Hyppää pääsisältöön
hyväarkikaikille

Blogikirjoitus

Hyvällä johtamisella tasa-arvoista työarkea

18.12.2023

Hyvinvointialueet ovat toimineet pian vuoden. Kysymyksiä on herättänyt johtajien määrä ja se, mitä heidän toimenkuviinsa kuuluu. Keskustelua on käyty myös sote-alan johtamisen haasteista. Toiminnan johtamista tarvitaan, sillä ilman johtajuutta ei ole suuntaviivoja työlle. Lait, asetukset, strategia ja arvot ohjaavat toimintaamme ja jokaisella on organisaatiossa oma tehtävänsä, jotta asiakas saa laadukasta hoitoa.  

Onko sote-johtaminen murroksessa? Väestörakenteen muutoksen ja lisääntyneen hoivatarpeen myötä resursseja tarvitaan jatkuvasti enemmän. Henkilöstöä on liian vähän ja avoinna olevia tehtäviä on usein hankala saada täytettyä. Monen työntekijän jaksaminen on koetuksella. Samaan aikaan toiminnan kustannukset ovat korkeat. Panostamalla esihenkilötyön kehittämiseen toivotaan ratkaisuja näihin pulmiin.

Hyvinvointialueiden tarjoamat palvelut ovat valtavan suuria kokonaisuuksia. Johtajia tulisi olla tehtäväkokonaisuuksiin nähden sopiva määrä. Tämän päivän esihenkilöiltä vaaditaan kykyä vastata laajoistakin vastuualueista. Myös hyvinvointialueen käynnistyminen on vaatinut ja vaatii paneutumista.


Uskon vahvasti, että johtamisrakenne tulee näyttäytymään toimivana kokonaisuutena, kun pääsemme isoimman murroksen yli. Hyvällä johtamisella mahdollistetaan työntekijöiden toimivaa työarkea. Hyvinvoivat työntekijät tuottavat laadukasta palvelua asiakkaille. 

Hyvin toimiva perehdytys ja tiedon kulku kestävä kivijalka

Esihenkilötyö on moninaista ja henkilöstöjohtaminen on hyvin tärkeä osa johtamistyötä.

Keski-Suomen hyvinvointialueella esihenkilötyötä tuetaan monin tavoin.

Perehdytykseen ja tiedottamiseen on satsattu alusta lähtien ja esihenkilöille on pidetty viikoittaisia infotilaisuuksia. Meillä pohjoisessa kotihoidossa esihenkilöinä toimivat palveluvastaavat tapaavat kasvokkain kerran kuukaudessa palvelupäällikön johdolla.  Palvelujohtajaa tapaamme niin etänä kuin kasvokkain. Tapaamisissa ovat läsnä palvelupäälliköt sekä palveluvastaavat. Mielestäni työnantajan tuki lähiesihenkilötyölle on erittäin hyvää. Hyvinvoiva esihenkilö jaksaa ja pystyy tukemaan oman tiiminsä työntekijöitä parhaalla mahdollisella tavalla.
 

Läsnäolo, kohtaaminen, kuunteleminen ja henkilöstön osallistaminen ovat keinoja, joilla itse toteutan esihenkilötehtävääni. Vastaan tulee myös tilanteita, kun päätöksiä joutuu tekemään nopeasti ja silloin pitää nähdä mikä on omalle työyhteisölle parasta.

Meillä Pihtiputaan kotihoidossa henkilöstö on täynnä monipuolisia osaajia. On pitkän linjan hoitajia ja heitä, joilla työskentely kotihoidossa on alkutaipaleella.
Esihenkilö kohtaa ja kohtelee heitä kaikkia tasapuolisesti.  Kotihoidon arjen työntekijämäärä on vahvistunut ja moniammatillistunut. Lisäksi erilaiset uudet ohjelmat ja ohjeistukset ovat tuoneet muutoksia entiseen.

Tähän kaikkeen tarvitaan lähiesihenkilöitä jalkauttamaan uusia toimintatapoja positiivisella ja luottamuksellisella otteella.

Jokainen Keski-Suomen hyvinvointialueen esihenkilö ansaitsee suuren kiitoksen tekemästään työstä.