2022. Pilotissa Onnikka-painonhallintasovellus toimii potilaan omahoidon työkaluna.

Kesällä 2021 käynnistyi älykkäällä tiedolla johtamisen yhteiskehittäminen, jossa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyökumppaneina toimivat Innovestor ja Accenture, sekä jatkossa valitut kasvuyritykset. Keväällä 2022 edellä mainitut tahot ovat lähteneet yhteiskehittämään Pinja Groupin kanssa elektiivisen vastaanottopalvelun visualisoitua tilannekuvaa 2.0. Yhteiskehittämisen ratkaisu on tavoitteena saada erikoissairaanhoidossa pilottiin syksyllä 2022.

Lisäksi vuodeosastojen tilannekuvan yhteiskehittäminen on käynnistymässä.

Laajennusohjelmassa jatketaan diabeteksen ja sydänsairauksien hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittämisteemojen parissa. Laajennusohjelmassa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kumppaneina toimivat Roche, Medtronic, Novartis ja Innovestor. Ohjelman kehittämisteemoiksi on yhdessä kumppanijoukolla valittu:

 • Sydämen vajaatoimintapotilaiden modulaarisen rekisterin kehittäminen
 • Diabetesdatan kerääminen ja datan hyödyntäminen hoidon resurssoinnissa/ohjaamisessa.

Laajennusohjelman edistymisen tietoja täydennetään toimenpiteiden konkretisoituessa ja edetessä.

Ekosysteemin esittelytilaisuus järjestettiin lokakuussa 2021

Katsauksessa käsiteltiin millaisia tuloksia innovaatioiden sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteiskehittämisen myötä on tuotettu eri sairauksien hoitoon. Katsaus järjestettiin Sairaala Novassa ja etäyhteyksin 25.10.2021.

Lisätietoja uutisessa.

Yhteistyökumppanit

Ekosysteemitoimintaa rakennetaan yhteistyössä ydinkumppanien kanssa:

 • Medtronic
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Novartis
 • Innovestor
 • Sydänsairaala
 • Accenture
 • Roche

Yhteyshenkilöt:

 • Niina Ylönen-Käyrä, projektipäällikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, niina.ylonen-kayra(at)ksshp.fi, 050 439 3390
 • Perusterveydenhuollon vaikuttavuuspilotit: Mari Rantamäki, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet. mari.rantamaki(at)jyvaskyla.fi, 050 311 8609
 • Ulkopuoliset toimijat. Satu Haka, Business Director, Innovestor. satu.haka(at)innovestor.fi, 050 304 8779