Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Blogikirjoitus

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon ammattilaisten osaamisen vahvistaminen onnistuu yhteistyöllä

18.8.2023

Kotisairaalaverkosto Keski-Suomeen -hankkeen, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman, palliatiivisen keskuksen sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun työntekijät tarkastelevat kirjoituksessaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon ammattilaisten osaamisen kehittämisen tilaa Keski-Suomessa. 
 

Onnistunut palliatiivinen hoito ja saattohoito edellyttää monipuolista ammatillista osaamista sekä erityisesti rohkeutta ja herkkyyttä kohdata elämän loppuvaiheessa oleva sekä hänen läheisensä ennen kuolemaa, sen hetkellä ja kuoleman jälkeen.  

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon koulutustarpeita selvitettäessä on noussut esiin ammattilaisten arkuus ja jännittäminen kohdata kuolevaa ihmistä ja läheisiä. Osaamisen vahvistaminen on yksi keino parantaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatua kansallisten suositusten mukaiseksi.  

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämistä syksystä 2020 lähtien 

Keski-Suomen hyvinvointialueen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman (2020–2023) yhtenä toimenpiteenä on ollut palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen koko maakunnassa. Syksyllä 2020 hanketyön alkaessa tapasimme eri alueiden osastojen sekä koti- ja asumispalveluiden henkilöstöä ja totesimme, että esihenkilöt ja henkilöstö olivat koronan ja henkilöstön saatavuuden haasteista huolimatta motivoituneita kehittämään palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa. Kehittämistyötä ei ollut tarpeen aloittaa alusta, koska laadukkaita, kansallisena yhteistyönä rakennettuja koulutuksia oli jo olemassa.  

Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa toteutetaan koti- ja asumispalveluissa sekä osastoilla, joten halusimme vahvistaa hoitohenkilöstön osaamista eri keinoin. Tämän seurauksena lähes joka alueella suuri osa hoitajista suoritti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen saattohoitopassi-verkkokurssin. Lisäksi teimme ammattilaisille selkeitä ohjeita sekä hoito- ja palveluketjukuvauksen, johon oli määritelty eri toimijoiden vastuut laadukkaan elämän loppuvaiheen toteuttamiseksi. Yhtenäistimme asiakkaille, asukkaille, potilaille ja läheisille tarkoitetut oppaat, jotka osaltaan varmistavat hoidon laatua. 

Käytännön tietoa palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta 

Ohjausmateriaali ja yksittäisiin koulutuksiin osallistuminen eivät pelkästään takaa sitä, että hoidon laatu ja palveluiden sujuvuus paranevat hoitotyön arjessa. Niinpä Kotisairaalaverkosto Keski-Suomeen sekä Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeissa (2022–2023) on toteutettu käytännönläheisiä koulutusiltapäiviä eri puolilla Keski-Suomea. 

Koulutuksissa on tarkasteltu palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa (kuten vuorovaikutus ja psykososiaalinen tuki, oirehoito, elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma, tieto yhteisistä materiaaleista) sekä koti- ja asumispalveluissa akuuteissa tilanteissa tehtävään hoidon tarpeen arviointiin liittyviä asioita. Koulutuksiin on osallistunut lähi- ja sairaanhoitajia sekä lääkäreitä. 

Ammattilaiset ovat kertoneet saaneensa koulutuksista käytännön työssä kaipaamaansa tietoa ja toivovat vastaavia koulutuksia lisää. Lisäksi koulutusten toteuttajat ovat olleet yksiköiden tukena aidoissa hoitotilanteissa tekemässä esimerkiksi elämän loppuvaiheen ennakoivia hoitosuunnitelmia. 

Erikoistumiskoulutuksella erityisosaajaksi 

Palliatiivisen hoidon koulutuksen taso vaihtelee Suomessa ja erityisosaajista on puutetta. Niin ikään palliatiivisen hoidon kansallinen kehittäminen edellyttää monialaista eritysosaamista. Näihin vastataan nyt valtakunnallisilla korkeakoulujen yhteistyönä toteutetuilla koulutuksilla. 

Koti- ja asumispalveluiden lisäksi palliatiivisessa keskuksessa sekä tietyissä Sairaala Novan yksiköissä nähtiin tarve palliatiivisen hoidon ja saattohoidon erityisosaamisen vahvistamiselle. Tarpeeseen vastasi Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus (30 op), jonka suoritti 26 keskisuomalaista julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sairaanhoitajaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman taloudellisella tuella syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana.   

Koulutus on saanut hyvää palautetta; osallistuneet ovat saaneet esimerkiksi valmiuksia ja uskallusta kehittää ja tarttua epäkohtiin palliatiivisen potilaan ja saattohoitopotilaan hoitotyön saralla. 

Psykososiaalisen tuen ja kohtaamisen tärkeys 

Hoitohenkilöstöä voi joskus mietityttää, mitkä ovat ne oikeat sanat kuolemaa lähestyvälle potilaalle tai kuolevan omaiselle – tästä voi nousta riittämättömyyden tunne siitä, ettei osaakaan sanoa mitään tai pelko, että sanookin jotain väärää. Henkilöstön toiveiden ja tarpeiden pohjalta järjestimme psykososiaaliseen tukeen ja kohtaamiseen liittyviä yleisiä koulutuksia sekä teemoitettuja koulutuksia esimerkiksi omaisten sekä lasten ja nuorten kohtaamiseen ja muistisairaan ihmisen saattohoitoon liittyen.  

Koulutusten pääsisältönä on ollut evästää ja rohkaista tukemalla sekä itsensä kanssa pärjäämistä että toisen tilanteen vastaanottamista. Keskeistä on myös lasten ja nuorten näkyväksi tekeminen ja osallisuus hoitoprosessissa. Koulutuksiin on osallistunut laajasti hoitohenkilökuntaa eri yksiköistä sekä saattohoidossa toimivia vapaaehtoisia. 

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen jatkuu 

Hankkeet lähenevät loppuaan, mutta henkilöstön osaamisen vahvistaminen jatkuu. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueeseen (YTA) kuuluvat hyvinvointialueet ovat tehneet yhteisen koulutusvuosikellon, jossa kaikille avoimet koulutuspäivät järjestetään neljä kertaa vuodessa. Ensimmäinen toteutettiin Sairaala Novan palliatiivisen poliklinikan toimesta syksyllä 2022 ja jatkossa järjestämisvastuu kiertää vuorotellen hyvinvointialueilla. Syksyllä 2023 YTA-alueella järjestetään palliatiivisen hoidon koulutussarja, joka on tarkoitettu kaikille, jotka kohtaavat työssään potilaiden ja asiakkaiden esille tuomia ja kohtaamia palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tarpeita. Lisäksi Keski-Suomen hyvinvointialueen palliatiivinen keskus huolehtii alueen yksikkökohtaisista koulutuksista ja JAMK tarjoaa seuraavan Palliatiivisen hoidon asiantuntija -koulutuksen vuonna 2024.  

Osaamisessa ei ole mahdollista saavuttaa koskaan täydellistä tasoa ja tutkittua, näyttöön perustuvaa tietoa tulee koko ajan lisää. Tässä vaiheessa uskallamme kuitenkin sanoa, että viime vuosien aikana palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaaminen on Keski-Suomessa vahvistunut ja tämä suotuisa kehitys tulee jatkumaan.  
 

Tiia Koivisto, projektityöntekijä, Kotisairaalaverkosto Keski-Suomeen -hanke 
Irmeli Matilainen, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Mari Rantamäki, ohjelmapäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma 
Pirjo Salminen, perheterapeutti, palliatiivinen keskus 
Kirsi Ylönen, projektityöntekijä, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille - hanke