Hyppää pääsisältöön

Itsenäisyyspäivänä keskiviikkona 6.12. palvelemme pääsääntöisesti sunnuntain aukioloaikojen mukaisesti.

Nainen huoneessa hoitotarvikkeiden keskellä

Blogikirjoitus

Hoitotarvikkeiden jakelua ja palvelua

12.7.2023

Olen ollut hoitotarvikepalvelun esihenkilönä reilut 6 vuotta. Törmäsin omaan asenteellisuuteen hoitotarvikejakelua kohtaan jo työpaikkailmoitusta lukiessani, mutta onneksi en tarttunut siihen. Tuo asenteellisuus johtui pitkälti tietämättömyydestäni ja ennakkoluuloista palvelun käytäntöihin liittyen. 

Hoitotarvikepalvelu on näiden työvuosieni varrella osoittautunut erittäin mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi, jossa työskentelevät rautaiset ammattilaiset halliten suurta ja kompleksista kokonaisuutta.

Edelleen puhutaan hoitotarvikejakelusta. Tuo jakelu-sana heijastuu muun henkilöstön sekä asiakkaiden asenteellisuuteen: ”Anna se tuote minulle! ” tai ”Siellä vain jaellaan tarvikkeita.” ovat aika tavallisia ilmaisuja. Käytöksellä annetaan ymmärtää, että työ on vain jakelutyötä, jota kuka vaan voi tehdä. On kuitenkin totuus, että työ kuin työ vaatii perehtymisen ja osaamisen.

Useat varmaan tietävät, että hoitotarvikepalvelussa työskentelevät koulutetut hoitajat. Työ on asiakas- ja puhelinpalvelutyötä sisältäen ohjaus- sekä neuvonta velvollisuuden. He käyttävät työssään jatkuvasti 10 eri tietotekniikan järjestelmää, tuntevat jaettavat tuotteet, tietävät hankintasopimuksista ja päivittäinen yhteistyöverkosto on hyvin laaja.

Muutama vuosi sitten Jyväskylässä olevan yksikön nimi muutettiin hoitotarvikepalveluksi. Mielestäni nimen pitää kertoa, että yksikössä työskentelevät koulutetut ammattilaiset, he ohjaavat ja neuvovat asiakkaita sekä omaisia tuotteiden käytössä sekä niihin liittyvissä haasteissa. Olen vienyt nimenmuutosviestiä edelleen eteenpäin, josko tulevaisuudessa meidän hyvinvointialueellammekin olisi jakelun sijaan hoitotarvikepalvelu.

Miten muuttaisimme ajatusmallejamme niin, että arvostaisimme tuota tärkeää pitkäaikaissairaiden parissa tehtävää tärkeää työtä? Totuushan on se, että muutos lähtee vain meistä itsestämme, samalla heijastaen millaisia asioita pidämme tärkeinä ja arvostettuina. Yksikköön tutustuminen on yksi väylä muuttaa ajatusmalleja.

Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä tullaan yhtenäistämään eri käytäntöjä ja mahdollistamaan sähköinen asiointi

Hoitotarvikepalvelussa työskentelevät ovat todella vastuullisessa asemassa. Hoitajat vastaavat koko tuotteiden antoprosessista, johon kuuluvat oikeat tuotteet, ohjaus, kustannustehokkuus, asiakaspalvelu, hankitasopimusasiat ja yhteistyö. 

Hoitotarvikkeiden kustannusvaikutukset ovat merkittäviä koko hyvinvointialueellamme. Kaikilla, jotka kirjoittavat tuotereseptejä, pitäisi olla jonkinlainen käsitys paljonko tuotteet maksavat per käyttökerta. Hintatietous pitäisi kaikkien ymmärtää. Oikeanlainen tuote sekä tuotteiden käyttö ovat myös osa kustannustehokkuutta.

Tuotteiden äkilliset vaihdot, tuotteiden käytön muuttuminen tai päättyminen, tarpeettomien tuotteiden määrääminen aiheuttavat hukkaa.  Käyttämättömäksi jääneitä hoitotarvikkeita on viety jopa roskikseen, eli hävikin määrä on ollut suuri. Hyvinvointialueelle on nyt laadittu ohjeet puhtaiden ja ehjien tuotepakettien kierrättämiselle ja se mahdollistaa hukan vähentämisen.

Hyvinvointialueella käyttöönotettava Effector –hoitotarvikejärjestelmä laajentuessaan mahdollistaa asiakkaille sähköisen tilausmahdollisuuden. Lisäksi järjestelmästä saadaan tarkempaa tietoa tuotteiden varastoinnista ja kustannuksista.

Tässä muutoksessa on tulossa yhtenäiset ilmaisjaettavien hoitotarvikkeiden myöntämisperusteet koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Tavoitteena on, että yhtenäiset myöntämisperusteet olisivat valmiita loppukesästä. Tämä muutos todennäköisesti tekee joidenkin asiakkaiden tuotteiden saantiin muutoksia, sillä osassa kuntia tuotteita on myönnetty perusteettomasti, jopa ilman lähetettä.

Kaikkien hoitotahojen sekä asiakkaiden on sitouduttava tuotteiden oikeaan käyttöön, jotta kustannukset saadaan vähenemään

Ilmaisjaettavat hoitotarvikkeet ovat kalliita. Pitkäaikaissairas saa tarvitsemansa yksilölliset hoitotuotteet ilmaiseksi. Arvion tekee ns. hoitava taho, kirjoittaen lähetteen tuotteista, jotka ovat hankintasopimuksen mukaisia. Hoitotarvikepalvelussa tarkastetaan lähete ja sovitaan tuotteiden toimitukseen liittyvät asiat sekä tarvittaessa asiakasta ohjataan tuotteiden käytössä. Tuotteet, joille kotijakelu on mahdollista, tuotteet toimitetaan sen kautta suoraan kotiin. Tavoitteena on palvella asiakkaita.

Jaana Piilonen, osastonhoitaja, keskitetyt erityisvastaanotot