Hyppää pääsisältöön
Sosiaalihuollon ammattilaiset työpöydän ääressä.

Tietopohjan vahvistaminen

Kehitämme yhtenäistä, kansallisen rakenteen mukaista asiakas- ja potilastietojen kirjaamista. Tavoitteenamme on varmistaa, että kirjaamiskäytännöt ovat yhtenäiset koko Keski-Suomen hyvinvointialueella. Valmennamme hyvinvointialueen ammattilaisia, jotta voimme tukea sosiaalihuollon rakenteisten asiakasasiakirjojen ja sosiaalihuollon Kanta-arkiston käyttöönottoa.

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen 

Kehitämme hyvinvointialueen rakenteellista sosiaalityötä. Tavoitteenamme on, että tietojohtaminen ja sosiaalihuolto olisivat yhtenäisiä koko hyvinvointialueella sekä vertailukelpoisia kansallisella tasolla.

  • Kehitämme ja mallinnamme rakenteellisen sosiaalityön yhtenäistä ja vertailukelpoista tiedontuotannon mallia hyvinvointialueilta kansalliselle tasolle yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja muiden hyvinvointialueiden kanssa.

  • Kehitämme ja mallinnamme Keski-Suomen hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteuttamissuunnitelman.

  • Osallistumme THL:n rakenteellisen sosiaalityön kehittäjäverkostoon, joka tukee rakenteellisen sosiaalityön pilotointia ja toteuttamissuunnitelman laadintaa. 

Lue lisää rakenteellisesta sosiaalityöstä täältä

Tavoitteenamme on:

  • Kehittää ja pilotoida kansallisen rakenteellisen sosiaalityön tiedontuotannon mallia yhdessä THL:n ja hyvinvointialueiden kanssa. 

  • Mallintaa ja laatia pilotin pohjalta Keski-Suomen hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman vuoden 2023 loppuun mennessä.

  • Ottaa käyttöön ja kehittää toteutussuunnitelmaa vuosina 2024–2025.

Lisätietoja: 

Kirjaaminen:

  • Suvi Tikander, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma, p. 040 564 4141, suvi.tikander(a)hyvaks.fi
  • Maria Vuori-Peurala, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma, p. 040 545 7845, maria.vuori-peurala(at)hyvaks.fi

Rakenteellisen sosiaalityön raportointi:  

  • Sivi Talvensola, erikoissuunnittelija, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske, p. 0400 904 663, sivi.talvensola(at)koske.fi