Hyppää pääsisältöön
Kivi sammaleiden keskellä.

Blogikirjoitus

Ikääntyneiden mielenterveyden ja riippuvuuksien hoitoon uusia työkaluja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta

15.12.2023

Kehitimme ikääntyneiden mielenterveys- ja riippuvuushäiriöiden hoitoa ja palveluita osana marraskuussa päättynyttä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaa. Kehittämistyön päätavoitteina olivat varhaisen tuen ja monialaisen yhteistyön vahvistuminen eri palveluissa, mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon yhtenäistyminen sekä ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ikääntyneiden mielenterveys- ja riippuvuushäiriöissä. Lisäksi halusimme lisätä asiakkaiden omahoidon ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia.  

Kehittämistyön myötä yhteinen keskustelu eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden välillä on lisääntynyt. Tietoisuus ikääntyneiden mielenterveys- ja riippuvuushäiriöistä sekä niiden tunnistamisen, tutkimisen ja hoidon erityispiirteistä on vahvistunut.

Palveluketjuilla selkeyttä palveluihin niin asiakkaalle kuin ammattilaiselle

Kuvasimme ikääntyneiden mielenterveys- ja riippuvuushäiriöiden hoito- ja palveluketjuja hyvinvointialueen verkkosivuille. Ketjujen avulla pyrimme muun muassa parantamaan keskisuomalaisten tiedon saantia saatavilla olevista mielenterveys- ja päihdepalveluista, sujuvoittamaan hoitoon pääsyä sekä takaamaan Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaille mahdollisimman tasalaatuiset palvelut.

Hoito- ja palveluketjujen avulla olemme parantaneet hoidon läpinäkyvyyttä asiakkaille ja vahvistaneet asiakkaiden omahoidon mahdollisuuksia. Vahvistamme ketjujen avulla ammattilaisten osaamista ikääntyneiden mielenterveys- ja riippuvuushäiriöiden puheeksiotossa, tunnistamisessa, tutkimisessa ja hoidossa. Puheeksiotto on jokaisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen velvollisuus, mielenterveys kuuluu kaikille!

Juttupenkki-toiminta ja omaisten vertaistukiryhmä mahdollistavat paljon kaivattuja keskusteluja ja kohtaamisia

Kehitimme ikääntyneille suunnatun Juttupenkki-toiminnan, joka on kokemusasiantuntijoiden ohjaama kynnyksetön kohtaamis- ja keskustelupaikka. Juttupenkki vastasi ikääntyneiden toiveeseen avoimesta kohtaamispaikasta ja osallistujamäärät kertovat palvelun tulleen tarpeeseen. Parhaimmillaan Juttupenkissä syntyi ystävyyssuhteita, joka on parasta hoitoa ikääntyneiden niin useasti kokemaan yksinäisyyteen. Juttupenkin tulevaisuus on vielä avoin, mutta toistaiseksi hyvinvointialue jatkaa toimenpiteitä juurruttamisen edistämiseksi.

Käynnistimme ikääntyneiden mielenterveysomaisten vertaistukiryhmän yhteistyössä Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin kanssa. Ryhmä sai hyvän vastaanoton, ja syksyn 2023 hyvien kokemuksien innoittamana FinFami jatkaa ryhmän toimintaa keväällä 2024.

Lisäksi järjestimme yhteistyössä A-klinikkasäätiön kanssa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille koulutusta päihteiden käytön puheeksiotosta sekä lyhytneuvonnasta, ja vahvistimme ammattilaisten järjestötyön osaamista järjestämällä Päihde- ja riippuvuusalan järjestöt tutuiksi -webinaareja.

Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen resurssit turvattava jatkossa

Ikääntyvän väestön määrä kasvaa Keski-Suomessa nopeasti, ja sen myötä ikääntyneiden mielenterveys- ja riippuvuushäiriöiden hoidon tarve mahdollisesti lisääntyy. Ikääntyneiden mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon kehittäminen saatiin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman myötä hienosti käyntiin. Positiivisia askeleita on otettu eteenpäin, mutta työtä on vielä paljon edessä.

Ikääntyneiden mielenterveys- ja riippuvuushäiriöitä hoidetaan aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Palveluiden järjestämisessä tulisi huomioida nykyistä paremmin ikääntyneiden erityispiirteet: esimerkiksi sähköiset palvelut eivät vielä kattavasti tavoita ikääntyneitä ja monet asiakkaat tarvitsevat kotiin vietäviä palveluja. Erityisesti ikääntyneet päihteiden käyttäjät hyötyvät kotiin vietävistä päihdepalveluista, joita tulisi kehittää huomioiden ikääntyneiden kasvanut päihteiden käyttö ja hoidon erityispiirteet. Myös mielenterveyden häiriöissä kotiin vietävät palvelut tulee turvata sekä perustason että erityistason palveluissa. Ikääntyneiden mielenterveys- ja riippuvuushäiriöiden palveluita tulisikin kehittää nykyistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

Hyvinvointialueen strategian yksi tavoite on palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus. Tämän tavoitteen toteutumiseksi on tärkeä varmistaa, että ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen jatkuu myös hankkeen jälkeen ja ikääntyneille turvataan riittävät mielenterveys- ja päihdepalvelut.   

Kiitos kaikille kehittämistyöhön osallistuneille!

Terveisin,

Maria Pynnönen, projektityöntekijä
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma

 

Lisätietoa ikääntyneiden mielenterveysomaisten vertaistukiryhmästä: