Hyppää pääsisältöön

Kokemusasiantuntijat

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset Keski-Suomen hyvinvointialueella, järjestöissä, yrityksissä, oppilaitoksissa kuin muissakin organisaatioissa voivat tilata kokemusasiantuntijan työnsä tueksi. Kokemusasiantuntija auttaa ammattilaista esimerkiksi palvelun tai toiminnan kehittämisessä.

Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtainen tai läheisen kokemus pitkäaikaissairaudesta, vammasta tai vammautumisesta tai muusta haastavasta elämäntilanteesta.

Kokemusasiantuntijoiden välittämispalvelun toteuttavat yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma sekä kokemusasiantuntijatoimintaa kehittävä Kokemustalo ry.

Ammattilainen voi tilata kokemusasiantuntijan esimerkiksi:

 • ryhmänohjaukseen kokemusasiantuntijan tai työntekijän työpariksi
 • kouluttajaksi oppilaitoksiin, koulutustilaisuuksiin tai seminaareihin
 • palvelujen kehittäjäksi ohjausryhmiin, työryhmiin tai suunnittelu- ja kehittämisryhmiin
 • kokemusarvioijaksi palveluyksikköihin
 • kokemusasiantuntijan tai ammattilaisen ja kokemusasiantuntijoiden vastaanottoihin
 • haastattelujen ja lisätietojen antajaksi

Kokemusasiantuntijuuden hyödyt

Ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan yhteistyö lisää ymmärrystä sekä syventää kokemus- ja ammattilaistietoa sekä vahvistaa asiakkaan roolia, asiakaslähtöisyyttä ja asiakasymmärrystä palveluissa. Näiden avulla voidaan sujuvoittaa sosiaali- ja terveyspalveluja. 

Tavoitteina voi olla esimerkiksi:

 • sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuuden edistäminen
 • asiakaslähtöisyyden ja asiakasosallisuuden lisääminen
 • sairastumiseen, sairastamiseen sekä toipumiseen ja kuntoutumiseen liittyvän ymmärryksen lisääminen ja syventäminen
 • asenteiden muuttaminen ja muuttuminen
 • yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä kuntoutumisen tukeminen.

Hyvinvointialueella kokemusasiantuntijaa on hyödynnetty muun muassa ikääntyneiden juttupenkki -toiminnassa.

Miten voin tilata kokemusasiantuntijan?

Kokemusasiantuntijan voi tilata työtehtävään helposti tällä verkkolomakkeella. Tilaajan ei tarvitse tietää, löytyykö tietyllä taustalla olevaa kokemusasiantuntijaa, vaan koordinaattorit etsivät tehtävään mahdollisimman hyvin sopivan kokemusasiantuntijan sekä yhdistävät tilaajan ja kokemusasiantuntijan. Tilaaja maksaa kokemusasiantuntijan palkkion ja matkakorvaukset. 

Voit tilata kokemusasiantuntijan myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen koordinointi(at)kokemustalo.fi. Sähköpostissa on mainittava työtehtävän aika ja paikka, kokemusasiantuntijan kokemustiedon toive, palkkion ja matkakulujen maksaja sekä tilaajan yhteystiedot.

Kokemustalo ry etsii kokemusasiantuntijan työtehtävään ja neuvoo palkkionmaksuun liittyvissä käytännöissä. Palkkioiden määrät ja matkakustannukset ovat yhtenäiset koko hyvinvointialueella.

Kaikilla koulutetuilla kokemusasiantuntijoilla on voimassa oleva vaitiolositoumus ja toimeksiantosopimus Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Lisätietoja:

 • Annukka Harjula, koordinaattori, Keski-Suomen hyvinvointialue, annukka.harjula(at)kokemustalo.fi (ti ja to klo 9–16)
 • Maaret Kokkonen, koordinaattori, Keski-Suomen hyvinvointialue, maaret.kokkonen(at)kokemustalo.fi (ti ja to klo 9–16)