Hyppää pääsisältöön

Muistutukset ja kantelut

Muistutus

Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa harkita nopeampia ja tehokkaampia keinoja asian selvittämiseksi. Asiaa voi selvittää keskustelemalla hoitoa tai palvelua antaneen tai päätöksen tehneen henkilön tai hänen esihenkilönsä kanssa. Jos on tapahtunut virheitä tai on epäilyjä asian huonosta hoidosta, asioihin on usein mahdollista saada korjaus käydyn keskustelun perusteella.

Jos keskustelu ei auta, voi tehdä muistutuksen. Muistutus tehdään kirjallisesti siihen tarkoitetuilla lomakkeilla. 

Muistutus lähetetään hyvinvointialueen kirjaamoon, josta se ohjataan asian käsittelijälle. Katso kirjaamon yhteystiedot täältä.

Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman tarkasti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Kerro milloin, missä ja mitä tapahtui. Jos mahdollista, muistutukseen tulee nimetä myös henkilö/ henkilöt, joiden toimintaan on tyytymätön.

Tarvittaessa muistutuksen tekemiseen saa apua potilasasiavastaavalta/ sosiaaliasiavastaavalta. Muistutus käsitellään siinä toimipisteessä, jota muistutus koskee. Yksikön johdon tulee vastata muistutukseen kirjallisesti viipymättä, korkeintaan 30 päivän kuluessa.

Mikäli muistutuksen käsittelyn aikana ilmenee, että kyseessä voi olla potilasvahinko, vahingonkorvausasia tai muu seuraamus, informoidaan siitä asiakasta/potilasta.

Muistutukseen liittyviä asiakirjoja ei liitetä asiakas- ja potilasasiakirjoihin.

Kantelu

Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta. Jos annettu vastaus ei tyydytä, on mahdollisuus jatkotoimenpiteenä tehdä kantelu aluehallintovirastoon.
Sekä muistutuksen että kantelun voi tehdä joko itseä koskevasta asiasta tai toisen puolesta.

Kantelun tekeminen on helpointa aluehallintoviraston sivuilta löytyvällä lomakkeella. Lomake edellyttää vahvaa tunnistautumista. Kantelun voi tehdä myös pdf-muotoisena, mutta silloin sen lähettämiseen on hyvä käyttää turvapostia. 
Lähes kaikki kantelut kuuluvat aluehallintovirastolle. Kun kantelu on ratkaistu, saat päätöksen ratkaisusta.

Sosiaaliasiavastaava auttaa ja opastaa sosiaalipalveluihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Potilasasiavastaavat auttavat terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä.  

Tarkemmat ohjeet ja lisätietoa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon muistutusten ja kanteluiden tekemisestä löytyy Valviran sivuilta.