Hyppää pääsisältöön

Blogikirjoitus

Palveluketjutyötä suurella sydämellä

21.11.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ohjelmapäällikkö Mari Rantamäki ja projektityöntekijä Miina-Maria Kivelä kertovat blogikirjoituksessaan palveluketjujen kehittämistyön taipaleesta.

Sujuvat palveluketjut varmistavat, että palveluiden kriteerit, eri toimijoiden vastuut ja työnkulut ovat määriteltyjä ja yhtenäisiä sekä eri ammattilaisten ja palveluiden välinen yhteistyö on tiivistä ja systemaattista. Asiakkaan näkökulmasta toimivat palveluketjut näyttäytyvät oikea-aikaisina, saavutettavina, sujuvina ja laadukkaina palveluina.  

​​Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma käynnistyi elokuussa 2020, jolloin aloitimme elämäntapaohjauksen, diabeteksen sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluketjujen kehittämistyön. Toimenpiteitä suunnitellessa emme osanneet aavistaa, mitä haasteita tulemme kehittämistyössä kohtaamaan. Jouduimme pohtimaan ja käymään johdon kanssa keskusteluja siitä, mitä asioita on mahdollista koronahaasteiden keskellä yhdessä henkilöstön kanssa tehdä. Olimme kuitenkin toiveikkaita ja näimme paljon mahdollisuuksia edistää asioita hyvään suuntaan. Tavoite ja toimenpide kerrallaan, jalat vakaasti ruohonjuuritasolla ja katse korkealla tartuimme haasteisiin.  

Asiakas ja ammattilainen keskiössä  

Meille oli alusta alkaen selvää, että haluamme keskittyä edistämään konkreettisia, asiakkaita ja potilaita sekä ammattilaisia hyödyttäviä kehittämistoimenpiteitä. Tavasimme hankesuunnitelmaa, selvitimme palveluketjujen nykytilaa sekä sen toimivuutta ja haasteita eri alueilla, tarkastelimme kansallisia suosituksia ja pohdimme keskenämme sekä yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa, mitä haluamme Keski-Suomessa saavuttaa.  

Aloitimme yhteistyön asiakasrajapinnassa työskentelevien ammattilaisten, esihenkilöiden, hanke- ja järjestöyhteistyökumppaneiden sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa sekä käynnistimme useita pilotteja ja verkostoja, joiden parissa työskentelimme tiiviisti vuodet 2021 ja 2022.  

Yhteistyö kantaa hedelmää  

Keskellä kiireisintä palveluketjujen kehittämistyötä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat lait menivät läpi ja Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelu alkoi. Osa toimenpiteistä jatkui, mutta joidenkin osalta kuntien ja kuntayhtymien johto ei voinut luvata rahoitusta hyvinvointialueen käynnistyessä. Oli yritettävä löytää oikeat henkilöt ja oikea ajankohta viemään hankkeessa vaikuttaviksi ja hyviksi todettuja toimintamalleja ja rakenteita osaksi valmistelua. 

Näin jälkikäteen iloitsemme siitä, että lähes kaikki piloteissa hyväksi todetut toimintamallit, kuten Keski-Suomen laatuverkoston työskentely, asiakkaiden omaseurantasovellus, elämäntapaohjauksen prosessit sekä perheterapeutin palvelut, ovat jo jalkautuneet hyvinvointialueella. Lisäksi palliatiivinen keskus aloitti toimintansa vuoden alussa ja diabeteskeskuksen valmistelu on hyvällä mallilla. 

Kansallisesta diabetesrekisteristä voimme todeta tyypin 2 diabeetikoiden kolesterolitasapainon parantuneen eri puolilla Keski-Suomea. Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen eli Omaks.fi-palvelun elämäntapaohjauksessa on nähtävillä asiakkaiden myönteisiä elämäntapamuutoksia. Omaseurantasovellus on sujuvoittanut ammattilaisten työtä, tuonut selvää ajansäästöä ja luotettavuutta sekä vähentänyt asiakkaiden yhteydenoton tarvetta palveluihin.  

Palliatiivinen keskus on jatkanut aktiivisesti toiminnan kehittämistä ja on ollut ilo kuulla ammattilaisten kiinnostuksen lisääntyneen esimerkiksi rekrytointitilanteissa. Voimme olla ylpeitä palliatiivisen keskuksen psykososiaalisen tuen palveluista, joiden avulla moni elämän loppuvaiheessa oleva ja heidän läheisensä, saa tukea ja lohtua. 

Verkostoyhteistyö, palveluketjukuvaukset, tehdyt ohjeistukset sekä teemoittain toteutetut koulutukset ovat vahvistaneet ammattilaisten osaamista ja tiivistäneet yhteistyötä eri palveluiden ja ammattilaisten välillä. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tuella on lisäksi yhtenäistetty lasten ja nuorten sekä aikuisten ja ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdepalveluketjuja, neuropsykiatristen häiriöiden, vammaisten palveluiden sekä yhteisasiakkaiden palveluketjuja. 

Kehittäminen jatkuu 

Haastavassa taloudellisessa tilanteessa ja henkilöstön saatavuuden haasteissa eri palveluketjuja on tarkasteltava kriittisesti ja uskallettava tehdä päätöksiä, joiden avulla palveluketjut saadaan sujuvammaksi. Yksittäisellä pienellä muutoksella on mahdollista saada aikaan merkittäviä vaikutuksia asiakkaiden palveluihin ja ammattilaisten arkeen.  

Palveluketjun yhtenäistäminen ja sujuvoittaminen vaativat palveluketjussa tunnistettujen toimivien ja kehittämistä edellyttävien toimintamallien tunnistamista, pitkäjänteistä kehittämistä, muutoksen koordinointiin resurssia ja tukea kentälle sekä nimettyjä ammattilaisia ja esihenkilöitä edistämään muutosta. Toteutettavat kehittämistoimenpiteet on kyettävä pilkkomaan riittävän pieniksi kokonaisuuksiksi, jotta voidaan seurata aikaansaatua muutosta. Paljon on tehty, mutta palveluketjut eivät tule koskaan täydellisiksi ja niiden kehittäminen jatkuu. 

Nyt hankkeen päättyessä voimme kiitollisina todeta, että olemme onnistuneet työssämme yhdessä kehittämistyöstä innostuneiden ja siihen sitoutuneiden ammattilaisten ja johdon, hanke- ja järjestöyhteistyökumppaneiden sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa yhtenäistämään ja selkeyttämään elämäntapaohjauksen, tyypin 2 diabeteksen sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluketjuja. 

Hankesuunnitelmaan palatessamme toteamme, että olemme saavuttaneet keskeiset kehittämistyölle asetetut, toisinaan hieman harmaita hiuksiakin aiheuttaneet tavoitteet. Olemme saaneet valtavan määrän oppeja, osan onnistumisten ja osan kantapään kautta. Lisäksi olemme saaneet kokea, mitä tiivis ja yhteen toimiva työparityöskentely voi parhaimmillaan olla ja mikä merkitys sillä on työhyvinvointiin ja työn mielekkyyteen.  

Haluamme kiittää lämpimästi jokaista kanssamme kehittämistyötä tehnyttä. Yhdessä olemme enemmän! 

Terveisin, 

Mari Rantamäki, ohjelmapäällikkö  
Miina-Maria Kivelä, projektityöntekijä 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma