Hyppää pääsisältöön

Geriatrian poliklinikka – Jämsä

Geriatrian poliklinikan toiminnan tavoitteena on muistisairauksien ja muiden geriatristen oireyhtymien varhaisdiagnostiikka ja oikein kohdennettu hoito sekä potilaiden ja omaisten tukeminen neuvonnan ja ohjauksen avulla. Tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa ikäihmisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä tukea heidän mahdollisimman itsenäistä pärjäämistään kotona tai palveluasumisessa. Yksikkö järjestää ryhmämuotoisia ensitietopäiviä muistisairausdiagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen.

Geriatrisen poliklinikan hoidon piiriin kuuluvat pääsääntöisesti yli 65-vuotiaat. Kehitysvammaisten asiakkaiden muistisairauksien diagnostiset tutkimukset tehdään geriatrian poliklinikalla ilman ikärajaa. Nuorempien henkilöiden muistisairauksien selvitykset kuuluvat muutoin neurologian poliklinikalle.

Tutkimuksiin ja hoitoon hakeutuminen

Oma tai omaisen/ läheisen yhteydenotto riittää, lähetettä hoitajalle ei tarvita. Myös hoitava lääkäri terveysasemalla tai osastolla voi ohjata asiakkaan geriatrian poliklinikalle. Kotihoidon piirissä oleville alkuarvioinnin tekee kotihoito.

Mitä hoitajan vastaanotolla tapahtuu?

Hoitaja tekee alkukartoituksen ja muistitestin. Mikäli alkukartoituksessa tulee esiin poikkeavia tuloksia, hoitaja ohjaa asiakkaan geriatrille. Geriatri ohjelmoi tarvittaessa jatkotutkimukset, mm pään kuvauksen.

Mitä lääkärin vastaanotolla tapahtuu?

Geriatri tulkitsee tutkimustulokset ja aloittaa tarvittaessa muistisairauden lääkityksen sekä ohjelmoi jatkokontrollit. Lääkäri tekee tarvittavat lausunnot.

Mitä muistisairausdiagnoosin jälkeen?

Diagnoosin jälkeen muistihoitajan kontrolli sovitaan 1kk päähän valmiiksi ja tarkistetaan erityisesti lääkityksen sopivuus. Kontrolli tapahtuu tavallisesti puhelimitse, tarvittaessa käyntinä tai kotikäyntinä. Kontrollikäynti poliklinikalla on 6 kk kuluttua (hoitaja+ geriatri). Jatkossa käynnit 6-9 kk kuluttua (hoitaja + geriatri).

Miten tästä eteenpäin?

Hoidon seuranta tapahtuu geriatrian poliklinikalla vähintään siihen asti, kunnes muistilääkitys on saatu kohdalleen. Muistikoordinaattori huolehtii tämän jälkeen seurannasta. Jatkoseuranta tapahtuu tarpeen mukaan joko geriatrisella poliklinikalla tai yhteistyötahojen (terveyskeskus, palveluasumisyksiköt, vanhuspalveluyksiköiden vastuulääkärit) toimesta.

Ajanvaraus ja neuvonta

  • Muistihoitaja Marja-Leena Laakso soittoaika ma–to klo 8–9, puh. 040 822 8105
  • Muistikoordinaattori Päivi Luukko puh. 040 5139 600

Lääkärit

  • Geriatri Tiina Parkkinen

Yhteystiedot

Sairaalantie 11, 42100 Jämsä

Jämsän terveysasema