Hyppää pääsisältöön
Eva Pihlamaa-Tuononen

Blogikirjoitus

Yhteistyössä on voimaa

24.11.2022

Kirje uudelta johtajalta -blogisarjassa kirjoittaa Laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuualuejohtaja Eva Pihlamaa-Tuononen. 

Olemme uuden edessä. Hyvinvointialueelle siirtyminen aiheuttaa suuria muutoksia, eivätkä kaikki niistä, ainakaan aluksi, ole helppoja. Eri ammattilaiset eivät aina ole samaa mieltä uudesta suunnasta, eikä jokaisen toiveita ja näkemystä voida toteuttaa. Silti meidän tulee rohkeasti lähteä tekemään muutosta yhdessä!

Yli 20 vuoden johtajakokemukseni on opettanut, että avain toimivaan työyhteisöön ja sitoutuneisiin työntekijöihin on vuorovaikutteinen johtaminen. Se tukee työssä jaksamista ja kannustaa keskustelevaan, yhdessä tekemisen ilmapiiriin. Mahdollisuus osallistua oman työn kehittämiseen on tärkeä tekijä työmotivaation ja sitoutumisen kannalta. Samalla se tukee yhteisen toiminnan vaikuttavuutta. Tarvitsemme paljon yhteistä keskustelua ja jokaisen osaamista toimintojemme kehittämisessä ja uudistamisessa.

Avoin keskustelu niin johtamisessa, työyhteisöissä kuin asiakaskohtaamisissakin auttaa luomaan yhteistä ymmärrystä ja hyväksyntää vaikeissakin tilanteissa. Tätä tarvitaan myös hyvinvointialueelle siirryttäessä.

Pyrimme aitoon integraatioon hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Laaja-alaisen sote-keskuksen uutena vastuualuejohtajana näen, että perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tiivis yhteistyö on olennaisen tärkeää, koska vain sektorirajat ylittävällä toiminnalla voidaan vaikuttaa sote-menojen kokonaisuuteen. Myös yhteistyö kuntien kanssa on erittäin tärkeää asiakkaiden ja potilaiden hyvän hoidon ja palveluiden takaamiseksi.

Tiivis moniammatillinen yhteistyö tuo lisäksi uusia ulottuvuuksia potilas- ja asiakaslähtöisen toiminnan edistämiseen. Muutokset tuovat siis aina myös uusia mahdollisuuksia.

Kukin meistä on oman alansa asiantuntija, jolta takuulla löytyy potentiaalia säätää ja uudistaa toimintatapojaan tarpeen mukaan. Vaikka muutokset koetaan usein työläinä, pyrin johtajana haastamaan totuttuja toimintatapoja ja -kulttuureita, jotta voisimme aina vain paremmin vastata potilaiden, asiakkaiden ja kuntalaisten tarpeisiin.

Siksihän me täällä teemme töitä: asiakkaita varten.

 

Terveisin

Eva Pihlamaa-Tuononen