Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso mahdolliset poikkeusaukioloajat täältä.
Kaksi sote-ammattilaista keskustelevat tietokoneen ääressä.

Vastaanottojen moniammatillinen toimintamalli

  

Eri ammattilaisten tiiviiseen yhteistyöhön perustuva moniammatillinen toimintamalli oli yksi vastaanottopalveluiden kehittämiskohteistamme.

Tavoitteenamme oli

  • nopeuttaa ja sujuvoittaa asiakkaan hoitoon pääsyä
  • parantaa hoidon laatua ja jatkuvuutta 
  • hyödyntää monipuolisesti digitaalisia mahdollisuuksia vastaanottopalveluissa
  • tunnistaa ne asiakkaat, jotka hyötyvät pysyvämmästä hoitosuhteesta ja yksilöllisemmästä terveys- ja hoitosuunnitelmasta

Kun asiakas tarvitsee ammattilaista, häneltä tarkistetaan yhteydenoton yhteydessä laajemmin terveyteen, hyvinvointiin, elämäntapoihin, mielialaan sekä työllisyystilanteeseen liittyviä tekijöitä sekä tarkastellaan edellisen vuoden käyntimääriä. Toimintamallilla pyritään löytämään ne asiakkaat, joilla on seurantaa vaativa pitkäaikaissairaus, paljon käyntejä terveyspalveluissa tai jotka hyötyvät pysyvämmästä hoitosuhteesta. Heille pyritään tarjoamaan entistä vaikuttavampaa ja jatkuvampaa hoitoa ja osoittamaan oma tiimi/yhteyshenkilö.

Moniammatillisen toimintamallin mukaisesti terveysaseman ammattilaiset, lääkärit, sairaanhoitajat, mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaiset, sosiaaliohjaajat ja jatkossa myös muut ammattilaiset esimerkiksi fysioterapeutti, diabeteshoitaja ja suun terveydenhuollon ammattilainen tekevät tiivistä tiimityötä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa käynnistettiin toimintamalli Hankasalmen, Kyllön, Novan, Palokan, Sampoharjun ja Uuraisten terveysasemille. Toimintamallin käyttöönottoa koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle jatketaan Keski-Suomen Kestävän kasvun ohjelman tuella. 

Vastaanottojen moniammatillinen toimintamalli -asiakaskysely

Kerro, miten onnistuimme ja missä asioissa voisimme parantaa? Vastaa lyhyeen kyselyyn lomakkeella ja vaikuta oman terveysasemasi toiminnan kehittämiseen. Kiitos vastauksestasi ja ajastasi. Lisätietoja asiakaskyselystä verkkosivullamme.

Kokemuksia toimintamallista

Yleislääketieteen erikoislääkäri Livia Karhun kokemuksia Jyväskylän Sampoharjun terveysasemalta.
Sairaanhoitaja Sari Eskolan näkökulma Jyväskylän Sampoharjun terveysasemalta.