Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso mahdolliset poikkeusaukioloajat täältä.
Käsi kädessä.

Assi 2 -hanke

ASSI 2 –hanke 1.10.2022 – 31.12.2023

Assi 2 -hanke on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen ASSI asunto ensin -hankkeen 1.10.2020–30.9.2022 täydennyshanke.   

Hankkeen tavoitteena on 

 • kehittää asiakaslähtöisiä, asunto ensin -periaatteet huomioivia sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa tuen tarvetta asumiseensa liittyen. 
 • kehittää monialaisia liikkuvia ja matalan kynnyksen palveluja tai toimintamalleja, joiden kautta erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö saa sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. 
 • ottaa käyttöön tai jatkokehittää olemassa olevaa tai toimivaksi käytännöksi todettua mallia tai palvelua ja sovittaa kehittämistyö yhteen maakunnan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittämistyön kanssa. 

Hankkeen työntekijät:

 • Projektipäällikkö Ritva Anttonen, p. 050 505 2438
 • Kehittäjäasiantuntija Marja-Liisa Ollikainen, p. 050 311 8149

Nopsajalka –tiimi: 

 • Sosiaaliohjaaja, tiimivastaava Hannele Kaunisto p. 050 302 7943
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja Riikka Hult p. 050 441 5769
 • Sosiaalityöntekijä Tommi Heinonen p. 040 353 4687

Hankeraportti

Nopsajalan kohderyhmänä ovat asunnottomat tai asunnottomuuden riskissä olevat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, joilla on vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Tiimi tarjoaa asiakkaalle matalan kynnyksen sosiaalityötä ja -ohjausta sekä päihde- ja mielenterveystyötä.

Tiimissä työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Tiimissä on aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveys, kriisi- ja traumatyön, asumisneuvonnan sekä lastensuojelun osaamista ja kokemusta.

Asiakkaat ohjautuvat palveluun pääasiassa yhteistyöverkoston kautta, kuten sosiaalipalveluista, terveyskeskuksista, rikosseuraamuslaitokselta ja vankiloista. Asiakas voi myös itse hakeutua palveluun. Yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään yhteistyösopimuksia toimintatavoista.

Tiimi ottaa yhteyttä ja reagoi nopeasti asiakkaan tilanteeseen, selvittää palvelutarpeen sekä palvelee, ohjaa ja kannattelee asiakasta saattaen vaihtaen hänen tarvitsemiinsa muihin palveluihin.

Palveluprosessin kesto ja intensiivisyys vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaisesti.  Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus palata takaisin palveluun jos prosessi katkeaa. Tiimin työntekijä voi toimia palvelutulkkina asiakkaan palvelupolulla uuteen palveluun siirryttäessä.

Tiimi toteuttaa työssään Asunto ensin -periaatteita ja laatusuosituksia. 

Lue juttu Nopsajalka-tiimistä Sosiaali- ja kuntatalous -lehden numeron 03-04/2023 sivulla 18.

Kotona tehtävä päihdekatkaisu Kotikonsti-palvelu sisältää alkukartoituksen, motivoinnin, osallistavan hoito- ja kuntoutussuunnitelman sekä jälkikuntoutuksen.

 • Motivointi päihteettömyyteen
 • Luottamuksen rakentamisen
 • Juomapäiväkirjan täyttäminen
 • Juomisen kustannusten seuranta
 • Osallistavan hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatimisen kokonaistilanteen kartoituksen pohjalta.
 • Jälkikuntoutus, jossa asiakkaaseen otetaan edelleen yhteyttä ja annetaan riittävä tuki päihteiden käytön vähentämiseen tai päihteettömyyteen. Päihteettömyyteen tuetaan esimerkiksi ns. ”pullosoitoilla”, jolloin asiakas voi soittaa työntekijälle silloin kun  ”korkki uhkaa aueta”.
 • Jälkikuntoutuksessa korostuu yhteistyö eri toimijoiden kuten AA:n kanssa. Asiakasta tuetaan saattaen vaihtaen uusiin toimintoihin tai palveluihin.  Asiakasta ei vain ohjata uuteen toimintaan tai tarvitsemaansa palveluun, vaan niihin mennään aluksi asiakkaan kanssa yhdessä.

Kotona tehtävän päihdekatkaisun Kotikonstin asiakkailla on useimmiten päihteistä,  mielenterveyssairauksista tai peliongelmista johtuvia haasteita myös asumisessa. Palveluun sisällytetään vahvasti myös asumisen onnistumista tukevia elementtejä.

Palvelu soveltuu myös laitoskuntoutuksen jälkikuntoutukseksi.

ASSI-hankkeessa koulutetaan kokemusasiantuntijoita sosiaali- ja terveyspalveluihin. Koulutukseen voi hakeutua ottamalla yhteyttä kehittäjäasiantuntija Marja-Liisa Ollikaiseen:

 • p. 050 311 8149, marja-liisa.ollikainen@hyvaks.fi

Kokemusasiantuntijapalvelua kehitetään hyvinvointialueen palveluihin yhdessä Keski-Suomen Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen ja Siltavalmennuksen hankkeen Keijosta Veijoon sekä Valovalmennuksen kanssa.

Hankkeessa järjestetään naiserityisen työn koulutusta hyvinvointialueen yhteistyöverkostolle ja perustetaan kokemusasiantuntijoiden vetämiä voimauttavia naisten ryhmiä.