Hyppää pääsisältöön

Jaostot

Aluehallitus valitsi 20.12. kokouksessaan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä hallituksen jaostoihin toimikaudeksi 2023-2025.

Kussakin jaostossa on seitsemän jäsentä. Jaostojen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Henkilöstöjaoston ja riskienhallintajaoston jäseniksi voidaan valita aluehallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi aluevaltuuston jäseniä. Yksilöasiainjaoston jäseniksi voidaan valita myös muita henkilöitä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Henkilöstöjaoston jäsenenä tai varajäsenenä ei voi toimia hyvinvointialueeseen tai sen määräysvallassa olevaan yhteisöön palvelussuhteessa oleva henkilö.

Yksilöasiainjaosto

Yksilöasiainjaosto tekee sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan ja toimivaltaan kuuluvat yksilöpäätökset, käsittelee viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka koskevat yksilökohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, käsittelee sosiaali- ja potilasasiamiehen raportit ja antaa niistä lausunnon aluehallitukselle sekä raportoi aluehallitukselle palvelujärjestelmään liittyvät kehittämiskohteet.

Jäsenet

 • Juha Hyötyläinen (SDP), puheenjohtaja
 • Ilkka Pernu (Vas.), vpj
 • Katri Asp-Dalfidan (SDP)
 • Päivi Ikkala (Kok.)
 • Samuli Mattila (Kesk.)
 • Tapani Mäki, Jyväskylä (PS)
 • Katri Ruth (Kesk.)

Varajäsenet

 • Lea Leppänen (SDP)
 • Sirkku Ingervo (Vas.)
 • Juha Kaistinen (SDP)
 • Elina Peränen (Kok.)
 • Sami Leino (Kesk.)
 • Jyrki Ahlgren, Jyväskylä (PS)

Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto seuraa ja edistää hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikkaa ja strategisten tavoitteiden toteutumista sekä henkilöstön saatavuutta, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa, laatii aluehallitukselle toimeenpanosuunnitelman hyvinvointialueen hyvinvoivan, osaavan ja osallistuvan henkilöstön osalta ja seuraa suunnitelman toteutumista, edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa ja sen kehittämistä sekä antaa suuntaviivat paikallisesti neuvoteltavien virka- ja työehtosopimusten hyväksymiselle.

Jäsenet

 • Lotta Ahola (Kok.), puheenjohtaja
 • Meri Lumela (Vihr.), vpj
 • Jukka Haaparanta (PS)
 • Jukka Hämäläinen (SDP)
 • Jouko Nykänen (Kesk.)
 • Aila Paloniemi (Kesk.)
 • Tuula Peltonen (SDP)

Varajäsenet

 • Katja Isomöttönen (Kok.)
 • Touko Aalto (Vihr.)
 • Arto Åkerman, Laukaa (PS)
 • Kari Parkkonen (SDP)
 • Mikko Tiirola (Kesk.)
 • Saara Kässi-Jokinen (Kesk.)
 • Riikka Rantanen (SDP)

Sisäisen tarkastuksen jaosto

Sisäisen tarkastuksen jaosto muun muassa tukee aluehallitusta ja ylintä johtoa heidän toteuttaessaan omaa valvontavelvollisuuttaan ja koordinoi hyvinvointialuekonsernissa toteutettavan sisäisen tarkastuksen.

Jäsenet

 • Eino Nissinen (Kesk), puheenjohtaja
 • Toimi Kankaanniemi, Jyväskylä (PS), vpj.
 • Sari Hovila (Kesk.)
 • Heimo Lajunen (Kok.)
 • Jorma Poti (SDP)
 • Vilma Viitasaari (Vihr.)
 • Marika Visakorpi-Kemppainen (KD)

Varajäsenet

 • Mauno Vanhala (Kesk.)
 • Janne Luoma-aho, Jyväskylä (PS)
 • Saara Kässi-Jokinen (Kesk.)
 • Terhi Simonen-Jokinen (Kok.)
 • Leena Kalmari (SDP)
 • Bella Forsgren (Vihr.)
 • Petteri Muotka (KD)