Hyppää pääsisältöön
Lapsi kiipeilee.

Lapsi- ja perhepalveluiden LAPE-yhteistyöryhmä

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa  sisältyvää Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE)  Keski-Suomessa toimi maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä. LAPE-yhteistyöryhmä toimi Keski-Suomen sote-johtajien alaisena verkostona ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman asiantuntijaverkostona.

LAPE-muutosohjelman aikaan vuosina 2017-2019 LAPE-yhteistyöryhmä toimi valtakunnallisen LAPE-muutosohjelman tavoitteiden edistämisen väylänä sekä maakunnallisen lasten, nuorten ja perhepalveluiden ja hyvinvointityön kehittämisen yhteistyö- ja koordinaatiorakenteena ja tiedonvälitysverkostona. Vuonna 2018 julkaistu Sosiaali- ja terveysministeriön raportti Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi - Selvitys lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä esitti, että kaikkiin maakuntiin (hyvinvointialueille) muodostetaan kuntien ja maakunnan (hyvinvointialueen) yhteinen LAPE-yhteistyöryhmä. 

Keski-Suomen LAPE-yhteistyöryhmän tehtävänä oli

  • toimia Keski-Suomen alueen kuntien ja muiden lapsiperhetoimijoiden koordinoivana yhteistyöryhmänä
  • valmistella tulevan Keski-Suomen hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspintaan liittyviä tehtäviä lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta
  • välittää tietoja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja palveluiden kehittämiseen liittyvien hankkeiden ja kehittämistoimenpiteiden toiminnasta sekä muusta maakunnallisesta lapsiperheitä koskevasta toiminnasta
  • tukea perhekeskuskehittämistä sekä seurata ja arvioida yleisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilaa ja palvelukysyntää

Muistiot