Hyppää pääsisältöön
Neljä ruutua etätapaamisessa.

Blogikirjoitus

Vertaisarvioinnilla vahvistetaan nuorten osallisuutta lastensuojelun sijaishuollossa

7.11.2022

Lastensuojeluyksiköissä asuville nuorille on ollut tärkeää nähdä ja kuulla sellaisia aikuisia, jotka ovat kokeneet samankaltaisia asioita kuin mitä nuoret käyvät itse nyt läpi.

Jyväskylässä on jo vuodesta 2018 alkaen ollut käytössä nuorisokotien vertaisarviointi, joka vahvistaa lastensuojelun asiakasnuorten osallisuutta ja hyödyntää vertaisuutta. Toimintamallin pohjana on ollut Aspa-säätiön vammaisten asumispalveluihin kehittämä kokemustietoa hyödyntävä malli.

Lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu ry:n, Jyväskylän lastensuojelupalvelujen sekä valvontatyön ja sijaishuollosta aikuistuneiden kokemusasiantuntijanuorten yhteistyönä on tätä vertaisarvioinnin mallia muokattu sijaishuollon laitospalveluihin. Toimintamallissa kaksi tehtävään perehtynyttä vertaista haastattelee vapaaehtoisuuteen perustuen asiakasnuoria ja näistä yksittäisistä vastauksista koostetaan laadullinen palaute yksikön toiminnasta. Tämä palautekoonti jaetaan yhteisesti tiedoksi yksikön nuorille ja työntekijöille.

Tavoitteena on yhtäältä vahvistaa jo hyvin toimivia käytäntöjä ja toisaalta nostaa esille rakentavasti kehittämisen tarpeita. Avoin ja keskusteleva toimintakulttuuri nuorten ja työntekijöiden kesken parantaa yksikön omavalvontaa. Lisäksi Jyväskylän mallissa nämä arvokkaat vertaisarvioinnin tulokset otetaan esille myös nuorisokotikohtaisessa valvontatyössä. Toimintamallia ollaan laajentamassa koko hyvinvointialueelle valvontayksikön koordinoimana.

Vertaisarvioinnissa on noussut konkreettisesti näkyville vertaisuuden tärkeys sekä lastensuojeluyksiköissä asuville nuorille että myös vertaisarvioitsijoina toimiville nuorille aikuisille. Kohtaamiset ovat olleet ainutlaatuisia. Ne ovat antaneet vertaisarvioitsijan omille lastensuojelukokemuksille täysin uudenlaisia merkityksiä, kun omia kokemuksiaan on voinut hyödyntää asiakasnuoren kohtaamisessa ja hänen kuulluksi tulemisensa tukemisessa.

Lastensuojeluyksiköissä asuville nuorille on ollut tärkeää nähdä ja kuulla sellaisia aikuisia, jotka ovat kokeneet samankaltaisia asioita kuin mitä nuoret käyvät itse nyt läpi. Ymmärrystä ei tarvitse erikseen vakuutella, eikä kaikkea tarvitse sanoittaa erikseen. Vertaisarvioitsijat ovat jättäneet merkityksellisiä kohtaamisia nuorten mieliin myös siten, että haastateltavana ollut nuori on halunnut myöhemmin tulla itse mukaan tähän kehittämistyöhön. Vertaisarviointi tukee ja vahvistaa mukana olevia nuoria sekä laitosyksiköiden arjen turvallisuutta.

Tämän päivän sijaishuollon turvallinen arki vastaa onnistuessaan sekä akuutteihin tarpeisiin että vahvistaa nuoren myönteistä minäkuvaa ja käsitystä omasta kyvykkyydestä siten, että taidot ja uskallus omaan itsenäiseen elämään ovat aikanaan saavutettavissa. Jokainen nuori on arvokas ja kaikki haastatteluihin osallistuneet nuoret ovat pohtineet oman kokemuksensa pohjalta viisaasti reflektoiden nuorisokodin arkitoimintojen laatutekijöitä.

Lastensuojelupalvelujen sisällön ja kehittämistyön tulee perustua sekä tutkimustietoon, ammattilaistietoon että koko ajan tarjolla olevaan ajantasaiseen nuorten kokemustietoon. Toivomme, että oma Keski-Suomen hyvinvointialueemme profiloituu erityisesti myös asiakasosallisuuden ja vertaisuuden mahdollisuuksien vahvistajana. Osallisuuden vahvistaminen muuttaa työskentelyjä inhimilliseen sekä paremmin kohdentuvaan ja vaikuttavaan suuntaan.  

Ansa Leinonen, valvontakoordinaattori, Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontayksikkö
Katriina Nokireki, asiantuntija & vertaisarvioitsija, Pesäpuu ry