Hyppää pääsisältöön

Itsenäisyyspäivänä keskiviikkona 6.12. palvelemme pääsääntöisesti sunnuntain aukioloaikojen mukaisesti.

Uutinen

Keski-Suomen hyvinvointialueen työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnan 20.9.2023 päätöksiä

21.9.2023

Lautakunta hyväksyi kokouksessaan asiat esityslistan mukaisesti.

Lautakunta antoi lausunnon hyvinvointialueen tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja talouden sopeuttamistoimenpiteiden vaikutusten arvioinnista sekä luonnoksesta strategisiksi tavoitteiksi ja niiden mittareiksi.

Lausunnossaan lautakunta kiinnitti erityisesti huomiota omaishoidontuen ja kuntouttavan päivätoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Lautakunta ohjeisti jatkovalmistelua kiinnittämään huomiota toimenpiteiden kokonaisvaikutusten arviointiin asiakkaiden ja talouden näkökulmasta.

Esityslista ja pöytäkirja 

Linkit kokousten esityslistoihin ja pöytäkirjoihin löytyvät lautakunnan verkkosivulta  osoitteesta https://hyvaks.fi/hyvinvointialue/lautakunnat. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa. 

Kokouksen ennakkotiedote: Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunta arvioi talouden sopeuttamistoimien vaikutuksia ja strategisia tavoitteita | Keski-Suomen hyvinvointialue (hyvaks.fi)

Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat, kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.   

Lisätietoja:

Kokouksen esittelijä: strategiajohtaja Anu Pihl, anu.pihl(at)hyvaks.fi, p. 050 3125276

Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnan puheenjohtaja Maarit Heikkinen, p. 040 721 2639, maarit.heikkinen(at)hyvaks.fi