Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Monipuoliseen liikuntaan panostaminen tukee kaatumisen ehkäisytyötä

Blogikirjoitus

Kaatumisten ehkäisy on moniammatillista ja vaikuttavaa työtä

4.1.2024

Ikääntyneistä yli 65-vuotiaista joka kolmas ja yli 80-vuotiaista joka toinen kaatuu vuosittain. Vuonna 2022 yli 65-vuotiaista keskisuomalaisista 381 henkilöä sai lonkkamurtuman. Kun yhden lonkkamurtuman suorat kustannukset ovat noin 30 000 euroa ensimmäisen vuoden aikana, vuonna 2022 kustannukset lonkkamurtumista olivat noin 11 430 000 euroa!

Väestön vanhenemisen sekä elinajanodotteen nousun myötä kaatumisten määrät tulevat kasvamaan. Uusi maailmanlaajuinen suositus kaatumisten ehkäisyyn painottaa iäkkään kaatumisriskin systemaattista kysymistä, yksilöllisten riskitekijöiden tunnistamista sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä iäkkään toimintakyvystä ja asuinpaikasta riippumatta. Suosituksen mukaan kaikkia hoivapalveluissa olevia asiakkaita pidetään suuren kaatumisriskin henkilöinä, jolloin kaatumisriskin vähentämiseksi tulee käyttää monitekijäistä kaatumisriskin arviointia riskien tunnistamiseksi tarkoituksenmukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. 

Hyvinvointialueemme koti- ja asumispalveluissa pilotoitiin syksyllä 2023 RAI-arviointiin, eli asiakkaan toimintakyvyn arviointivälineeseen, rakennettua kaatumisen ehkäisyn henkilöraporttia. Raportti nostaa esiin asiakkaan kaatumisriskiin vaikuttavia tekijöitä sekä asiakkaan voimavaroja kaatumisriskin vähentämiseksi. Henkilöraportti laadittiin koti- ja asumispalveluiden asiantuntijoiden toimesta iäkkäiden kaatumisen ehkäisyn toimintamallin, eli IKINÄ-mallin mukaan. Lisäksi kaatumisen ehkäisyn kokonaisprosessi mallinnettiin. Pilotoinnissa oli mukana yhteensä 10 yksikköä koti- ja asumispalveluista sekä yksi yksityinen ikääntyneiden asumispalveluyksikkö.

Keuruun päivätoiminta oli yksi pilotointiin osallistuneista yksiköistä. Siellä kuntosali ja muu liikunta ovat kuuluneet asiakkaiden päivittäiseen arkeen jo vuosia. Pilotoinnin myötä liikuntaan panostetaan entistä enemmän ja tasapainoharjoittelulle pyhitettiin kerran kuukaudessa teemaviikko.

-          Koska meillä oli pohjat mielestämme jo aika hyvät, saatiin käytännön muutokset nopeasti vauhtiin. Järjestimme jo syksyllä luentoja kodin turvallisuudesta sekä tasapainosta. Marraskuun ajan pidimme kuntosalin yhteydessä tasapainorataa, jota hiukan muutettiin matkan varrella. Radalla oli mm. tasapainopuu, Bosu-palloja ja trampoliini. Asiakkaat osallistuivat oman tasonsa mukaisesti. Tasapainoharjoittelu on kokonaisvaltaista kehon sekä mielen harjoittelua. Moni asiakas yllättyikin, kun radan jälkeen tuntemuksia oli koko kehossa. Moni heräsi huomaamaan, että tätä täytyisi tehdä kotonakin. Vaikka harjoittelu on haastavaa, ovat asiakkaat olleet tyytyväisiä siihen, että tällaista järjestetään, toteaa päiväkeskustyöntekijä Sarianne Niittyaro.

Kaatumisten ehkäisy vaatii saumatonta yhteistyötä kaikilta iäkkään palvelu-, hoito- ja kuntoutusketjuun kuuluvilta. Kaatumisen ehkäisyn henkilöraportti on jo nyt kaikkien RAI-arviointia käyttävien ammattilaisten hyödynnettävissä.

 

Hanna Lampinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija

Pauliina Tammi, kuntoutuksen koordinaattori

Hannele Laitinen, RAI-asiantuntija

Image
Kuntosaliharjoittelua