Hyppää pääsisältöön
Päivi Kalilainen

Blogikirjoitus

Hallittu hämmennys antaa tilaa uudistua omassa palvelutehtävässä

10.11.2022

Kirje uudelta johtajalta -blogien sarjassa on kirjoitusvuorossa Päivi Kalilainen, Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen vastuualuejohtaja. 

Olen uusi lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vastuualuejohtaja Päivi Kalilainen. Olemme valmistelussa hienosti lähestymässä hyvinvointialueen käynnistymistä. Valmistelua on tehty aktiivisten ja osaavien ammattilaisten työryhmien avulla. Samaan aikaan uudet päättäjät ja uusi johto, Jan Tollet ja Kati Kallimo, ovat suunnanneet ja ohjanneet valmistelua. Ratkottavia kysymyksiä on ollut työryhmissä runsaasti, mutta palanen kerrallaan on edetty.

Tiivis yhdyspinta kuntiin

Turvallisesta siirtymästä on puhuttu paljon. Mielestäni näin suuressa palvelurakennemuutoksessa on hyväksyttävää, että se vaatii meiltä kaikilta aikaa sopeutua, oppia, omaksua ja innostua uuteen ja osin ennakoimattomaan. Siirtymäajasta on tarkoituksenmukaista puhua.

Toisaalta ”ei-tietämisen tila” ja hallittu hämmennys luovat myös ammattilaiselle mahdollisuuden kiinnostua ja uudistua omassa palvelutehtävässään. Itse olen palvelurakennemuutoksessa eniten innostunut sosiaali- ja terveyspalveluiden huimaa vauhtia etenevästä konkreettisesta integraatiosta.

Lasten, nuorten ja perheiden vastuualueen muodostavat opiskeluhuollon palvelut, perheiden peruspalvelut, lastensuojelun palvelut ja lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut. Näiden lisäksi vastuualueen sisään rakentuu keskitettyjen palveluiden kokonaisuus, joka mm. koordinoi hankeyhteistyötä, alueellista perhekeskustoimintaa ja varmistaa perus-, erityis- ja erikoissairaanhoidon palveluiden keskinäisen yhteensopivuuden.

Palveluiden järjestämisen valmistelua ovat ohjanneet vahvasti hyvinvointialueen strategiset linjaukset, talouden tilanne ja yhteiskunnallisen tilanteen muutokset. Erityisesti lasten ja nuorten kokemukset korona-ajasta, sodan ja epävarmuuden vaikutukset perheisiin sekä lasten ja nuorten mielenterveys- ja käytösongelmiin vastaaminen ovat niitä ympärillämme olevia tekijöitä, joita ei voi ohittaa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluissa tulee huolehtia tiivis yhdyspinta Keski-Suomen hyvinvointialueen kuntiin, kolmanteen sektorin ja seurakuntien toimintoihin.

Yhteistyöosaaminen perustuu luottamukseen

Sosiaali- ja terveysministeriön tuoreen selvityksen mukaan keskeisiä sote-integraation edellyttämiä yhteisiä osaamisalueita ja sisältöjä ovat monialainen yhteistyöosaaminen, asiakaslähtöisyysosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen sekä etiikka- ja lainsäädäntöosaaminen, jotka vaativat jatkuvaa koulutusta ja osaamisen päivittämistä. 

Selvityksessä todetaan, että koulutuksen sitominen tiiviisti yhteen käytännön työelämän kanssa mahdollistaa monialaisuuteen liittyvien taitojen kehittymisen monipuolisesti eri ammattiryhmien kanssa. Lisäksi monialaisissa taidoissa korostuu verkostomainen työtapa ja eri hallinnon välisillä rajapinnoilla työskentely. Onnistunut monialainen integraatio edellyttää myös johtajuutta, kun palveluja yhtenäistetään ja toimitaan yli hallinnon rajojen.  

Monialaiseen yhteistyöhön tarvittavassa osaamisessa korostuu yhteistoimintaosaaminen, johon liittyvät vuorovaikutustaidot, toisen kohtaamisen taidot ja keskinäinen luottamus. Lisäksi kehittämisosaamisen vaikuttavuus ja kustannus- ja laatutietoisuus sijoittuivat yhdeksi tärkeimmistä osaamisalueista.

Johtajana tavoitteeni on luoda vastuualueen ammattilaisille mahdollisuudet toteuttaa yhteistyöosaamista ja saada siihen lisää valmiuksia.

Lasten, nuorten ja perheiden kohdalla on lähipalveluilla merkitystä saavutettavuuden ja kohtaamisen kannalta. Alueellisesti toimivat ja asukaslähtöiset palvelut rakentuvat myös hyvinvointialueen kokonaisuudessa. Palveluissa on pystytty jo aiemminkin toteuttamaan laajoja ja onnistuneita sähköisiä ja etäpalveluratkaisuja. OmaKS:n palvelukokonaisuuksien kehittäminen antaa lähes rajattomat digitaalisen palvelukentän mahdollisuudet. Siinäkin kehittämistyössä askellus tapahtuu asukkaan, ammattilaisen ja palvelutarpeiden edellyttämien linjausten kautta.

Keski-Suomi tuttu työuran varrelta

Olen toiminut lasten ja nuorten palveluissa koko työurani: oikeastaan minulla ei ole ollut Jyväskylän kaupungin lisäksi muita työnantajia yli 35-vuotisen työurani aikana. Itsellenikin on nyt uusi tilanne ”muuttaa” työnantajaa – ja siihen liittyy hieman haikeutta. Keski-Suomen eri kuntien palvelut ja työntekijät ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi yhteistyökumppaneina ja palveluiden ostajina. Eipä ole montaakaan kunnan koulua, päiväkotia, sosiaali- tai terveyskeskusta, jossa en olisi käynyt.

Pisimmän työjakson olen tehnyt Jyväskylän perheneuvolassa. Tässä kohdin kiitänkin tänä syksynä 70 vuotta täyttävää, uudistuvaa, hyvinvointialueen kokoista perheneuvolaa.

Vaikka Keski-Suomessa olen tehnyt työni, niin opiskelin sentään Tampereella, josta olen kokenut saaneeni sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön opintojen kautta hyvin tukea vaativiin sosiaalityön ja myöhemmin palvelevan johtamisen tehtäviin.

Perheeni ja läheiseni ovat minulle tärkeitä: puoliso ja kaksi nuorta aikuista poikaa pitävät hyvin liikkeessä, olipa sitten kyse musiikista, urheilusta, mökkeilystä, matkailusta tai kotoilusta.

Toivotan kaikille innostusta ja jaksamista uuteen työelämän vaiheeseen. Vaalitaan arvokasta yhteistyötä eri toimijoiden kesken!

Päivi Kalilainen

Lue lisää STM:n sivulta: Sote-integraation edellyttämä monialainen yhteistyöosaaminen: Selvityshenkilön raportti