Hyppää pääsisältöön

Blogikirjoitus

Valmennuksella kohti tuloksellista kehittämistä

7.3.2024

Valmennusta on käytetty Keski-Suomen hyvinvointialueella kehittämisen tukena jo kahden vuoden ajan. Ajatus valmennuksesta heräsi, kun Jyväskylän Sampoharjun terveysasemalla pilotoitiin moniammatillista toimintamallia osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Pilotissa tunnistettiin tarve työyksikköön jalkautuvalle ”rinnalla kulkijalle”, joka auttaa muutostarpeen oivaltamisessa, tavoitteiden saavuttamisessa ja ennen kaikkea henkilöstön osallistumisessa ja sitoutumisessa. Ilman niitä muutos ei juurru pysyväksi toiminnaksi. Meidät valmentajat rekrytoitiin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman aikana, ja olemme jatkaneet työtä vuodenvaihteen jälkeen Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmassa. 

                   ”Myös valmennustiimimme edustaa moniammatillisuutta 

Laaja-alainen osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön työstä on valmentajatiimimme vahvuus: kolmen terveydenhuollon ammattilaisen ja kahden sosiaalihuollon ammattilaisen tiimissä on kokemusta mm. sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta, lähiesihenkilötyöstä, kansansairauksien hoidosta ja ikääntyneiden palveluista. Tämä on tiimimme rikkaus, josta voimme kiittää nykyishankepäällikköämme Emilia Nygreniä. Hän osasi löytää sopivat palat, joista muodostui täydellinen tiimi. 

Onnistuminen tulee siitä, että työyhteisö oivaltaa ratkaisun itse

Uudenlaisen asenne- ja kulttuurimuutoksen eteenpäin vieminen ei ole ollut aina helppoa. Moniammatillisuus ei ole sosiaali- ja terveyspalveluissa uusi asia, mutta tuntuu, kuin olisimme vuosien mittaan eriytyneet kauemmaksi toisistamme. Meidän valmentajien työstä suurin osa on ollut ammattilaisten tutustuttamista toisiinsa ja yhteisen ajan löytämistä. Valmennuksessa yhteistyön rakentaminen onkin usein alkanut siitä, että olemme tuoneet eri alojen ammattilaiset saman pöydän ääreen luomaan luottamusta, yhteistä ymmärrystä ja toisen työn tuntemusta.  

                   ”Asiakaslähtöisyys on yksi valmennuksen kulmakivistä 

Asiakasnäkökulma usein unohtuu kehittämistyössä. Moniammatillisessa toimintamallissa asiakas on keskiössä ja kehittämistyötä tehdään asiakkaiden tarpeiden lähtökohdista käsin. Valmennuksella olemme pyrkineet tuomaan tätä esille muun muassa hyödyntäen kokemusasiantuntijoiden osaamista. Kokemusasiantuntijoiden mukana olo on koettu todella tärkeäksi ja se on mahdollistanut asiakaslähtöisen ajattelutavan vahvistumista.  

Valmentaja toimii monessa roolissa työyhteisön sisällä 

Työyhteisöt ovat todella erilaisia ja niissä on omat haasteensa. Esihenkilöiden tukeminen on noussut yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi valmentajan työssä. Muutoksen tuoma epävarmuus tulevasta toiminnan muutoksesta saattaa aiheuttaa ristiriitatilanteita työyhteisössä. Muutoksen tarve on monesti nähty työyhteisöissä, mutta keinoja toiminnan muuttamiseen ei ole löydetty. Valmennuksen avulla on saatu lisävoimavaroja toimintatapojen muuttamisen tueksi.  

​                    ”Valmentajien siirtyminen hallinnollisesti hyvinvointialueen esihenkilöiden alaisuuteen loi entistä tiiviimmän yhteistyön”  

Kehittämisen ilmapiirin juurruttamisessa on onnistuttu, kun työyhteisöt itse tarttuvat haasteisiin ja ryhtyvät ratkomaan niitä. Valmentajina olemme huomanneet konkreettisten muutosten lisäävän muutoshalukkuutta 

Vaikka jatkuvan kehittämisen toimintatapa ja sen juurruttaminen työyhteisöihin on meillä vielä kesken, olemme yhdessä saaneet jo paljon muutosta aikaiseksi. Ammattilaiset ovat kuvanneet muutoksia muun muassa näin: ”Kynnys ottaa yhteyttä toisiin ammattilaisiin on madaltanut jatoimiva yhteistyö on helpottanut asiakkaan asioiden hoitamista. Lisäksi ammattilaiset ovat kertoneet saaneensa laaja-alaisempaa ymmärrystä toisten sote-ammattilaisten osaamisesta ja oppineensa toistensa erilaisista tavoista toimia asiakastilanteissa. 

Toivomme, että työmme on tuonut uusia tuulia sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja että valmennuksellinen kehittämistyö osana ja lähellä käytännön työn ammattilaisia on nähty tärkeänä.  

Rakkaudella,

Riikka Hintikka, Marjo Jokinen, Iiris Tervanen, Sanna Teräväinen ja Matias Vallisto 
Valmentajat

Moniammatillista toimintamallia toteutetaan ja kehitetään osana Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Voit tutustua toimintamalliin Innokylästä: 

Valmennusmalli 

Moniammatillinen toimintamalli