Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Muki, jossa sydämiä.

Uutinen

Keski-Suomen hyvinvointialue on pystynyt purkamaan lastensuojelun asiakasjonoa

12.6.2024

Asiakasjonotilanteen parantamiseksi hyvinvointialue on tehnyt monia toimenpiteitä ja arvioi, että jono saadaan purettua vielä kesäkuun aikana.

Keski-Suomessa lastensuojelussa on ollut asiakasjonoa. Tilanteen parantamiseksi hyvinvointialue on tehnyt monia toimenpiteitä ja arvioi, että jono saadaan purettua vielä kesäkuun aikana. Keskeisin syy tilanteeseen on ollut työntekijävaje ja työntekijöiden vaihtuvuus. Tilanne on ollut haasteellinen jo pidempään, myös ennen hyvinvointialueen aloittamista.

– Lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa palvelua oikea-aikaisesti. Ikävä kyllä tämä ei ole kaikilta osin toteutunut hyvinvointialueellamme. Olemme siitä erittäin harmissamme ja pahoillamme.  Lastensuojelun kiireellisistä avun tarpeista olemme pystyneet huolehtimaan välittömästi, vastuualuejohtaja Päivi Kalilainen tarkentaa.

Hyvinvointialue on tehnyt monenlaisia korjaavia toimenpiteitä sen toiminnan käynnistymisestä alkaen. Parannuksia on tehty muun muassa kehittämällä ja sujuvoittamalla työn prosesseja sekä tehostamalla yhteistyötä ja asiakasohjausta koko lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Myös toimistotyön tehtävänkuvia ja tiimirakennetta on selkeytetty sosiaalityön tueksi.

Työntekijöiden veto- ja pitovoimaa on parannettu muun muassa tehostamalla rekrytointia, palkkojen tarkistuksilla, päivittämällä ja selkeyttämällä työnkuvia sekä vahvistamalla osaamista ja johtamista.

– Lastensuojelun sosiaalityössä ja lapsiperheiden sosiaalityössä on ollut työntekijävajetta jo kuntien huolehtiessa näistä palveluista ennen hyvinvointialueen käynnistymistä, Kalilainen selventää.

Työntekijävajetta on nyt saatu osittain parannettua. Esimerkiksi lastensuojelussa kaikki johtavien sosiaalityöntekijöiden vakanssit on nyt täytetty ja avoinna olevien sosiaalityön virkojen määrä on lastensuojelussa jatkuvasti vähentynyt. Tällä hetkellä lastensuojelun sosiaalityön 83 virasta täyttämättä on 12,8 virkaa. Varhaisen tuen 41 sosiaalityön virasta täyttämättä on 3,7 virkaa.

Päivystykselliset lastensuojelun tarpeet on hoidettu ja lastensuojeluun jonottavien lasten asioista on huolehdittu 

Puuttuvien henkilöstöresurssien vuoksi muun muassa palvelutarpeen arvioinnin jälkeen lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon asiakkuuksiin on muodostunut pitkittyneitä asiakasjonoja. Lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijät ovat hoitaneet lastensuojeluun jonottavien lasten asioita siihen asti, kunnes avohuollosta on pystytty osoittamaan lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Tällä hetkellä jonossa lastensuojeluun ei ole yhtään lasta, kun heitä oli kaksi kuukautta sitten jonossa 113. Myös palvelutarpeen arvioinnista lapsiperheiden sosiaalityöhön aiemmin ollut jono on saatu purettua.

Tällä hetkellä jonoja on pystytty purkamaan ja vastuutyöntekijöitä nimeämään lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsille ilman, että yhdenkään sosiaalityöntekijän on täytynyt ylittää lakisääteistä asiakasmitoitusta.

Päivystyksellisesti lastensuojelun tarpeessa olevat lapset ovat päässeet välittömästi lastensuojelun tuen piiriin koko ajan, vuoden 2023 alusta lähtien. Lastensuojelun palveluissa on arvioitu, että kaikille lapsille saadaan nimettyä asioista vastaava sosiaalityöntekijä kesäkuun aikana.

Asiakassuunnitelmat ovat tehtynä lastensuojelussa noin 75 prosentilla asiakkaista ja kaikille asiakkaille suunnitelmat saatetaan ajan tasalle syyskuun loppuun mennessä. Lapsiperheiden sosiaalityössä on otettu käyttöön sosiaalihuoltolain mukainen asiakassuunnitelma ja niitä laaditaan asiakkaille ajantasaisesti kuluvan vuoden aikana.

Palveluissa seurataan asiakasjonojen tilannetta, lakisääteisitä määräaikoja ja mitoituksen toteutumista sekä asiakassuunnitelmien määrää ja laatua jatkuvasti.

Hyvinvointialue on antanut vastauksen AVIn selvityspyyntöön

Hyvinvointialueen lastensuojelu on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valvonnassa asiakasjonojen vuoksi. Viimeisintä selitystä aville on täydennetty tällä viikolla asiakasjono- ja henkilöstön rekrytointitilanteen osalta. AVI antaa päätöksensä kesäkuun aikana. Aluehallintovirasto on antanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle määräyksen järjestää riittävät resurssit lapsiperheiden palvelutarpeen arviointiin ja sosiaalityöhön sekä lastensuojelun sosiaalityöhön. Määräystä on esitetty tehostettavaksi uhkasakolla. Hyvinvointialue on antanut kirjallisen selityksen 22.5.2024 sekä täydennyksen kesäkuussa 2024 AVIn kuulemispyyntöön siitä, mitä se on tehnyt saadakseen tilanteen lain vaatimalle tasolle. 

Lisätietoja:

  • vastuualuejohtaja Päivi Kalilainen, p. 050 370 0245, paivi.kalilainen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
  • palvelujohtaja Maria Lehtinen, p. 050 413 5912 maria.lehtinen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, lastensuojelu
  • palvelujohtaja Marja Laurila, p. 044 459 7256, marja.laurila(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, perheiden peruspalvelut