Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Ikääntynyt ja sote-ammattilainen täyttävät lomaketta.

Blogikirjoitus

Kohtaamisen taito on olennainen osa asiakaslähtöistä työskentelyä

1.3.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen RAI-asiantuntija Kaisu Mäenpää pohtii blogikirjoituksessaan vuorovaikutuksen tärkeyttä erilaisten asiakkaiden kohtaamisessa sekä toimintakyvyn ja palvelu- ja hoidon tarpeen arvioinnissa.

Me kaikki toivomme tulevamme kuulluksi, nähdyksi ja välitetyksi. Tämä toive ja tarve ei katoa iän tai sairauden myötä, päinvastoin – yleensä kaipaamme läsnä olevaa ja aidon kiinnostunutta kohtaamista erityisen kiperästi silloin, kun sairaus tai muu vaikea tilanne tai asia on ravistellut elämäämme.

Eri asiakasryhmien kohtaaminen vaatii erityisosaamista

Meillä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla kohtaamisen taito on kriittisen tärkeä osa työtämme, sillä kohtaamme päivittäin erilaisissa elämäntilanteissa olevia asiakkaita. Meidän täytyy osata luovia päivittäin toisinaan haastavissakin vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutustilanteet ovat työskentelykenttämme, jossa teemme toimintakyvyn sekä palvelu- ja hoidon tarpeen arviointia.

Vuorovaikutuksen kannalta on huomioitavaa, että erilaiset asiakasryhmät vaativat osittain erilaista tietotaitoa kohtaamisen tueksi ja pohjaksi. Pelokkaan muistisairaan, ahdistuneen päihderiippuvaisen tai saattohoitovaiheessa olevan parantumattomasti sairaan henkilön kohtaaminen taidokkaasti vaatii erityisosaamista. Kuitenkin onnistuneen kohtaamisen peruspalikat ovat samat riippumatta siitä, keitä kohtaamme ja minkälaisessa tilanteessa. Turvallisen ja luottavaisen ilmapiirin luominen luo edellytykset avoimelle, onnistuneelle ja vastavuoroiselle vuorovaikutukselle.

Onnistunut vuorovaikutus toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin perustana

RAI-arviointijärjestelmän käytöstä tulee lakisääteistä ikääntyneiden palveluissa 1.4. alkaen. Samaa toimintakyvyn- ja palvelutarpeen arviointijärjestelmää käytetään myös ikääntyneiden palveluiden ulkopuolella. RAI (Resident Assessment Instrument) arvioinnilla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tunnistavat ja seuraavat ikääntyneen henkilön tilannetta, toimintakykyä, voimavaroja, terveydentilaa ja tarpeita.

Laadukas ja luotettava toimintakyvyn arviointi vaatii arvioitsijalta alakohtaista tietoa ja osaamista, mutta tämän lisäksi laadukas, luotettava ja asiakaslähtöinen toimintakyvyn arviointi nojaa onnistuneeseen vuorovaikutukseen asiakkaan ja mahdollisesti hänen läheistensä kanssa. Ilman onnistunutta vuorovaikutusta toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi jää helposti vain ammattilaisen näkemykseksi asiasta eikä tilanteen keskiössä olevan asiakkaan ääni nouse esille kuten kuuluisi. 

RAI-arviointijärjestelmän voidaan ajatella toimivan tärkeiden asioiden puheeksi ottamisen muistilistana ja kirjausalustana. Taidokkaan vuorovaikutusosaamisen ja kyseisen muistilistan avulla käymme avun tarpeessa olevan asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa läpi niitä asioita, jotka juuri kyseisen henkilön elämässä ovat tärkeitä huomioida.

Jokainen toimintakyvyn, palvelutarpeen ja hoidon tarpeen arviointitilanne on yksilöllinen, sillä joka kerta kohtaamme uniikin yksilön uniikin tarinan kera ainutlaatuisten tarpeiden, voimavarojen ja riskitekijöiden. Jokainen kohtaaminen on arvokas ja merkityksellinen ja jokainen kohtaaminen perustuu vuorovaikutukseen. Yksilöllinen kohtaaminen ja tilanteeseen sopiva vuorovaikutus luovat asiakaslähtöisyyden.

Terveisin,

Kaisu Mäenpää
RAI-asiantuntija