Hyppää pääsisältöön

Lotilan avotyöyksikkö ja nuorisokoti

Lotilan toimintaa ohjaavia arvoja ja periaatteita ovat ihmisarvon kunnioitus, oikeus laadukkaaseen lastensuojeluun, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri sekä yhteistyö ja keskinäinen arvonanto.

Lotilan perustehtävänä on lasten terveyden ja kehityksen turvaaminen.

Lotilan avotyöyksikkö

Lotilan avotyöyksikön sosiaaliohjaajat tekevät arvioivaa ja kuntouttavaa lastensuojelun auttamis- ja muutostyötä perheissä. Avotyön tavoitteina on tarjota 12–17-vuotiaille lapsille ja heidän huoltajilleen ja vanhemmilleen varhaista ja intensiivistä tukea, jotta lapsen sijoitusta kodin ulkopuolelle ei tarvitse tehdä. Yhdellä kertaa avotyön piirissä voi olla viitisenkymmentä lasta ja keskimääräinen työskentelyaika on noin kuusi kuukautta. Avotyö alkaa aina sosiaalityöntekijän päätöksellä.

Avotyöyksikön asiakasohjaus tapahtuu sosiaalityöntekijän yhteydenotolla yksikön tiimivastaavaan, p. 050 566 5440.

Lotilan palveluvastaava/nuorisokodinjohtaja toimii myös avotyöyksikön esihenkilönä.

Lotilan avotyöyksikkö sijaitsee Jyväskylän Ylistönmäellä, osoitteessa Ohjelmakaari 10, 40500 Jyväskylä.

Lotilan nuorisokoti

Lotilan nuorisokoti on 6-paikkainen vastaanotto- ja arviointiyksikkö, joka tarjoaa turvallisen ja kodinomaisen sijoituspaikan sekä lyhytaikaista kuntoutusta vaikeassa elämäntilanteessa olevalle lapselle. Työskentelyn lähtökohtana on lapsen etu.

Sijoituksessa olevat lapset ovat kotoisin Keski-Suomen hyvinvointialueelta ja iältään 12–17-vuotiaita. Vuoden aikana sijoituksia on parisen kymmentä ja keskimääräinen sijoitusaika on noin neljä kuukautta.

Sijoitus Lotilassa alkaa sosiaalityöntekijän päätöksellä joko kiireellisesti tai avohuollon tukitoimena. Lapsen, huoltajien ja sosiaalityöntekijän kanssa laaditaan suunnitelma ja tavoitteet sijoitukselle. Lapsen huoltajien ja vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja tuetaan heitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Lotilassa tavoitteena on aikaansaada lapselle turvallinen, viihtyisä ja virikkeellinen kasvuympäristö. Lapsen koulunkäyntiä tuetaan. Yhdessä harrastetaan, mutta myös lapsen omat harrastukset ja toiveet huomioidaan. Lotilassa opetellaan myös itsenäistymistaitoja kuten vaatehuoltoa, siivousta, ruuanlaittoa ja rahankäyttöä.

Valtaosa Lotilaan sijoitetuista lapsista palaa sijoituksen jälkeen kotiin tai siirtyy täysi-ikäisyyden kynnyksellä omaan asuntoon. Sijoituksen jälkeen kaikille perheille tarjotaan nuorisokodin ohjausta ja tukea.

Lotilassa työskentelee johtajan lisäksi kahdeksan kokoaikaista sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Lotilassa on työntekijä paikalla kaikkina vuorokauden aikoina.

Lotilan työntekijät, p. 050 548 7482.

Lotilan nuorisokoti sijaitsee Jyväskylän Keljonkankaalla osoitteessa Lotilanmutka 3, 40530 Jyväskylä.

Paikkatiedustelut: Nuorisokodinjohtaja, puh. 050 592 8722.

Yhteystiedot

Avotyöyksikkö: Ohjelmakaari 10, 40500 Jyväskylä. Nuorisokoti: Lotilanmutka 3 40530 Jyväskylä