Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Asiakas ja ammattilainen vastaanotolla.

Hoitoon ja palveluun pääsyn edistäminen

Tavoitteenamme on, että sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat yhdenvertaisesti ja monikanavaisesti kaikkien hyvinvointialueen asukkaiden käytössä. Kehitämme sosiaali- ja terveyspalveluja niin, että suurin osa voimavaroista suuntautuisi erityisesti palveluprosessien alkupäähän. 

Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden hoidosta ja palvelujen sujuvoittamisesta sekä hoito- ja palveluvelan purkamisesta hyötyvät kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut ja tätä kautta myös kaikki hyvinvointialueen asukkaat. Kun asukkaat pääsevät hoitoon ja saavat palvelua nopeammin, voimme saavuttaa hoidon saamiselle asetetun seitsemän vuorokauden määräajan paremmin.

Moniammatillisen toimintamallin laajentaminen

Edistämme asiakkaiden hoitoon ja palveluun pääsyä esimerkiksi laajentamalla moniammatillista toimintamallityöskentelyä kaikille hyvinvointialueen terveysasemille sekä jalkauttamalla terveyspalveluita myös sosiaalitoimistoihin. Lujitamme sosiaalihuollon ammattilaisten ja sairaanhoitajien osaamista vahvistamalla ja kehittämällä hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluja. Yhtenäistämme hoitoprosessia sekä sitä, miten asiakkaat ohjautuvat eri palveluissa.

Tavoitteenamme on lisätä perusterveydenhuollon ammattilaisten määrää purkamaan koronapandemiasta aiheutunutta pitkäaikaissairaiden asiakkaiden hoitovelkaa, tarkastusjonoja sekä psykologin tutkimusjonoja.

Sähköisten palvelujen laajentaminen

Otamme käyttöön digitaalisia hoito- ja palvelupolkuja asiakkaiden hoitoon pääsyn vauhdittamiseksi. Laajennamme Keski-Suomen digitaalista sosiaali- ja terveyskeskusta Omaks.fi:ta, Omaolo-palvelua ja muita olemassa olevia sähköisiä palveluja koko hyvinvointialueen käyttöön.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden mielenterveyden ja oppimisen edistäminen

Vahvistamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden mielenterveyttä ja oppimista perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa jalkauttamalla monialaisia ja konsultoivia asiantuntijoita oppilaitoksiin. Lisäksi vahvistamme lasten ja nuorten neuropsykiatristen vaikeuksien arviointia ja tukea. Kehitämme ja sähköistämme hyvinvointialueen neuvoloiden työvälineitä, jotta lapsiperheet saavat oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea. 

Lisätietoja:

  • Essi Kurkinen, projektipäällikkö, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma, p. 040 611 7213, essi.m.kurkinen(at)hyvaks.fi  
  • Jenni Koppeli, projektityöntekijä, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma, p. 040 167 8536, jenni.koppeli(at)hyvaks.fi
  • Matleena Kovanen, projektityöntekijä, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma, p. 040 487 3532, matleena.kovanen(at)hyvaks.fi
  • Lotta Katajapuu-Rutanen, projektityöntekijä, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma, p. 040 183 0522, lotta.katajapuu-rutanen(at)hyvaks.fi