Hyppää pääsisältöön

Oikeudet vainajan potilastietoon

Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja elinaikaisiin potilasasiakirjoihin jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen.

Henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan yksittäistapauksissa luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten, siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien toteuttamiseksi. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. testamentin pätevyyden, hoitovirheen tai perinnöllisen sairauden selvittäminen. Luovutettuja tietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun, kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen. Asiaa ohjaa potilaslaki (785/1992, 13§).

Tietoja voi pyytää esim. tietopyyntö vainajan potilastietoihin -lomakkeella (pdf). Pyynnön esittäjän on perusteltava oikeutensa tietoihin.