Hyppää pääsisältöön

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista 

Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Ilmoitusvelvollisella on myös velvollisuus ilmoittaa oma-aloitteisesti sidonnaisuuksissaan tapahtuneista muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot. 

Ilmoitusvelvollisia ovat 

  • aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet 

  • aluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

  • lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 

  • edellä mainittujen toimielinten esittelijät. 

Ilmoitusvelvolliset voivat ilmoittaa ja päivittää sidonnaisuudet luottamushenkilöiden Silmu-järjestelmään. Silmuun kirjaudutaan suomi.fi -tunnistuksella eli pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

Tarkastuslautakunta käsittelee myös vapaaehtoisesti annettavat sidonnaisuusilmoitukset. Mikäli henkilöllä on merkittäviä taloudellisia ja hallinnollisia vastuita hyvinvointialueella, hän voi antaa vapaaehtoisen sidonnaisuusilmoituksen. 

Sidonnaisuusrekisteri 

Sidonnaisuusrekisteristä voit hakea toimielinten, luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuudet. 

Tältä sivulta voit vielä kerrata hyvinvointialueen aluevaltuustossa istuvien henkilöiden nimet ja edustamansa puolueet. 

Ilmoituksen jättäminen 

Voit jättää sidonnaisuusilmoituksen Silmuun hyvinvointialueen luottamushenkilöjärjestelmästä. Järjestelmä vaatii käyttäjältä vahvan tunnistautumisen. 

Lisätietoja ja ohjeita sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen 

Kuntaliiton verkkosivustolta saat ohjeita ja lisätietoja sidonnaisuuksien ilmoittamiseen: Sidonnaisuudet | Kuntaliitto.fi

Tarkastuslautakunnan sidonnaisuusilmoitusten soveltamisohje (PDF) (Huom. liite tulossa verkkosivulle)