Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Myllyjärven nuorisokoti

Myllyjärven nuorisokoti on lastensuojelun laitoshuollon palvelua tarjoava yksikkö. Se toimii kriisi- arviointi ja vastaanottoyksikkönä Keski-Suomen hyvinvointialueen kodin ulkopuolista sijoitusta tarvitseville lapsille. Myllyjärven nuorisokotiin lapsi voidaan sijoittaa lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai kiireellisesti. Sijaishuoltoa huostaanotetuille lapsille järjestetään vain poikkeustilanteissa lapsen etu huomioiden.

Myllyjärven nuorisokodilla kodin ulkopuolista sijoitusta järjestetään 13-17 -vuotiaille lapsille. Kriisitilanteissa sijoitus voidaan järjestää myös 10-12 -vuotiaille lapsille. Päätöksen nuoren sijoittamisesta nuorisokotiin tekee sosiaalityöntekijä.

Toiminnassa arvostamme avoimuutta, yksilöllisyyttä ja tiivistä yhteistyötä vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Meille tulevilla nuorilla on usein vaikea kriisi elämässään, ristiriitoja vanhempien kanssa, huolta psyykkisestä voinnista, huolta päihteiden käytöstä, koulunkäyntiin tai käyttäytymiseen liittyviä haasteita tai muutoin vaikea elämäntilanne. Myös kodin kasvuolosuhteet ja esimerkiksi vanhempien voimavarat voivat yllä syynä lapsen sijoitukseen.

Myllyjärven nuorisokodissa on nuorten vastaanottotoimintaan kaksi 7-paikkaista osastoa, jotka sijaitsevat fyysisesti samassa rakennuksessa. Yhteensä asiakaspaikkoja on siis 14.

Nuorisokodissa tuetaan lasta ja perhettä. Lähtökohtaisesti sijoituksella tavoitellaan lapsen paluuta kotiin. Jos paluu kotiin ei jostain syystä ole mahdollista, lapselle taataan turvallinen asuinympäristö ja arvioidaan tarvittaessa yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa jatkosijoituksen tarvetta. Keskimääräinen sijoitusaika Myllyjärven nuorisokodilla on 3-4 kuukautta.

Nuoren lähestyessä täysi-ikäisyyttä, tuetaan nuorisokodilta myös nuoren itsenäistymistä takaisin kotiin tai omaan asuntoon.

Toiminta on turvallisen arjen rakentamista, vanhemmuuden tukemista ja vahvistamista, koulunkäynnin tukemista, mielekkääseen vapaa-ajan viettoon ohjaamista ja täysi-ikäisyyden lähestyessä nuoren itsenäistymiseen ja aikuistumiseen tarvittavien taitojen vahvistamista. Työskentely nuorisokodilla sisältää turvallisen arjen lisäksi yhteistyötä lapsen verkostoissa, ja tavoitteellista omaohjaajatyöskentelyä sekä perhetyöskentelyä.

Myllyjärven nuorisokoti sijaitsee viihtyisällä omakotialueella, noin kuusi kilometriä keskustasta hyvien linja-autoyhteyksien varrella.

 

Myllyjärven nuorisokodin henkilöstö

Myllyjärven nuorisokodin henkilökunta on monipuolisen koulutuksen käyneitä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, sekä miehiä että naisia. Henkilökuntaan kuuluu johtaja, 14 ohjaajaa, 2 sairaanhoitajaa sekä ruokapalvelutyöntekijä. Tämän lisäksi nuorisokodilla työskentelee määräaikaisia sijaisia eri pituisissa työsuhteissa.

Myllyjärven nuorisokodin moniammatilliseen työryhmään kuuluu myös Keski-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun laitospalveluiden oma psykologi.

 

Johtaja p. 040 558 6849 (ma-pe klo 8 - 16, muina aikoina yksiköiden numerot vastaavat)

Osasto Aitta: p. 050 548 7481

Osasto Riihi: p. 050 548 7483

Yhteystiedot

Hinkalo 1 40640 Jyväskylä