Hyppää pääsisältöön

Oikeus lokitietoon

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä edellyttää rekisterinpitäjää valvomaan henkilötietojen käsittelyä mm. lokitietojen avulla. Mahdollisen väärinkäytöksen ilmetessä ryhdytään kurinpidollisiin ja tarvittaessa rikosoikeudellisiin toimiin. Rekisteröidylle ilmoitetaan, mikäli hänen tietojaan on käsitelty asiattomasti.

Lain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus saada lokitietojen avulla tieto siitä, kuka on käyttänyt ja kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja. Pyynnön voi tehdä Lokipyyntö-lomakkeella (pdf).

Tarkastus tehdään korkeintaan kahden vuoden takaisiin tietoihin, ellei rekisteröidyllä ole täsmennettyä epäilyä ja ajankohtaa mahdolliselle väärinkäytökselle. Mikäli asiakas epäilee lokitietojen perusteella henkilötietojensa väärinkäyttöä, voi hän pyytää asiasta selvitystä selvityspyyntölomakkeella (pdf).

Pyyntöön on vastattava kohtuullisessa ajassa, viimeistään kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.