Hyppää pääsisältöön

Oikeudet vainajan asiakastietoon

Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja elinaikaisiin potilasasiakirjoihin jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen.

Kuolleen henkilön elinaikana annettua sosiaali- tai terveyspalvelua koskevia tietoja saa luovuttaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. testamentin pätevyyden, hoitovirheen tai perinnöllisen sairauden selvittäminen. Luovutuksensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Asiaa ohjaa asiakastietolaki (703/2023, 52§)

Tietoja voi pyytää esim. tietopyyntö vainajan asiakastietoihin -lomakkeella (pdf). Pyynnön esittäjän on perusteltava oikeutensa tietoihin.