Hyppää pääsisältöön

Itsenäisyyspäivänä keskiviikkona 6.12. palvelemme pääsääntöisesti sunnuntain aukioloaikojen mukaisesti.

Ammattilainen esittelee asiakkaalle dokumenttia.

Blogikirjoitus

Jo monessa yksikössämme palveluohjaaja opastaa asiakasta palveluviidakossa

16.6.2023

Meille kaikille voi tulla eteen tilanne, jolloin tarvitsemme lyhyt- tai pitkäaikaisesti useita eri sosiaali- ja terveyspalveluja toimivan arjen varmistamiseksi. Mistä apua lähtisi tuolloin etsimään? Kuka auttaisi selvittämään, millaista apua on saatavilla?

Palveluviidakko on melkoinen, eikä ole lainkaan tavatonta, että asiakas eksyy siellä jo ensi metreillä. Terveysaseman palveluohjaus voi tällaisessa tilanteessa tulla avuksi ohjaamaan asiakasta oikeiden palveluiden äärelle.

Pirstaleiset palvelut

Kun tuen tarvetta on paljon ja se on vaikeasti eriteltävissä, voi asiakkaan olla hankala löytää sellaisia palveluja, jotka vastaisivat hänen tarpeisiinsa. Palvelujärjestelmä näyttäytyy herkästi pirstaleisena ja monimutkaisena. Asiakkaalla voi olla palvelujen tarvetta sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi esimerkiksi työllisyyspalveluissa ja Kelassa. Eri palvelujen yhteensovittaminen ei tapahdu automaattisesti, ja usein asiakas tarvitsee avukseen ammattilaisen, joka koordinoi niitä. 

Jos asiakkaalla ei ole asiakkuutta esimerkiksi sosiaalipalveluissa ja sitä kautta nimettyä omatyöntekijää asiointinsa tueksi, voi hän kääntyä terveysaseman palveluohjaajan puoleen avun saamiseksi. Palveluiden koordinointi tarkoittaa sitä, että ammattilainen auttaa asiakasta tunnistamaan ja ohjautumaan tarpeen mukaisiin palveluihin sekä yhteensovittaa eri palveluja niin, että niistä muodostuu asiakkaalle sopiva kokonaisuus. Jos kukaan ei koordinoi palveluja, voi avun saanti viivästyä, asiakkaan elämäntilanne mutkistua ja palvelujen tarve kasvaa entisestään. 

Yhteistä asiakasta autetaan yhteistyöllä

Asiakkaan elämäntilanne harvoin kohenee, jollei kaikkia hänen arkeaan ja toimintakykyään kuormittavia tekijöitä huomioida ja etsitä niihin ratkaisuja kokonaisvaltaisesti. Kun asiakas tarvitsee laajasti eri sosiaali- ja terveyspalveluja, ei yksittäinen työntekijä pysty yleensä kokonaistilannetta ratkaisemaan, vaan tarvitaan yhteistyötä. Yhteistyössä asiakkaan ja muiden ammattilaisten kanssa palveluohjaaja kokoaa tarpeenmukaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden, jolla asiakkaan elämäntilannetta pyritään helpottamaan. 

Kun asiakkaalle muodostetaan sosiaali- ja terveyspalveluista hänen tarvettaan vastaava kokonaisuus, puhutaan palveluintegraatiosta. Asiakkaan näkökulmasta palveluintegraatio toteutuu silloin, kun palvelut ovat helposti saatavissa ja hyvin koordinoituja ja kun siirtyminen palvelusta toiseen on mahdollisimman saumatonta. Tämä edellyttää sitä, että monialaisen tuen tarpeessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset asiakkaat tunnistetaan ja tehdään moniammatillista yhteistyötä tarvittavan palvelukokonaisuuden luomiseksi. Monialaista palvelua tarvitsevat asiakkaat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä asiakkaita.

Palveluohjaaja asiakkaan tukena

Hallituksen sote-uudistukseen liittyy tavoite palveluiden painopisteen siirtämisestä perustasolle ja asiakkaan palvelutarvetta vastaaviin oikea-aikaisiin ja vaikuttaviin palveluihin. Terveysaseman palveluohjaus on tässä tärkeässä roolissa. Palveluohjaaja toimii terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhdyspinnassa – tarvittaessa näiden palvelualueiden rajat ylittäen. 

Tarkoitus on tukea asiakasta itsenäiseen elämään ja yhdessä asiakkaan ja tarvittavan verkoston kanssa määrittää asiakkaan palvelutarvetta sekä löytää siihen parhaiten vastaavat palvelut. Palveluja yhteensovittamalla ehkäistään eri toimijoiden päällekkäistä toimintaa ja sujuvoitetaan asiakkaan pääsyä oikeisiin palveluihin. Työskentely on asiakaslähtöistä, asiakas määrittää itse, mihin apua haluaa, ja tekee päätökset sen suhteen, mihin suuntaan ja millä tavoin haluaa asioitaan edistää. 

Terveysaseman palveluohjauksen tavoitteena on parantaa asiakkaiden elämänlaatua vähentämällä arkea kuormittavia tekijöitä. Oikea-aikainen ohjaus palveluihin ja niiden avulla asiakkaan elämänlaatuun vaikuttaminen toimivat samalla myös yhteiskunnallisia kustannuksia hillitsevänä palveluna. 

Palvelut kehittyvät

Tällä hetkellä terveysaseman palveluohjausta toteutetaan Keski-Suomen hyvinvointialueella Keuruun, Petäjäveden, Multian, Joutsan, Luhangan, Toivakan, Laukaan ja Konneveden alueilla sekä sosiaaliohjauksen nimellä Jyväskylässä Kyllön, Palokan, Novan, Tikkakosken, Säynätsalon ja Korpilahden alueilla ja Omaks.fi -digitaalisessa sote-keskuksessa. Palveluohjaajat toimivat terveysasemilla osana vastaanottojen moniammatillista tiimiä. 

Keski-Suomen hyvinvointialueella kehitetään parhaillaan vastaanottojen moniammatillista toimintamallia ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluketjua osana sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa. Palveluketjua kehitettäessä on tarkoitus luoda malli, joka auttaa mm. tunnistamaan asiakkaan monialaisen palvelutarpeen. Tunnistaminen on tärkeää, jotta ammattilaiset osaavat ohjata asiakkaan palvelu- tai sosiaaliohjaajalle, jolloin asiakkaan tilanteen kartoittaminen ja suunnittelu asioiden eteenpäin viemiseksi voidaan aloittaa.

Jään mielenkiinnolla seuraamaan, miten kehittämistyö etenee. Uskon, että olemme hyvinvointialueella tärkeän asian äärellä parantamassa asiakkaiden saaman palvelun vaikuttavuutta sekä ammattilaisten monialaista työskentelyä.

 

Sanna Hyyryläinen, terveysaseman palveluohjaaja Keuruu, Multia, Petäjävesi