Hyppää pääsisältöön

Mattilan perhetukikoti

Mattilan perhetukikoti on vuonna 1981 perustettu Keski-Suomen hyvinvointialueen ylläpitämä lastensuojelulaitos. Mattilan perhetukikoti toimii ympärivuorokautisena kriisi- ja vastaanottoyksikkönä alle 12-vuotiaille lapsille. Mattilan kriisi -ja vastaanotto-osastolla on seitsemän asiakaspaikkaa yksin kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille.

Mattilan asiakkaaksi tullessa perheissä voi joko tilapäisesti tai pysyvämmin olla tilanteita, jolloin vanhemmat eivät jaksa riittävästi huolehtia lapsesta ja turvata hänen kasvuaan ja kehitystään. Syynä voivat olla terveys-, mielenterveys- tai päihdeongelmat, ihmissuhdeongelmat, yllättävät kriisit tai muut syyt. Mattilassa työskennellään perhekeskeisesti ottamalla huomioon lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet sekä tekemällä yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa.

Mattilan perhetukikodin toiminta on lyhytaikaista arviointi- ja vastaanottotoimintaa. Sijoituksen alussa sovitaan yhdessä perheen, lapsen ja sosiaalityöntekijän kanssa tavoitteet sijoitukselle. Jokaiselle lapselle nimetään 1–2 omaohjaajaa, jotka pääasiassa työskentelevät lapsen perheen ja verkostojen kanssa. Avoin työskentely lapsen ja perheen asioissa lisää luottamusta ja vähentää ristiriitoja. Työssä korostuu lasten kohtaaminen, lapsen ja perheen tilanteen ja tuen tarpeen selvittely. Mattilassa lapselle pyritään luomaan turvallinen, virikkeellinen ja kodinomainen kasvuympäristö sekä turvaamaan säännöllinen päivärytmi.

Sijoituksen päätyttyä suurin osa lapsista palaa takaisin kotiin. Jos kotiin palaaminen ei ole lapsen edun mukaista, hänelle etsitään pidempiaikainen sijaishuoltopaikka.

Mattilaan tullaan asiakkaaksi lastensuojelun sosiaalityön kautta tai virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksen kautta. Sosiaalipäivystyksen tavoittaa numerosta 014 266 0149.

Tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja voit kysyä Mattilan perhetukikodin henkilökunnalta.

Mattilan perhetukikodin henkilöstö

Mattilan perhetukikodin henkilökunta on monipuolisen koulutuksen käyneitä, kokeneita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilöstöön kuuluu johtaja, seitsemän perhetukikodinohjaajaa, kaksi sairaanhoitajaa, lähihoitaja sekä ruokapalvelutyöntekijä. Vakituisen henkilökunnan lisäksi Mattilassa on työharjoittelussa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakouluopiskelijoita.

  • Mattilan kriisi- ja vastaanotto-osasto, p. 050 548 7480 sekä p. 050 312 5410
  • Johtaja Reetta Hänninen, p. 050 337 0137 (arkisin klo 816)
  • Johtajan varahenkilö, p. 050 311 8165

Yhteystiedot

050 548 7480

Mattilankatu 11 40600 Jyväskylä