Hyppää pääsisältöön

Villa Tolppila

Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen Villa Tolppila on 30-paikkainen ympärivuorokautisen hoivan yksikkö, joka sijaitsee Karstulan keskustassa. Neljä asukaspaikoista on lyhytaikaiskäytössä mm. omaishoidon tuen piirissä oleville asiakkaille. Asukkaat tulevat palveluohjauksen kautta ja jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja hoitosuunnitelma ja asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Vapaat vierailuajat.
  • Hoitajat: p. 044 459 6524 tai 044 459 6521
  • Palveluvastaava Riitta Äijänen, p. 044 459 8877

Yhteystiedot

044 459 8877

Koulutie 5, 43500 Karstula