Hyppää pääsisältöön

Itsenäisyyspäivänä keskiviikkona 6.12. palvelemme pääsääntöisesti sunnuntain aukioloaikojen mukaisesti.

Ambulanssi ja varusteita huoltava pelastusalan ammattilainen. Kuva: Johanna Sell

Uutinen

Turvallisuuslautakunta käsittelee palvelutasopäätöksiä sekä lausuu talouden sopeuttamistoimien vaikutuksista

22.9.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunta pitää kokouksensa 27.9.

Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunta käsittelee kokouksessaan 27.9. pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätösten esittämistä aluehallituksen hyväksyttäviksi. Lisäksi lautakunta antaa muun muassa lausunnon hyvinvointialueen tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja talouden sopeuttamistoimenpiteiden vaikutuksista.

Pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätösten esittäminen aluehallitukselle

Turvallisuuslautakunta käynnisti maaliskuussa 2023 Pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätösten valmistelun. Palvelutasopäätökset konkretisoivat Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian toimeenpanoa pelastustoiminnan ja ensihoidon arjessa.

Turvallisuuslautakunta on valmistellut pelastustoimen sekä ensihoidon palvelutasopäätöksiä rinnakkaisina ja osin yhteensovitettuina kokonaisuuksina. Tällainen valmistelu on mahdollistanut hyvinvointialueiden lainsäädännössä sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiassa edellytetyn palveluiden yhteensovittamisen velvoitteen täyttämisen.

Pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksiä on valmisteltu laajasti sekä organisaation sisäisiä, että ulkoisia verkostoja ja sidosryhmiä osallistaen. Saatu palaute valmistelun toteutuksesta on ollut rohkaisevaa ja samankaltaista toimintamallia voidaan hyödyntää myös muissa laajemmissa valmisteltavissa kokonaisuuksissa. Päätösehdotuksena molempien palvelutasopäätösten kohdalla on, että niitä esitetään hyväksyttäväksi aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja talouden sopeuttamistoimenpiteiden vaikutuksien arviointi

Keski-Suomen hyvinvointialueen vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman ja talouden tasapainottamisohjelman valmistelu on käynnistetty aluehallituksen päätöksen mukaisesti. Samassa yhteydessä on valmisteltu tuottavuusohjelman toimenpiteitä ja talouden sopeuttamistoimenpiteitä vuodelle 2024. Tammi-kesäkuun talouden seurantatietojen perusteella hyvinvointialueen vuoden 2023 talous on jäämässä alijäämäiseksi. Lainsäädäntö edellyttää, että hyvinvointialueiden talous on tasapainossa vuoteen 2026 mennessä.

Talouden tasapainottamiseksi hyvinvointialue toteuttaa toimenpidekokonaisuuden, johon kuuluu aluevaltuuston toukokuussa 2023 hyväksymän tuottavuusohjelman mukaiset toimet ja vuoden 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä suunniteltavat tasapainottamistoimet. Lisäksi tähän kuuluu välittömästi toteutettavia lyhyen aikavälin säästö- /sopeuttamistoimenpiteitä sekä edunvalvonta hyvivnvointialueiden rahoitusmalliin ja lainsäädännön velvoitteisiin vaikuttamiseksi.

Talouden raamit huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon linjausten, pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätösten sekä talousarvion 2024 valmistelussa, jotka ovat syksyllä 2023 merkittävimpiä päätöksentekoon tulevia asioita Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Ajankohtaisina asioina järjestämislinjauksia, moniviranomaistoimintaa sekä puolivuosikatsaus

Turvallisuuslautakunta tarkastelee ajankohtaisten asioiden kohdalla sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen linjauksia hyvinvointialueella. Aluehallitus on käsitellyt linjauksia annettujen lausuntojen perusteella ja jättää ne aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Lautakunnan esityslistalla on myös tilannekatsaus moniviranomaisyhteistyön laajentamisprojektin etenemiseen. Lisäksi Aija Suntioinen esittelee lautakunnalle Keski-Suomen hyvinvointialueen 06/2023 -puolivuosikatsauksen.

Kokouksen esityslista

Turvallisuuslautakunnan kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa www.hyvaks.fi/hyvinvointialue/lautakunnat (suora linkki lautakunnan listaan). Lista on pdf-muodossa.

Lisätietoja:

  • Riskienhallintajohtaja Simo Oksanen, p. 040 552 1263, simo.oksanen(at)hyvaks.fi, turvallisuuslautakunnan esittelevä viranhaltija