Hyppää pääsisältöön
Lapsi näyttää korttia, missä lukee turvallisuus.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kehittäminen

Kehitämme Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa lastensuojelun palveluiden laatua sekä yhdenmukaistamme Keski-Suomen hyvinvointialueella käytettäviä toimintamalleja. Viemme eteenpäin systeemistä työotetta, ja tarjoamme hyvinvointialueen  lastensuojelun sosiaalityöntekijöille tukea.  

Perehdytystä ja mentorointia lastensuojelun sosiaalityöntekijöille

Järjestämme lastensuojelun sosiaalityöntekijöille kolme eri sisältöistä perehdytyskokonaisuutta kevään ja syksyn 2023 aikana. Perehdytyksissä käsitellään muun muassa huostaanottoon ja sijaishuoltoon sekä rajoitustoimenpiteisin liittyvää lainsäädäntöä. Perehdytys järjestetään etäyhteydellä

Järjestämme hyvinvointialueen aloitteleville (alle kaksi vuotta työkokemusta) lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ryhmämuotoista mentorointia. Mentorointitapaamisia järjestetään noin kerran kuukaudessa kevään ja syksyn 2023 aikana. Tapaamisissa käsiteltäviä teemoja ovat mm. viranomaistyö ja ammatillinen kehittyminen, jaksaminen ja tunnetyö, rajojen asettaminen sekä arvot ja etiikka. 

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän koordinointi

Koordinoimme vuoden 2023 ajan lastensuojelun lakisääteistä moniammatillista asiantuntijaryhmää. Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä toimii lastensuojelun sosiaalityöntekijän työn tukena ja avustaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. Asiantuntijaryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja varaukset tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen varattua kokoontumista. Yhteydenotto Reeta Kososelle (yhteystiedot alapuolella).

Työparitukea lastensuojelun sosiaalityöntekijöille 

Tarjoamme erityissosiaalityöntekijän työparitukea haastaviin asiakastilanteisiin. Tuki kohdennetaan ensisijaisesti aloittelevien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tueksi, ja se on maksutonta. Yhteydenotot Reeta Kososelle (yhteystiedot alapuolella).

Lastensuojelun yhteistyöverkostoille tarjottava tuki

Keski-Suomen hyvinvointialueen ja kuntien sivistys-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat hyödyntää erityissosiaalityöntekijän maksutonta konsultaatiotukea lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Konsultaatiota voivat siis käyttää esimerkiksi neuvolan, varhaiskasvatuksen, opetustoimen, perheneuvolan, oppilas- ja opiskeluhuollon, varhaisen tuen, lastensuojelun, sijaishuollon, jälkihuollon, aikuissosiaalityön, mielenterveyspalveluiden, avoterveydenhuollon, hammashuollon ja päihdepalveluiden ammattilaiset. Lastensuojelun yhteistyöverkostot voivat yksittäisten asiakastilanteiden konsultaation lisäksi pyytää lastensuojeluilmoituksen, sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton ja tutkintapyynnön tekemiseen liittyviä perehdytyskertoja. Yhteydenotot Reeta Kososelle (yhteystiedot alapuolella).

Systeemisen työotteen peruskoulutukset

Järjestämme vuoden 2023 aikana systeemisen työotteen peruskoulutuksia lastensuojelun ammattilaisille. Koulutuksissa perehdytään systeemisen työotteen teoriaan ja työmenetelmiin. Ilmoittautumiset tämän vuoden koulutuksiin avautuvat maaliskuussa 2023.  

Lisäksi järjestämme systeemisen työotteen täydennyskoulutuksia etäyhteydellä yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa. Yhteydenotot Reetta Salmelle (yhteystiedot alapuolella).

Systeemisen työotteen tuki tiimeille 

Järjestämme systeemisille tiimeille jalkautuvaa ja kynnyksetöntä tukea systeemisen työotteen käyttöönoton tueksi. Tapaamisilla on mahdollisuus käydä keskustelua ja yhteistä pohdintaa systeemisyydestä oman työn näkökulmasta sekä pohtia yhdessä koulutuksessa esiin nousseita asioita. Tapaamisissa voidaan kerrata teoriaa ja menetelmiä tai harjoitella systeemisen tapaamisen rakennetta. Tapaamisiin ei tarvitse valmistautua etukäteen, vaan tarkoituksena on tarjota peruskoulutusten jälkeistä tukea systeemisen työn aloittamiseksi tai ylläpitämiseksi.  

Lisätietoja:

  • Reeta Kosonen, erityissosiaalityöntekijä, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 183 4159, reeta.kosonen(at)hyvaks.fi 

  • Reetta Salmi, erityissosiaalityöntekijä, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 194 9155 reetta.salmi(at)hyvaks.fi