Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Lapsi näyttää korttia, missä lukee turvallisuus.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kehittäminen

Kehitimme Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa lastensuojelun palveluiden laatua sekä yhdenmukaistimme Keski-Suomen hyvinvointialueella käytettäviä toimintamalleja. Veimme eteenpäin systeemistä työotetta, ja tarjosimme hyvinvointialueen  lastensuojelun sosiaalityöntekijöille tukea.  

Perehdytystä ja mentorointia lastensuojelun sosiaalityöntekijöille

Järjestimme lastensuojelun sosiaalityöntekijöille kolme eri sisältöistä perehdytyskokonaisuutta kevään ja syksyn 2023 aikana. Perehdytyksissä käsiteltiin muun muassa huostaanottoon ja sijaishuoltoon sekä rajoitustoimenpiteisin liittyvää lainsäädäntöä.

Järjestimme hyvinvointialueen aloitteleville (alle kaksi vuotta työkokemusta) lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ryhmämuotoista mentorointia. Tapaamisissa käsiteltäviä teemoja olivat mm. viranomaistyö ja ammatillinen kehittyminen, jaksaminen ja tunnetyö, rajojen asettaminen sekä arvot ja etiikka. 

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän koordinointi

Koordinoimme vuoden 2023 ajan lastensuojelun lakisääteistä moniammatillista asiantuntijaryhmää. Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä toimii lastensuojelun sosiaalityöntekijän työn tukena ja avustaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. 

Työparitukea lastensuojelun sosiaalityöntekijöille 

Tarjosimme erityissosiaalityöntekijän työparitukea haastaviin asiakastilanteisiin. Tuki kohdennettiin ensisijaisesti aloittelevien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tueksi, ja se oli maksutonta.

Lastensuojelun yhteistyöverkostoille tarjottava tuki

Keski-Suomen hyvinvointialueen ja kuntien sivistys-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla oli mahdollista hyödyntää erityissosiaalityöntekijän maksutonta konsultaatiotukea lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Lastensuojelun yhteistyöverkostoilla oli yksittäisten asiakastilanteiden konsultaation lisäksi mahdollista pyytää lastensuojeluilmoituksen, sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton ja tutkintapyynnön tekemiseen liittyviä perehdytyskertoja

Systeemisen työotteen peruskoulutukset

Järjestimme vuoden 2023 aikana systeemisen työotteen peruskoulutuksia lastensuojelun ammattilaisille. Koulutuksissa perehdyttiin systeemisen työotteen teoriaan ja työmenetelmiin. Lisäksi järjestimme systeemisen työotteen täydennyskoulutuksia etäyhteydellä yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa. 

Systeemisen työotteen tuki tiimeille 

Järjestimme systeemisille tiimeille jalkautuvaa ja kynnyksetöntä tukea systeemisen työotteen käyttöönoton tueksi.