Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Uutinen

Palveluverkkopäätös aluehallituksen käsittelyyn

30.5.2024

Aluehallitus käsittelee sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkoesitystä kokouksessaan 4. kesäkuuta.

Päätösesityksenä on, että aluehallitus esittäisi aluevaltuustolle palveluverkkoesityksen hyväksymistä. Aluehallituksen käsittelyyn tuleva palveluverkkoesitys on sisällöllisesti sama kuin 8.5. julkaistu esitys. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkoesityksessä on keskeistä toiminnan uudistaminen, palvelujen toimintavarmuuden parantaminen ja henkilöstön saatavuuden varmistaminen. Palveluverkkoesityksessä on huomioitu laajasti asukkailta, henkilöstöltä, sidosryhmiltä ja kumppaneilta lausuntokierroksella saatu palaute.  

Ensimmäisen vaiheen palveluverkko vahvistaisi hyvinvointialuetasoista sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennetta, ja sen myötä rakentuisivat yhteneväiset alueelliset sosiaali- ja terveyspalvelut. Esityksen tarkoitus on vahvistaa ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluita, monipuolistaa palvelutarjontaa sekä turvata palveluiden tuottaminen ja niiden jatkuvuus. 

Esityksen mukaan ikääntyneiden ja perheiden matalan kynnyksen palveluita eli ikääntyneiden päivätoimintaa ja perhekeskustoimintaa laajennettaisiin. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen palveluita tarjottaisiin ensisijaisesti omasta kunnasta. Sosiaali- ja terveysasemien palveluja saisi kaikissa kunnissa joko sosiaali- ja terveysasemalta tai sote-palvelupisteestä. Alueellisten sairaalaosastojen paikkamäärään ei tulisi muutoksia ja osastot erikoistuisivat osaamisten mukaan. Yhden osaston tilat siirtyisivät alueellisesta osastotoiminnasta ikääntyneiden palveluihin. Sähköisten palveluiden osalta nykyistä tarjontaa laajennettaisiin kaikkien keskisuomalaisten käyttöön ja myös uusia palveluja tuodaan tarjolle.   

Aiemmin toukokuussa hyvinvointialueen lautakunnat ovat käsitelleet palveluverkkoesitystä ja todenneet, että palveluverkkoesitys noudattaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjauksia. Linjaukset ovat toimineet palveluverkkotyön yleisinä periaatteina ja tavoitteina ja ne tarkentavat hyvinvointialueen strategiaa.  

Aluevaltuuston on tarkoitus päättää palveluverkosta kokouksessaan 11.6. 

Aluehallituksen esityslista verkkosivuillamme.  

Palveluverkkoesitystä koskeva tiedote 8.5.: Palveluverkkoesitys turvaa palvelut Keski-Suomessa 

Lisätietoa palveluverkkotyöstä: www.hyvaks.fi/palveluverkko  

Lisätietoja:  

  • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi  
  • Kati Kallimo, toimialajohtaja, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi