Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso mahdolliset poikkeusaukioloajat täältä.
Kahden ikääntyneen henkilöt kädet lepäävät pöydällä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen

Kehitimme tasalaatuisempia, asiakaslähtöisempiä ja saavutettavampia mielenterveys- ja päihdepalveluita kaikenikäisille, ilman ylimääräisiä kynnyksiä asiakkaalle.

Tavoitteenamme oli, että asiakkaan avuntarve tunnistetaan eri palveluissa, ja hoitoon sekä palveluihin pääsee helpommin ja varhaisemmassa vaiheessa. Kehitimme palveluita digitaalisiin asiointikanaviin, kuten Keski-Suomen digitaaliseen sosiaali- ja terveyskeskukseen. 

Yhtenäistimme mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen arviointia kehittämällä mielenterveys- ja päihdepalvelujen ensilinjaa ja päivittämällä maakunnallisia hoito- ja palveluketjuja sekä vahvistamalla palveluiden jatkuvuutta. Moniammatillisen yhteistyön lisääminen mielenterveys- ja päihdepalveluihin tarkoittaa sitä, että asiakkaan kokonaistilanne sekä hänen läheisensä otetaan huomioon heti hoidon alusta alkaen.

Vahvisitmme sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten mielen hyvinvoinnin kokonaisuuden osaamista esimerkiksi käynti kerrallaan -työotteen ja terapianavigaattoriin sisältyvän ohjatun omahoidon koulutuksilla. Olemme esimerkiksi julkaisseet fyysisen terveydentilan huomioimisen mallin lähipalveluissa työskentelevien mielenterveys- ja päihdealan ammattilaisten käyttöön. Terapianavigaattori otettiin käyttöön koko hyvinvointialueella vuonna 2023.

Kehittämisen kulmakivenä meillä oli ajatus: Mielenterveys kuuluu kaikille. 

Mielen hyvinvoinnin palvelu

Pilotoimme maksutonta, matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin palvelua, jossa asiakas pääsee keskustelemaan ammattilaisen kanssa arkeaan koskettavista asioista ilman ajanvarausta. Palvelu on suunnattu yli 18-vuotiaille. Ajanvarauksettomat vastaanotot jatkuivat hyvinvointialueella osana ensilinjan toimintaa. 

Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin edistäminen

Kehitimme ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdepalveluita, joiden tarkoituksena oli tunnistaa ikääntyneen avuntarve varhaisessa vaiheessa. Varhaista tunnistamista edistävät hyvinvointialueen yhtenäiset mielen hyvinvoinnin ja päihteiden käytön puheeksioton sekä varhaisen tunnistamisen menetelmät. Näiden menetelmien kuvauksia kehitettiin ikääntyneen mielenterveyden sekä päihdeasiakkaan hoito- ja palveluketjuissa. 

Pilotoimme ikääntyneiden mielenhyvinvoinnin edistämiseksi juttupenkki-toimintaa, avointa keskustelu- ja kohtaamispaikkaa, Sampoharjun terveysasemalla sekä Petäjävedellä. Toiminta jatkuu hyvinvointialueella. 

Aikuisten ja ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitoketjukuvaukset löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen hoito- ja palveluketjusivustolta

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Kehitimme myös lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita osana lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuutta. Pilotoimme ja otimme käyttöön etävastaanotto- ja etäkonsultaatiopalveluita sekä itsehoito- ja palvelutarpeenarviointimenetelmiä lapsille, nuorille ja perheille. Lisäsimme lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden parissa jalkautuvaa palvelua sekä muita matalan kynnyksen toimintoja