Hyppää pääsisältöön

Itsenäisyyspäivänä keskiviikkona 6.12. palvelemme pääsääntöisesti sunnuntain aukioloaikojen mukaisesti.

Uutinen

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta antaa lausuntonsa talouden sopeuttamistoimien vaikutuksista ja strategista tavoitteista

22.9.2023

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta pitää kokouksensa keskiviikkona 27.9.2023.

Keski-Suomen hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden lautakunta antaa 27.9.2023 kokouksessaan muun muassa lausuntonsa hyvinvointialueen tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja talouden sopeuttamistoimenpiteiden vaikutuksista. Lautakunta ottaa lausunnossaan kantaa myös strategisiin tavoitteisiin ja niiden mittareihin.

Tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja talouden sopeuttamistoimenpiteiden vaikutuksien arviointi

Keski-Suomen hyvinvointialueen vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman ja talouden tasapainottamisohjelman valmistelu käynnistyi kesäkuussa aluehallituksen päätöksen mukaisesti. Samassa yhteydessä valmisteltiin tuottavuusohjelman toimenpiteitä ja talouden sopeuttamistoimenpiteitä vuodelle 2024.

Tammi-kesäkuun talouden seurantatietojen perusteella hyvinvointialueen vuoden 2023 talous on jäämässä alijäämäiseksi. Keskeisin syy syntyvään alijäämään on nykyisessä rahoitusmallissa, joka ei riittävästi huomioi vuoden vaihteessa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyneen toiminnan tosiasiallista kustannustasoa, eikä jo vuoden 2023 aikana tapahtunutta nopeaa kustannustason nousua. Rahoitusmallista johtuva rahoituksen vaje on yli 80 miljoonaa euroa. Vastaava vaje on myös vuoden 2024 rahoituksessa. Lainsäädäntö edellyttää, että hyvinvointialueiden talous on tasapainossa vuoteen 2026 mennessä.

Keski-Suomen hyvinvointialue pyrkii tasapainottamaan taloutta seuraavin toimenpitein:

  1. Aluevaltuuston toukokuussa 2023 hyväksymän tuottavuusohjelman mukaiset toimenpiteet
  2. Vuoden 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä suunniteltavat muut talouden tasapainottamistoimenpiteet
  3. Välittömästi toteutettavat lyhyen aikavälin säästö-/sopeuttamistoimenpiteet
  4. Edunvalvonta hyvinvointialueiden rahoitusmalliin ja lainsäädännön velvoitteisiin vaikuttamiseksi

Talouden raamit huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon linjausten, pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksen sekä talousarvion 2024 valmistelussa, jotka ovat syksyllä 2023 merkittävimpiä päätöksentekoon tulevia asioita Keski-Suomen hyvinvointialueella. 
Lausunnossa lautakunta arvioi tuottavuusohjelmaa ja talouden sopeuttamistoimia lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Lautakunta arvioi muun muassa taloustoimenpiteiden myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia asukkaiden yhdenvertaisuudelle sekä palveluiden saatavuudelle ja saavutettavuudelle. Lautakunnan on myös mahdollisuus nostaa esille vielä tuottavuusohjelmassa huomioitavia asioita.

Kokouksessa on esillä myös Keski-Suomen hyvinvointialueen puolivuotiskatsaus sekä hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjauksiin annettu lausuntopalaute sekä lausuntojen perusteella täydennetyt sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset.

Ajankohtaisissa asioissa esityslistalla tulevat esille muun muassa vammaisten lasten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajan toiminta 2023 sekä nuorten mielen hyvinvoinnin edistämisen kampanja.

Kokouksen esityslista

Lapset, nuoret ja perheet lautakunnan kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa www.hyvaks.fi/hyvinvointialue/lautakunnat. Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti kun se on tarkastettu.  

Lisätietoja:

  • Strategiajohtaja Anu Pihl, p. 050 320 4896, anu.pihl(at)hyvaks.fi, lautakunnan esittelevä viranhaltija
  • Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan puheenjohtaja Matias Lahti, p. 050 346 6394, matias.lahti(at)hyvaks.fi