Hyppää pääsisältöön
Kaksi henkilöä ulkoilemassa lumisessa maisemassa

Blogikirjoitus

Asiakkaan näkökulma auttaa avaamaan sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksia

23.1.2024

Asiakkaan näkökulma vahvistuu, kun hyödynnetään laaja-alaista toimintakyvyn käsitettä. Toimintakykyä edistettäessä on ymmärrettävä asiakkaan osallisuuden kokemuksen vaikutus siihen, miten asiakas toimintakykyään käyttää. 

Syksyllä Keski-Suomen hyvinvointialueella toteutettiin työpajasarja, jonka tavoitteena oli syventyä sosiaalisen kuntoutuksen käsitteeseen ja luoda yhteistä ymmärrystä käsitteen sisällöstä. Työpajoihin osallistui hyvinvointialueen henkilöstön ja johdon lisäksi asiakkaan näkökulmaa esille tuova kokemusasiantuntija.

Sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen äärelle oli merkityksellistä pysähtyä, sillä sosiaalihuoltolakiin kirjatun palvelun tuella edistetään yksilön osallisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä. 

Osallisuuden kokemus on yhteydessä siihen, kuinka paljon yksilö hyödyntää omaa toimintakykyään arjessa. Yhteiskunnallisesti aihe on tärkeä. Kaikkien taidot ja voimavarat ovat tärkeitä. Ne tulee saada käyttöön niin yksilön kokeman elämän merkityksellisyyden edistämiseksi kuin myös yhteiskunnan toiminnan tukemiseksi. 

Syksyn työpajoissa sosiaalista toimintakykyä ja sen tukemista lähestyttiin toimintakyvyn kautta. Laaja-alaisen toimintakyvyn ja kuntoutuksen käsitteiden avulla sosiaalinen kuntoutus jäsentyi mahdollisuudeksi edistää asiakkaan arjen sujumista ja elämän merkityksellisyyttä. Sosiaalihuoltolakiin kohdistuvat sosiaalisen kuntoutuksen palvelua koskevat toimintamallit nousivat vähemmän tunnettuina esille. Toimintamallien kehittyessä ja yhtenäistyessä hyvinvointialueella nähtiin tärkeäksi jakaa aiheesta tietoa, jotta sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen tunnettavuus lisääntyisi ja asiakkaiden ohjaus kehittyisi. 

Yhteistä ymmärrystä sosiaalisesta kuntoutuksesta tukee kansallinen kuntoutuksen yleinen toimintamalli. Toimintamallilla varmistetaan hyvän kuntoutuskäytännön mukaisen kuntoutuksen toteuttamista asiakkaalle. Mielestäni toimintamalli tuo lähemmäs erilaisia kuntoutuksen muotoja ja edistää asiakkaan kuntoutumista tukevien ammattilaisten välistä yhteistyötä.

Työpajasarjassa löydettiin useita mahdollisuuksia tukea asiakkaan sosiaalista toimintakykyä moniammatillisesti. Arjen työkäytänteiden tarkastelu toimintakyvyn tukemisen näkökulmasta olisi keino vahvistaa ihmislähtöistä työskentelyä ja lisätä toimintakyvyn moniammatillista edistämistä. Työpajasarjassa tiivistettiin sosiaalisen kuntoutuksen palvelun ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen käsitteet arjen kielelle. Voimme hyödyntää muotoiluja palveluiden ja työkäytänteiden jatkokehittämisessä. 

Tämänhetkiset kiteytykset: 

Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen 

Toimintakyky ja sosiaalinen toimintakyky sen osana on omannäköisen arjen perusta. Siksi ne on tärkeää huomioida myös asiakaskohtaamisissa. Kun kysyn sinulta tärkeistä ihmissuhteistasi tai siitä, miten vietät vapaa-aikaa, kuulen mielenkiintosi kohteista ja toiveistasi. Tiedon avulla voin ohjata sinua hyvinvointiasi vahvistavan toiminnan äärelle ja tuoda esille arjessasi mahdollisesti jo toimivia sosiaalista hyvinvointia tukevia asioita. Tieto auttaa sinua tekemään arjessasi hyvinvointiasi vaalivia ratkaisuja, ja ammattilaiset voivat tiedolla tukea toimintakykysi säilymistä juuri sinun tarpeesi huomioiden.    

Sosiaalinen kuntoutus sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelussa vahvistetaan taitojasi sinulle sopivissa toiminnoissa niin, että yksilölliset vahvuutesi ja voimavarasi tulevat esille. Toiminnan ja sosiaalialan ammattilaisen tuella löydät ratkaisuja elämääsi ja arkeasi haastaviin asioihin. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun aloittamisesta tehdään yhdessä päätös ja kuntoutumista tukeva suunnitelma, jota seuraten – asia kerrallaan – edetään kohti sinulle tärkeää tavoitetta. Kuntoutuksen avulla oman elämäsi asiantuntijuus vahvistuu.

Pauliina Tammi 
kuntoutuksen koordinaattori