Hyppää pääsisältöön

Palokan nuorisokoti

Palokan nuorisokoti tarjoaa ympärivuorokautista huolenpitoa kriisiytyneessä elämäntilanteessa ja nopean avun tarpeessa oleville 13–17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Päätöksen nuoren sijoittamisesta nuorisokotiin tekee sosiaalityöntekijä avohuollollisena, kiireellisenä kriisisijoituksena tai huostaan otettuna. Nuorisokodissamme on kaksi seitsemänpaikkaista hoitoyksikköä.

Yhdessä sosiaalityöntekijän, vanhempien ja nuoren kanssa luomme yksilölliset tavoitteet sijoitukselle.

Nuorisokotihoidon tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja auttaa nuorta irrottautumaan vaikeasta elämäntilanteesta ja saada hänelle voimavaroja sekä positiivista asennetta tulevaisuuteen.

Sijoituksen alussa rauhoitamme nuoren elämäntilanteen ja arvioimme nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa perheen ja nuoren vahvuudet ja muutostarpeet.

Vanhempien ja nuoren kanssa keskustelemalla avaamme sijoitukseen johtaneita tilanteita ja pyrimme löytämään niihin yhdessä uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisuja. Etsimme yhdessä keinoja, joilla voisimme auttaa heidän perheensä tilannetta. Esimerkiksi kotilomat ja kotilomasopimukset suunnittelemme yhdessä nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa.

Tuemme nuoren koulunkäyntiä työskentelemällä tiiviisti opettajien kanssa ja auttamalla läksyjen teossa. Harrasteiltojen avulla opastamme nuorta järkevään vapaa-ajan käyttöön sekä tarjoamme hänelle tilaisuuden uudenlaisiin kokemuksiin.

Nuoret osallistuvat myös yhteisömme päivittäisiin arkiaskareisiin ja huolehtivat oman huoneensa siisteydestä sekä omien vaatteidensa huollosta työntekijöiden opastuksella. Nuoret opettelevat oman elämänsä hallintaa yksilöllisten tavoitteiden avulla, mutta samalla he harjoittelevat ottamaan huomioon muuta yhteisöä vastaamalla yhteisten tehtävien hoidosta.

Suurin osa nuoristamme palaa muutaman kuukauden hoitojakson jälkeen takaisin kotiinsa. Tarjoamme tukea nuorelle ja hänen vanhemmilleen myös sijoituksen päätyttyä 3-4 kuukauden ajan. Jos nuoren kotiutuminen ei ole mahdollista niin nuorisokodissa on mahdollisuus asua pidempäänkin. Pitkäaikaista hoitoa tarvitsevan nuoren on mahdollista siirtyä myös muualle jatkohoitoon. Aikuisuutta lähestyvät nuoret voivat siirtyä omaan asuntoon nuorisokodin ja kaupungin lastensuojelun jälkihuollon tukemana.

Nuorisokodin henkilöstö

Henkilökuntaamme kuuluu johtaja, kokki, kaksi sairaanhoitajaa ja 14 nuorisokodinohjaajaa. Kaikilla on työhömme vaadittava koulutus ja vahvaa oman alansa osaamista. 

Nuorisokodissamme paikalla on aina paikalla työntekijöitä. Vakinaisen henkilökunnan lisäksi meillä on työharjoittelussa alan ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Johtaja p. 050 597 8946

Palokan nuorisokoti sijaitsee Palokan Korppumäen itärinteellä noin seitsemän kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen hyvien bussiyhteyksien varrella.

Paikallisliikenteen linjat 25K, 22.

Yhteystiedot

0400 964 895 tai 0400 647 214

Korppumäentie 2 40270 Palokka