Hyppää pääsisältöön

Hoivaosasto, Viitasaaren sairaala

Osastolla jokainen potilas nähdään yksilönä ja hänen henkilökohtaista elämäänsä kunnioitetaan. Kohtelemme potilaita samalla tavalla riippumatta heidän elämäntilanteestaan, uskonnostaan, kansallisuudestaan tai asemastaan yhteiskunnassa. Hoitajan ja potilaan välinen hoitosuhde perustuu avoimeen ja ystävälliseen vuorovaikutukseen sekä keskinäiseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Hoitajina meitä sitoo salassapitovelvollisuus. Osastolla toteutetaan yksilövastuista ja kuntouttavaa hoitotyötä. Periaatteena on, että ei tehdä puolesta, vaan annetaan jokaisen tehdä omien voimavarojen mukaan. Tuemme omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä.

Potilaalla on oikeus vaikuttaa ja osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Potilaan ja omaisen tulee saada riittävästi tietoa eri hoitovaihtoehdoista ja palveluista sekä niiden vaikutuksista. Kannustamme potilaita ja omaisia osallistumaan tähän päätöksentekoon ja kunnioitamme heidän päätöksiään. Osastollamme työskentelee kotiutushoitaja sekä kuntohoitaja sekä tarvittaessa fysioterapeutti.

Vaikka potilas saa osastollamme tarvittavan hoidon ja huolenpidon, ovat suhteet kotiväkeen, sukulaisiin ja ystäviin silti tärkeitä. Sairaala ei koskaan voi olla kenenkään koti, mutta toivomme, että pystymme luomaan potilaista huolehtivan ilmapiirin.

Lääkäri on osastokierrolla noin klo 8–12. Toivomme, että tiedustelut tehtäisiin kierron jälkeen. Tiedotamme voinnista vain yhdelle lähiomaiselle, joka voi toimia yhteyshenkilönä muille omaisille. Vierailuaika osastolla on klo 12–20

Yhteystiedot osastolle:

Potilaita koskevat tiedustelut: hoivaosasto p. 044 459 7601

Osastosihteeri p. 050 315 7291, yhteydenotto arkisin klo 7–15.

Vastaava sairaanhoitaja p. 040 182 7859 yhteydenotto arkisin klo 7–15. Numerossa ei käsitellä potilasasioita eikä paikkatiedusteluita.

Yhteystiedot

0444597601

Sairaalantie 4, 44500 Viitasaari