Hyppää pääsisältöön
Ammattilainen esittelee asiakkaalle dokumenttia.

Uutinen

Hyvinvointialueille uusi työkalu asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

11.9.2023

THL on julkaissut uuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) työkalun hyvinvointialueille.

Hyvinvointia edistävä toiminta helposti löydettäväksi – hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisen palvelukonseptin määrittelyä -julkaisu ohjaa HYTE-palveluiden ja -toimintamallien sekä digitaalisten ratkaisujen kehittämistä hyvinvointialueilla.

Julkaisu kannustaa integroimaan ennaltaehkäisevää HYTE-toimintaa vahvemmin osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuja.

– Tavoitteena on, että sote-ammattilaiset, kuten lääkärit, sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät, pystyvät ohjaamaan potilaita ja asiakkaita entistä paremmin ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia vahvistavien palvelujen piiriin. Näin voidaan vaikuttaa merkittävästi paitsi asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin, myös hillitä kasvavia sote-kustannuksia, sanoo kehittämispäällikkö Tapani Kauppinen THL:stä.

Ennalta ehkäisevät palvelut vahvemmin mukaan sote-työhön

Hyvinvointialueilla ja kunnilla on yhteinen lakisääteinen velvoite huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä. Itse- ja omahoito, varhainen tuki ja hyvinvointia edistävään toimintaan osallistuminen voivat ehkäistä palvelutarpeen kasvua.

– Tieto alueen hyvinvointia tukevista luonto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluista ei ole aiemmin ollut helposti löydettävissä. Niin ikään kehittämistarpeita on tunnistettu siinä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä asiakkaita ohjataan HYTE-palvelujen pariin, kertoo erityisasiantuntija Mari Miettinen sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

Palvelukonsepti kannustaa monialaiseen yhteistyöhön

Julkaisussa esitellään palvelukonsepti, joka koostuu kolmesta osasta: Ensimmäisessä osassa kuvataan aikuisväestölle kohdennetut monialaiset hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ja toiminta. HYTE-palveluja toteuttavat alueilla etenkin kunnat, järjestöt ja hyvinvointialueet.

Toisessa osassa kuvataan digikehittämisessä huomiotavat minimikriteerit ja sisällöt julkaistavaan verkkopalveluun. Palvelukonseptissa kehitettävä Tarmoa-verkkopalvelu on suunnattu kuntien ja hyvinvointialueiden ammattilaisille, järjestöille sekä asukkaiden omatoimiseen käyttöön.

Verkkopalvelu ohjaa sote-ammattilaisia löytämään asiakastarpeen mukaiset palvelut hyvinvointialueiden lisäksi kuntien ja järjestöjen palveluvalikoimasta. Tarmoa-verkkopalvelu on hyvinvointialueiden ja asukkaiden käytettävissä vuoden 2024 loppuun mennessä. Verkkopalvelun kehityksestä vastaa DigiFinland Oy.

Palvelukonseptin kolmannessa osassa kuvataan monialaisen asiakas- ja palveluohjauksen periaatteita ja toimintamalleja. Toimintamallit tukevat asukkaiden sujuvia palvelupolkuja ja edistävät hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen yhdyspinnoilla ja välillä tapahtuvaa yhteistyötä. Erityistä huomiota kiinnitetään mahdollisuuksiin tukea haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien väestöryhmien hyvinvointia ja terveyttä.

Kehittämistyötä tehdään laajassa yhteistyöverkostossa

HYTE-palvelukonseptin kehitykseen ovat osallistuneet STM, THL, DigiFinland Oy, Digi- ja väestötietovirasto (DVV), hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki sekä joukko kuntia ja järjestöjä.

HYTE-palvelukonseptia kehitetään Suomen kestävän kasvun ohjelmassa, jonka rahoitus tulee kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. 

Lue lisää Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmasta tästä.

Lisätietoa

  • Aimo Walamies, projektipäällikkö, palvelukonseptin kansallinen kehitystyö, Kestävän kasvun ohjelma, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 158 3366, aimo.walamies(at)hyvaks.fi 

Tiedote on julkaistu alun perin THL:n sivuilla.