Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Lapsi lukee lehteä hedelmäkulhon vieressä.

Blogikirjoitus

Lasten ruokakasvatuksella rakennamme hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta

14.2.2023

Ruokakasvatus on tärkeä osa lapsen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ravitsemuksellisesti kestävää tulevaisuutemme rakentamista. Ruokakasvatus on myös osa varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteuttamista. Poimi talteesi tästä blogikirjoituksesta vaikuttavia ruokakasvatuksen menetelmiä tai tule mukaan ruokakasvatuksen alueelliseen yhteistyöhön!

Mitä ruokakasvatus on?

Ruokakasvatus on laajasti ymmärrettynä kaikkea ruokaan tai syömiseen liittyvää opetusta, ohjausta ja neuvontaa sekä vaikuttamista ja viestintää. Ruokakasvatuksen myötä lapsi oppii syömisen perustaitoja, rakentaa myönteistä keho- ja ruokasuhdetta sekä opettelee uusien makujen ja rakenteiden ohella myös muun muassa ruokakulttuuria, yhdessä oloa ja myönteistä ruokapuhetta.

Ruokakasvatus toteutuu arjessa – jokainen ruokailutilanne on kasvatustilanne, jossa yhdessä syöden lapsi oppii ja innostuu ruuasta. Ruokakasvatusta tapahtuu myös ruokailutilanteiden ulkopuolella, kuten kauppareissuilla, luonnonantimia poimiessa tai vaikkapa hiekkakakkuja rakentaessa. Ravitsemusohjauksella puolestaan vastataan lapsen ja lapsiperheen yksilölliseen tuen ja hoidon tarpeeseen. Ruokakasvatus ja ravitsemusohjaus siten tukevat ja vahvistavat toisiaan.

Vaikuttavat ruokakasvatuksen menetelmät käyttöön kaikkiin kuntiin

Lapsi ruokailee kunnan kattamassa ruokapöydässä yli 3000 kertaa päiväkoti- ja kouluvuosiensa aikana. Maksuton ateria päiväkodeissa ja kouluissa tarjoaa lapselle mallin terveyttä edistävästä ruuasta ja lisää terveyden tasa-arvoa. Lapsena omaksutut terveyttä edistävät ruokatottumukset sekä myönteinen ja innostunut suhde ruokaan lisäävät hyvinvointia, terveyttä ja oppimista vaikuttaen pitkälle aikuisikään saakka.

Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa toteutettavaa ruokakasvatusta on kehitetty aktiivisesti viime vuosien ajan muun muassa osana valtakunnallista Kokonaisvaltaista ruokakasvatusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen -hanketta.

Ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilan arviointi on maksuton työkalu arviointiin, seurantaan ja näkyväksi tekemiseen niin yksikkö- kuin kuntatasolla. Työkalun käyttö lisää ruokakasvatuksen suunnitelmallisuutta, tekee tehtyä ruokakasvatustyötä näkyväksi sekä antaa kunta- ja aluetason tietoa päätöksentekoon ja kehittämiseen. Keski-Suomessa nykytilan arviointityökalua on hyödynnetty päiväkotien ja koulujen ruokakasvatustyössä ja hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön suunnittelussa yhdeksässä kunnassa ja arviointi on toteutettu yhteensä jo yli sadassa yksikössä.

Neuvokas perheen lasten ruokakasvatuksen tietopankki, ideapankki sekä verkkokurssi tarjoavat varhaiskasvatuksen sekä ruokapalvelun ammattilaisille laajan kattauksen tietoa, käytännön vinkkejä, ideoita ja tehtäviä ruokakasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa. Neuvokas perhe -sivusto sisältää myös runsaasti perheille suunnattuja vinkkejä ja ideoita arjen hyvinvointiin, esimerkiksi ruokailon ja -rohkeuden lisäämiseen.

Maistuva koulu tarjoaa runsaasti työvälineitä alakoulujen ruokakasvatuksen toteutukseen ja arviointiin sekä lisää opettajien ja koulun henkilöstön ymmärrystä ja osaamista ruokakasvatuksesta. Maistuva koulu -toimintamallin vaikuttavuus on osoitettu kahdessa vertaisarvioidussa tutkimusartikkelissa. Lisäksi Maistuva koulu on saanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arvioinnissa vuonna 2021 kiitettävän arvosanan vaikuttavana toimintamallina, joka vastaa tarpeeseen. 

Kouluruuan kehittämisohjelma antaa eväitä koulujen välipalakäytäntöjen kehittämiseen

Maa- ja metsätalousministeriön teettämän, hallitusohjelman mukaisen Kouluruuan kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä kouluruuan arvostusta ja kouluruokailuun osallistumista sekä kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä. Loppuvuodesta 2022 julkaistussa ohjelmassa on mm. etsitty ratkaisuja välipalan liittämiseksi osaksi kouluruokailua. Ohjelma käy läpi kouluruokaan ja kouluruokailukäytäntöihin liittyvät kehittämiskohteet ja ehdotukset niiden kehittämiseksi. Ohjelma sisältää myös käytännön esimerkkejä kouluruokailua edistävistä toimenpiteistä, tavoitteena kannustaa kuntia ja kouluja soveltamaan kehittämistoimia omaan arkeen sopiviksi käytännöiksi.

Yhteistyöllä kohti onnistumisia

Ruokakasvatuksen ja ravitsemusohjauksen yhdyspinnoilla toimivat yhteistyöverkostot ja työryhmät tuovat eri ympäristöissä työskentelevät kuntien ja hyvinvointialueen toimijat yhteen saman pöydän ääreen. Keski-Suomessa kunta- sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteistyönä useaan kuntaan on perustettu lasten ravitsemuksen ja ruokakasvatuksen työryhmiä.

Tänä vuonna käynnistetään myös Keski-Suomen ravitsemustyöryhmän alla työskentelevän alueellisen ruokakasvatusverkoston toiminta, johon ovat tervetulleita kaikki ruokakasvatuksesta kiinnostuneet ja sitä työssään edistävät ja toteuttavat kuntien, hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin toimijat. Verkostotapaamisten tarkoituksena on vaihtaa ajatuksia, kokemuksia, oivalluksia ja ideoita moniammatillisesti, jakaa tietoa vaikuttavista ruokakasvatuksen menetelmistä, materiaaleista ja työkaluista sekä tarjota tukea ruokakasvatuksen käytännön toteuttamiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Yhteisenä päämääränä on ruokailo sekä lasten hyvinvointioppiminen ja terveyttä edistävät ruokatottumukset.

Mikäli olet kiinnostunut ruokakasvatuksen alueellisesta yhteistyöstä, olethan yhteydessä!

Terveisin,
Amma Antikainen, laillistettu ravitsemusterapeutti
amma.antikainen(at)hyvaks.fi

 

Lue lisää vaikuttavista ruokakasvatuksen työkaluista ja menetelmistä: