Hyppää pääsisältöön

Kokouskäytänteet

Aluevaltuusto kokoontuu kerran kuukaudessa, tiistai-iltapäivisin. Kokoukset ovat kaikille avoimia ja niitä voi seurata suorana lähetyksenä verkon välityksellä. Aluehallitus kokoontuu vuoden 2023 aikana tiistaisin, jolloin järjestetään päätöskokouksia tai asioiden esittelyyn varattuja seminaareja. Vaikuttamistoimielimet, lautakunnat ja jaostot kokoontuvat kuukausittain tai harvemmin. Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä.

Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen ja hyvinvointialueen muut toimielimet sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan. Aluevaltuusto päättää muun muassa hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Vaikuttamistoimielimet, lautakunnat ja jaostot edistävät osaltaan osallistumisen ja kuulemisen mahdollisuuksia hyvinvointialueella sekä vaikuttavat aloittein, lausunnoin ja kannanotoin hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Aluevaltuusto ja aluehallituksen toimikausi on neljävuotinen (historian ensimmäinen poikkeuksellisesti kolmevuotinen 2022−2025).

Kokouspalkkiot ja niiden maksamisen perusteet

Syksyllä 2022 aluevaltuuston hyväksymän Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön 176 § mukaan luottamushenkilöllä, viranhaltijalla tai työntekijällä on oikeus kokouspalkkioon. Viranhaltijalla tai työntekijällä on oikeus kokouspalkkioon, mikäli kokous jatkuu kello 16.00 jälkeen, eikä tehtävää suoriteta hänen työajan seurannan mukaisena viranhoito- tai työaikanaan. Sekä kokonaistyöajassa olevalla viranhaltijalla että työajan seurannassa olevalla työntekijällä on oikeus kokouspalkkioon, jos hän on ja hän on ollut kokouksessa vähintään tunnin tai koko kokouksen ajan.

Aluehallituksen ja aluevaltuuston sekä aluevaalilautakunnan jäsenen kokouspalkkio on 160 euroa. Muiden lautakuntien sekä jaostojen ja Tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatioiden neuvottelukunnan jäsenen kokouspalkkio on 120 euroa, vaikuttamistoimielinten jäsenen kokouspalkkio on 100 euroa.