Hyppää pääsisältöön
Lääkäri mittaa asiakkaan verensokerin.

Tyypin 2 diabeteksen hoidon kehittäminen

Kehitimme tyypin 2 diabeteksen hoitoa, ennaltaehkäisyä ja varhaiseen diabetesriskin sekä tyypin 2 diabeteksen tunnistamista. Tuimme asiakkaita elämäntapamuutoksen toteuttamisessa.

Ennaltaehkäisy, varhainen tunnistaminen ja elämäntapaohjaus

Kehittämistyössämme panostimme ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen diabetesriskin sekä tyypin 2 diabeteksen tunnistamiseen. Loimme elämäntapaohjaukseen digitaalisen asiakaspolun, joka löytyy Keski-Suomen digitaalisesta sosiaali- ja terveyskeskuksesta. Lisäksi pyrimme siihen, että asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen elämäntapamuutoksen toteuttamiseksi. Loimme yhtenäiset prosessit kutsuntaikäisten nuorten, raskausdiabeetikoiden sekä aikuisten ja ikääntyvien systemaattiseen elämäntapaohjaukseen. Vahvistimme sosiaali- ja terveyspalveluiden, liikuntapalveluiden sekä järjestöjen välistä yhteistyötä.

Sähköiset itse- ja omahoitopalvelut

Pilotoimme Onnikka-painonhallintasovellusta elämäntapamuutosten tueksi ja keräsimme samalla vaikuttavuustietoa pilotin hyödyistä. Tavoitteena on, että painonhallintasovellus saataisiin myöhemmin hyvinvointialueen käyttöön.

Pilotoimme omaseurantasovellusta verensokerin, verenpaineen ja astman seurannan sujuvoittamiseksi ja saimme tästä positiivisia asiakas- ja ammattilaiskokemuksia. Lisäksi totesimme omaseurantasovelluksen säästävän sekä ammattilaisten että asiakkaiden aikaa, parantavan seurantatiedon luotettavuutta sekä sujuvoittavan omaseurantaprosesseja. Omaseurantasovellus on käytössä jokaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa hyvinvointialueellamme.  

Hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

Käynnistimme Keski-Suomen laatuverkoston toiminnan alueemme asukkaiden hoidon ja palveluiden laadun sekä vaikuttavuuden parantamiseksi. Aloitimme työn tyypin 2 diabeetikoiden hoidon laadun parantamisesta. Laaturekisterin avulla tunnistimme, että tyypin 2 diabeetikoiden kolesterolitasapainoa oli tarpeen parantaa. Tuimme ammattilaisia kiinnittämään tähän huomiota puhelin- ja vastaanottotyössä sekä ottamaan yhteyttä huonossa hoitotasapainossa oleviin diabeetikoihin. Lyhyessä ajassa potilaiden kolesterolitasapainoissa tapahtui merkittävää paranemista lähes koko Keski-Suomen alueella ja tämän avulla on mahdollista ehkäistä muun muassa sydän- ja aivotapahtumia. Keski-Suomen laatuverkosto työskentely myös muiden tunnistettujen hoito- ja laatuvajeiden parantamiseksi jatkuu hyvinvointialueella. Lisäksi toimintaa laajennetaan avosairaanhoidosta muihin palveluihin.  

Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen

Valmistelimme elämäntapaohjauksen perusteet ja syventävän koulutuksen yhteistyössä koulutuspalveluiden kanssa. Lisäksi olemme olleet mukana valmistelemassa Diabeteksen perusteet -monimuototaitokoulutusta Keski-Suomeen. Yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koulutuspalveluiden kanssa olemme valmistelleet diabeteshoitotyön asiantuntijakoulutusta Keski-Suomeen.  

Useat ammattilaiset suorittivat elämäntapaohjauksen sekä diabeteksen hoidon koulutuksia vuosina 2021-2023. 

Vaativan diabeteksen hoito 

Vaativan diabeteksen hoidon laadun parantamiseksi valmistelimme diabeteskeskusta. Tavoitteenamme oli yhtenäistää vaativan diabeteksen hoidon prosesseja, parantaa diabeteksen hoidon laatua sekä kustannusvaikuttavuutta. Moniammatillinen vaativan diabeteksen hoidon yksikkö mahdollistaa nykyistä selkeämmän johtamisrakenteen, vaikuttavuuden ja laadun seurannan sekä helpottaa päivittäisjohtamista. Diabeteskeskuksen ammattilaiset, diabeteshoitajat ja -lääkärit, hoitavat potilaita sosiaali- ja terveyskeskuksissa sekä ovat muiden ammattilaisten konsultoitavissa haastavissa tilanteissa. Diabeteskeskuksen valmistelussa oli mukana laajasti vaativan diabeteksen hoidon asiantuntijoita eri puolilta Keski-Suomea. Diabeteskeskuksen toiminta käynnistyy hyvinvointialueella alkuvuonna 2024.