Hyppää pääsisältöön

Sairaala Novan sähköiset esitietolomakkeet

Useilla erikoissairaanhoidon poliklinikoilla on käytössä ennen vastaanotolle tuloa täytettävä esitietolomake.

Lomakkeet suositellaan täytettäväksi sähköisesti. Sähköinen tietojen keruu lisää potilaan hoitoon osallistumista ja parantaa tietojen oikeellisuutta sekä edistää tietoturvallisuutta ja ekologisuutta. Sähköisesti täytetty lomake on myös nopeammin käytössä hoitavalla henkilökunnalla.

Tällä hetkellä erikoissairaanhoidossa on käytössä kaksi sähköistä internetselaimella käytettävää asiointipalvelua, jossa voi täyttää esitietoja (Forsante ja Hyvis). Lomakkeen täyttäminen tapahtuu turvallisessa ja suojatussa ympäristössä. Potilaat, joilla ei ole tietokonetta tai pankkitunnuksia käytössään, voivat täyttää lomakkeen paperisena.

Kumpaa esitietopalvelua käytän?

Hyvis-esitietolomake täytetään, kun täyttöpyynnössä mainitaan osoitteeksi www.hyvis.fi. Hyvis-asiointipalvelussa on käytössä useita erilaisia esitietolomakkeita ja oirekyselyitä. Kirjautuminen palveluun tapahtuu verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Esitietojen täyttöpyyntö ja täytettäväksi halutun lomakkeen nimi ilmoitetaan potilaalle ajanvarauskirjeessä tai terveydenhuollossa asioinnin yhteydessä. Hyvis asiointipalvelua esitietojen täyttämiseen käyttävät mm. kipupoliklinikka, fysiatrian poliklinikka, lantionpohjan tutkimus- ja hoitoyksikkö sekä psykiatrian toimialue.

Forsante-esitietolomake täytetään, kun täyttöpyynnössä mainitaan osoitteeksi hyvaks.fi/asiointi/sairaala-novan-sahkoiset-esitietolomakkeet ja kirjeellä lähetetyn lähetteen saapumisilmoituksen mukana tulee esitietolomakkeen paperiversio. Forsanten asiointipalvelussa on käytössä operatiivisen potilaan esitietolomake. Tämän lomakkeen voi täyttää sähköisesti pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai kertakäyttötunnuksella. Mikäli sähköistä täyttömahdollisuutta ei ole, lomakkeen voi täyttää ja palauttaa paperilla. Forsante asiointipalvelua käyttävät kirurgian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, hammas-, suu- ja leukakirurgian, naistentautien ja silmätautien potilaat.

Siirry verkkoasiointiin